Get Adobe Flash player

สังคมต้องการนักคิด รวมทั้งทำความคิดให้เป็นจริง

Font Size:

มีคนกล่าวว่า สังคมไทยมีแต่นักวิจารณ์ แต่ยังขาดนักคิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อรองรับอนาคต หรือเพื่อประดิษฐ์สิ่งดีๆ มีประโยชน์ มาให้กับคนส่วนใหญ่ได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน หรือเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขของคนในชาติ

เริ่มจากการสร้างถนนที่อาจต้องเปลี่ยนวิธีคิด จากสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งเป็นเมืองลุ่มแม่น้ำ ถนน กลายเป็นสาเหตุที่สำคัญทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ไม่มีทางระบาย หรือระบายไม่ทัน ซึ่งก็หมายความว่า การสร้างถนนตามแนวคิดใหม่ ควรกำหนดการระบายน้ำ ควบคู่กันการมุ่งประโยชน์กับการจราจร ระบบท่อที่มี อาจไม่พอ จำเป็นที่จะมีสะพาน หรือจุดที่น้ำจะต้องระบาย รับปริมาณของมวลน้ำในกรณีฉุกเฉิน สามารถผ่านได้อย่างพอเพียง

กรุงเทพฯ ในอดีต คนยุคก่อนขุดคลองไว้มากมาย เพื่อเป็นที่ระบายน้ำ แต่ดูเหมือนว่าคนรุ่นใหม่คิดแต่จะถมคลองเพื่อเอาพื้นที่มาทำประโยชน์อื่น หรือแข่งกันถมสูง โดยไม่คิดถึงเรื่องการระบายน้ำ

การกำหนดความกว้างของถนนในหมู่บ้าน ตำบล จะต้องให้มากกว่าด้านละหนึ่งช่องทาง หรือ 4 ช่องทางเป็นอย่างน้อย เพราะปริมาณรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้น เกินกว่าถนนเล็กๆ จะรองรับได้

ตรอกซอกซอย ที่มีอยู่เดิม อาจแก้ไขไม่ได้ แต่เมืองใหม่ หรือหมู่บ้านตำบลใหม่ๆ ที่ความเจริญกำลังผ่านเข้ามา ไม่ควรทำให้เกิดตรอกซอกซอยอีก   

สังคมไทยเรา จึงยังต้องการนักคิด นักประดิษฐ์ นักวางแผนสำหรับอนาคต

ข่าวเพลิงไหม้ไม่เว้นแต่ละวัน สาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ระดับต้นๆ พบว่า เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร และดูเหมือนว่าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ต่างยอมรับชะตากรรมที่อาจเกิดขึ้น โดยไม่ค่อยเห็นกระบวนการในการหาทางแก้ไข ไม่ว่าข่าวเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหน แต่มักจะไม่ค่อยเห็นการระวังป้องกัน หรือมีใครคิดบ้างหรือไม่ว่า จะมีวิธีทำอย่างไร ไม่ให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรือให้เกิดน้อยที่สุด เช่นการเดินสายไฟฟ้าที่ทำกันอยู่ในประเทศเรา ได้มาตรฐานเพียงพอกับโลกสมัยใหม่ ที่แทบทุกบ้านมีทั้งทีวี คอมพิวเตอร์ ตู้เย็น พัดลม เครื่องปรับกาศ เตาหุงต้ม เตารีด เครื่องเป่าผม ฯลฯ แล้วหรือยัง ควรใช้สายประเภทใดที่ทนทาน และมีอายุการใช้งานนานกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบัน สังคมเราควรกำหนดหรือไม่ ระหว่างเดินสายไฟแบบเดิมๆ หรือควรใช้วิธีอื่นๆ ที่ปลอดภัยกว่า

หรือข่าวที่เกิดอย่างเช่น จากปัญหาพายุฤดูร้อน ที่ช่วงนี้ก็เกิดบ่อยมากขึ้น

เมื่อเกิดพายุ แม้ไม่ใช่พายุที่รุนแรง แต่ก็มักจะพบว่าหลังคาบ้านของชาวบ้าน จะปลิวไปกับแรงลมทุกครั้ง

ที่น่าอายที่สุดคือ โรงรถของบริษัทค้าวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ระดับต้นๆ ของประเทศกลับไร้มาตรฐาน ถูกพายุพัด หลังคาพังลงมาทับรถของลูกค้าเป็นจำนวนมาก

อยากให้นักคิด ช่วยกันออกแบบวัสดุที่ทนทานกว่าสังกะสี หรือกระเบื้องลอนคู่ที่ใช้อยู่ มีวิธีมุงหลังคาแบบไหน ที่ทนทานต่อพายุได้ โครงสร้างหลังคาที่มาตรฐาน ควรเป็นอย่างไร ตัวยึดระหว่างหลังคากับโครงสร้าง ควรเป็นอย่างไร ฯลฯ

ลมพายุพัดนอกจากทำให้หลังคาปลิวแล้ว สิ่งที่ตามมาคือเสาไฟฟ้าหักโค่น รวมทั้งป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ล้มลงมา

ถ้าเรานั่งรถไปตามถนนสายต่างๆ ไม่ว่าในเมือง หรือเส้นทางระหว่างจังหวัด หากเราสังเกตจะพบว่า มักจะมีป้ายโฆษณาใหญ่ อยู่เป็นจำนวนมาก ติดอยู่กับโครงเหล็กขนาดเล็กๆ ที่เมื่อดูด้วยตาก็จะรู้ว่า ป้ายทั้งหลายเหล่านี้ ไม่อาจต้านทานแรงลมได้เลย แด่ดูเหมือนว่าผู้ที่อนุญาตให้ติดตั้ง ไม่ได้สนใจชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สนใจเพียงค่าภาษี หรือผลตอบแทนจากการโฆษณาเท่านั้น

และนี่ก็เป็นเพียงบางส่วนที่ยกมา

อยากให้หลายสิ่งในประเทศ ได้รับการแก้ไขปรับปรุง เพื่อคุณภาพชีวิตของคนในชาติ