Get Adobe Flash player

ใครให้อำนาจพวกคุณ

Font Size:

องค์กรต่างๆ ที่ได้มาจากการยึดอำนาจ รวมถึงข้าราชการประจำ นายทหาร ถึงตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ต่างมีความคิดที่คล้ายกัน นั่นคือพวกเขามีสิทธิ์ที่จะมาสร้างกฎเกณฑ์กำหนดชะตากรรมของประชาชน

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 หนังสือพิมพ์ในประเทศไทยฉบับหนึ่ง พาดหัวข่าว “สปท.คิดการใหญ่ ตั้งศูนย์คุมสื่อออนไลน์เฟชบุ๊ค,ยูทูป”

เป็นพาดหัวที่ได้ใจความครอบคลุมรายละเอียด ได้ความรู้สึก ต่อการกระทำอย่างชัดเจน ถือเป็นความสามารถอย่างมากของท่านผู้พาดหัวข่าวนี้

โดยในการประชุมคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ นำเสนอในที่ประชุมฯ โดยระบุว่า สื่อออนไลน์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย แต่กลับมีการใช้ที่ไม่เหมาะสม ผู้ใช้สื่อขาดความรู้เท่าทันสื่อ และความเข้าใจในการใช้สิทธิเสรีภาพการสื่อสารบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม หรือขาดมาตรฐานจริยธรรมในการใช้สื่อออนไลน์ ขาดประสิทธิภาพในการกำกับดูแลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และสถาบันหลักของประเทศ

ทางกรรมาธิการฯได้เสนอแนวทางปฏิรูป แบ่งเป็น 2 ระยะ

ระยะเร่งด่วน คือเพิ่มมาตรการจัดระเบียบการลงทะเบียนโทรศัพท์มือถือ ให้ใช้ลายนิ้วมือ ใบหน้า ควบคู่กับการลงทะเบียนโทรศัพท์มือถือด้วยบัตรประชาชน

จัดตั้งศูนย์กลางบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ รวมถึงกำหนดให้ระบบจัดเก็บข้อมูลของบริการ ของสื่อออนไลน์ต่างประเทศที่ติดตั้งในประเทศ ต้องขึ้นทะเบียนการให้บริการกับ กสทช. และต้องกำหนดให้จัดเก็บ ล็อก เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนทางคดี ฯลฯ

ทางปฏิรูปในระยะยาว ให้สอดคล้องกับช่วงเวลาของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ต้องการเสริมสร้างปลูกจิตสำนึก รวมถึงการใช้มาตรการทางกฎหมาย โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ควรร่วมกับสตช. โดยบก.ปอท. ในการพิจารณาหามาตรการการลงโทษปรับเจ้าของสื่อออนไลน์ต่างประเทศ ที่ได้ปล่อยให้มีการเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ที่ถูกละเมิดด้วยความรุนแรง หรือปล่อยให้มีการเผยแพร่เนื้อหา ที่มีลักษณะชักชวนหรือโน้มน้าวให้นำไปสู่การกระทำที่รุนแรง หวาดกลัวอย่างมากกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ เพื่อให้เจ้าของสื่อออนไลน์ต่างประเทศ เช่น เฟซบุ๊ค ยูทูป มีส่วนร่วมรับผิดชอบในฐานะเป็นเจ้าของพื้นที่ที่ทำให้เกิดการแพร่หลายของเนื้อหาดังกล่าว

การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลางในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ คือ การแสดงตัวตนของผู้ใช้โทรศัพท์ให้เป็นข้อมูลไว้ ที่จะทำให้บุคคลได้เข้ามาตรวจสอบ เสนอให้กสทช.กำหนดให้มีการลงทะเบียนทั้งซิมการ์ด และหมายเลขเครื่องในโทรศัพท์ เพื่อให้มีการควบคุม

จากข้อเสนอสำหรับข่าวดังกล่าว แม้เราจะเห็นเจตนาดีในการกำกับดูแลความสงบเรียบร้อย

แต่ในความเป็นประชาชน ย่อมมีเสรีภาพพี้นฐานของความเป็นมนุษย์ ในการคิดหรือแสดงออก ทั้งการนำเสนอในที่สาธารณะด้วยวิธีการต่างๆ หากว่าการแสดงออกนั้น ไปล่วงละเมิดผู้อื่น กฏหมายก็มีอยู่แล้ว ทำไมต้องสร้างกฎเกณฑ์ซ้ำซ้อนควบคุมประชาชนโดยกลุ่มบุคคลที่มาจากการยึดอำนาจ ราวกับว่าบ้านเมืองต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของเขา

โดยเฉพาะยิ่งเป็น เฟซบุ๊ค ยูทูป ซึ่งเป็นของต่างประเทศที่มีเสรีภาพ มีกฎหมายสากลดูแลอยู่ ยิ่งเป็นไปไม่ได้

อย่าใช้อำนาจที่มาจากความไม่ถูกต้อง มาสร้างความไม่ถูกต้องต่อไปเลย.