Get Adobe Flash player

จัดเสวนาบริหารจัดการน้ำ

Font Size:

ปีนี้ มีทีท่าว่าน้ำจะท่วมหนักอีกปี โดยเฉพาะบนพื้นที่ภาคอีสานหลายจังหวัดกำลังได้รับผลกระทบอยู่ ซึ่งประเทศไทยบ้านเรา เคยเจอปัญหาน้ำท่วมหนักๆ มาแล้วหลายครั้งในรอบหลายปีที่ผ่านมา

นั่นเพราะเราเป็นเมืองในแถบมรสุม เป็นเมืองลุ่ม หน้าน้ำๆ ก็ท่วม เพียงแต่สมัยก่อนน้ำมาเร็วก็ไปเร็ว เพราะมีทางน้ำ ไหลลงห้วยหนองคลองบึงได้ง่าย แต่ปัจจุบัน เมื่อฝนตกน้ำมา กลับไม่มีทางให้น้ำไหลออก เพราะติดถนน ติดหมู่บ้าน เราจึงมักจะเห็นข่าวว่าน้ำท่วมแต่ละครั้ง มักจะกินเวลานานกว่าจะซึมลงใต้ดิน หรือระบายออกไป

จากผลกระทบพอจะประเมินได้ว่า ระบบถนน ระบบระบายน้ำที่เป็นอยู่ของประเทศไทย ไม่เหมาะกับเมืองลุ่ม เรียกได้ว่าอาจผิดพลาดทั้งระบบ ต้องวางแผนแก้ไขทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

นั่นหมายความว่า จะต้องระดมสมองผู้รู้ทั้งหลายเข้ามาร่วมแก้ไข ส่วนการแก้ไขจะเป็นอย่างไรคงต้องติดตาม

มีข่าวดีๆ ของชุมชนไทย ที่นครลอสแอนเจลิส เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

จะมีการจัดเสวนาเรื่อง “การบริหารจัดการน้ำ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยจัดขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา ที่นครซานฟรานซิสโก และอีกครั้งที่นครลอสแอนเจลิส ในวันที่ 5 สิงหาคมนี้

ลักษณะการเสวนา ปาฐกถาหรือกล่าวนำโครงการพระราชดำริและพระราชกรณียกิจของในหลวง รัชกาลที่ 9  โดยเฉพาะการพัฒนา

อภิปรายและชี้แจงแนวคิด แนวทาง การใช้ประโยชน์และการมีส่วนร่วมในโครงการ โขง เลย ชี มูล ให้ผู้เข้าเสวนาได้มีโอกาสเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ

ผู้เข้าร่วมเสวนา จะได้รับความรู้จากการอภิปรายของนักวิชาการ โดยมีส่วนร่วมเสนอความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการโขง เลย ชี มูล และทำให้ผู้เข้าร่วมเสวนา มีแนวคิดในการพัฒนาภาคอีสานให้เจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพยากรน้ำ

การจัดสัมมนาครั้งนี้ เป็นการจุดประกายให้คนไทยในต่างประเทศได้ให้ความสนใจต่อโครงการโขง เลย ชี มูล โดยคำนึงถึงประชาชนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะได้รับจากโครงการ

เสรีชัย ได้มีโอกาสพบปะกับกลุ่มนักเคลื่อนไหวกลุ่มนี้ รวมทั้งนักวิชาการไทยในสหรัฐ ที่ทำเรื่องน้ำในประเทศไทย และกระบวนการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืน

มีเอกสารทางวิชาการ มีข้อมูลการวิจัยที่ทำไว้อย่างเป็นระบบ และมีตัวอย่างการแก้ปัญหาให้เห็นเป็นรูปธรรม

จากพระราชกรณียกิจของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ได้ทุ่มเทการพัฒนาแหล่งน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ให้ได้น้อมนำวิธีคิดและปฏิบัติของพระองค์ท่าน นำมาใช้และต่อยอดต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และเพื่อสร้างมโนทัศน์ให้คนในสังคมไทยต่างแดน มุ่งมอบผลประโยชน์ของภาคอีสานเป็นส่วนรวมและเสนอแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อความสมบูรณ์พูนสุข และความอยู่ดีมีสุขของชาวอีสานทั้งมวล

เราเห็นว่าการเสวนาครั้งนี้ น่าจับตามองอย่างยิ่ง สำหรับผู้บริหารจัดการน้ำในประเทศไทย ในแนวทางที่นำเสนอ สิ่งใดที่นำไปใช้เป็นประโยชน์ได้ ก็สามารถประสานความร่วมมือระหว่างกัน จนกลายเป็นความร่วมมือในการแก้ปัญหาให้เกิดขึ้นจริง

เพื่อบ้านเมืองและประชาชนบนแผ่นดินของเรา.