Get Adobe Flash player

ขยะไทย ขยะสวีเดน

Font Size:

เป็นเรื่องเก่า ที่พูดคุยกันมานานแล้วว่า ประเทศไม่ได้อยู่ได้เพราะความมั่นคง หรือความสามัคคีของคนในชาติเท่านั้น แต่ประเทศประกอบไปด้วยหลายด้าน และต้องให้แต่ละด้าน รุดหน้าไปแต่ต้องไม่ทิ้งความสมดุลย์ ให้ทุกภาคส่วนพึ่งพากัน

ป่าขาดแคลน ทำให้ขาดแหล่งน้ำ รัฐบาลยึดพื้นที่ทำกิน ประชาชนที่บุกรุกป่า แต่ก็ไม่คิดที่จะปลูกป่า ปลูกพืชคลุมดิน อุ้มน้ำ รวมทั้งทำการแก้ไขให้เกิดพื้นที่สีเขียว จะเป็นหญ้าพง หญ้าคา ป่าไผ่ ให้เกิดขึ้นก่อนไม้ยืนต้น ก็ยังดีกว่าเขาหัวโล้น

เราสร้างบ้านสร้างเมือง ถมที่ดินปิดทางน้ำ แล้วในที่สุด แค่ฝนตก น้ำก็ท่วมประเทศ ท่วมแม้กระทั่งเกาะกลางทะเล หรือ “ที่ดอน” อย่างเช่น ดอนเมือง เพราะน้ำถูกขังไว้โดยไม่มีที่ไป

มีข่าวเก่าข่าวหนึ่งระบุว่า สวีเดนขยะหมด จนต้องนำเข้า 800,000 ตัน เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

ข่าวบอกว่า ประเทศสวีเดนที่มีประชากรราว 9.5 ล้านคน กำลังขาดแคลนขยะ จนต้องนำเข้าขยะจากประเทศเพื่อนบ้าน อย่างนอร์เวย์ และอีกหลายๆประเทศในยุโรป ปีละกว่า 800,000 ตัน เพื่อนำมาป้อนโครงการผลิตกระแสไฟฟ้า พลังงานที่ได้จากขยะสามารถนำมาใช้ให้ความอบอุ่นกับบ้านเรือนได้มากถึง 20% หรือ 810,000 หลัง และยังสามารถป้อนพลังงานไฟฟ้าให้กับบ้านเรือนได้อีก 250,000 หลัง และดูจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วย

ประเทศสวีเดนเริ่มต้นโครงการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ ตั้งแต่ปี 1940 ในขณะที่ประเทศอื่นๆ ในโลกยังไม่มีใครตระหนักหรือสนใจกับปัญหาขยะและคิดถึงเรื่องรีไซเคิล แต่สวีเดนกลับเริ่มต้นโครงการในการคัดแยกขยะ และนำขยะกลับมาใช้เป็นพลังงาน จนปัจจุบันสวีเดนสามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่นำขยะกลับมาใช้เป็นพลังงานได้โดยแทบไม่ก่อให้เกิดมลพิษใดๆ

ความสำเร็จของโครงการไม่ได้มีเพียงเทคโนโลยี แต่ต้องขอบคุณประชากร 9.5 ล้านคน ที่มีความตระหนักถึงปัญหา และร่วมมือกับโครงการ รวมถึงกฏหมายที่เข้มงวด ความร่วมมือในการจัดเก็บและคัดแยกขยะในสวีเดน เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมาก เพราะขยะเกือบทั้งหมดถูกนำกลับไปใช้ใหม่ได้ เหลือเพียง 4% เท่านั้น ที่ไม่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่และต้องนำไปถมที่ ในทางตรงข้ามประเทศอย่างสหรัฐอเมริกา ขยะมากถึง 63% ไม่ได้ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ ต้องนำไปถมที่

โรงงานนำขยะมาผลิตกระแสไฟฟ้าในสวีเดน มีความต้องการใช้ขยะ 2 ล้านตันในแต่ละปี เพื่อนำมาผลิตกระแสไฟฟ้า จึงไม่มีขยะมากพอมาป้อนให้กับโรงงาน และต้องมีการนำเข้าขยะจากประเทศเพื่อนบ้าน

นายเจือ รัตนพันธุ์ สื่อไทยจากซานฟรานซิสโก เคยประสานงานติดต่อให้ ทางคณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อมของรัฐสภาไทยเมื่อยุค นายชัย ชิดชอบ เป็นประธาน นำคณะไปเที่ยวดูงานที่อเมริกา และโดยเฉพาะที่เมือง Sunnyvale ใจกลางของ Silicon Valley ที่มีทั้งขยะไฮเทค และขยะที่ชาวบ้านทั่วไป ทางนายกเทศมนตรี ให้เจ้าหน้าที่รีไซเคิล โรงเก็บขยะของเมืองเขาพาทัวร์ชมภายในและภายนอกที่ทำเป็นโรงแยกแยะ รีไซเคิล อย่างดี

ทั้งพาไปทัวร์ระบบบำบัดนำเสีย ยังดัดแปลงทำเป็นโรงงานไฟฟ้าแก๊ส และตอนนั้นหวังว่าบรรดา สส. จะมีจิตและวิญญาณนำสิ่งดีๆ เหล่านั้นกลับมาพัฒนาประเทศ ภายในจังหวัดท้องถิ่นกันบ้าง แต่ ณ วันนี้ไม่มีแม้กระทั่งกฎหมายในการกำจัดขยะให้ อบต. อบจ.ไปดำเนินการแต่อย่างใด