Get Adobe Flash player

‘ประวิตร’ พูดเรื่องปราบคอร์รัปชัน

Font Size:

หลังจากนักศึกษาฝึกงานคนหนึ่ง ตรวจพบว่าในหน่วยงานที่ตนไปฝึกงานนั้น มีการปลอมแปลงเอกสารจำนวนมาก เพื่อ ทุจริตงบประมาณเงินศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ที่รัฐให้กับคนจนเอามาเป็นสมบัติส่วนตัว ทำให้เกิดการตรวจสอบไปตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งแทบทุกจังหวัดที่มีการตรวจสอบพบการโกงแทบทั้งสิ้น

นอกจากนี้พบว่ายังมีหน่วยงานอื่นๆ อีกหลายหน่วยงานในต่างกระทรวง มีการทุจริตอย่างเป็นล่ำเป็นสันเช่นกัน

ขณะที่รัฐบาลกำลังสนุกอยู่กับการทุ่มงบประมาณ ไทยนิยมยั่งยืนไปสู่ชนบทอย่างรวดเร็วในช่วงปลายรัฐบาล คสช. กลับถูกสังคมมองว่าเป็นการใช้เงินแผ่นดินไปทุ่มหาเสียงให้นายกรัฐมนตรี เพื่อการสืบทอดอำนาจ ในทางปฏิบัติ ถ้าเงินจำนวนนั้นถูกใช้เพื่อประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย แต่ถ้าระหว่างทาง มีการทุจริตเกิดขึ้น ย่อมจะต้องมีผู้รับผิดชอบ และคำถามอยู่ที่ว่า ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ

ประเทศไทย เคยมีคดีที่หัวหน้ารัฐบาลถูกดำเนินคดี ในข้อหาปล่อยให้มีการทุจริตฯ ถึงขั้นที่นายกรัฐมนตรีในรัฐบาลนั้น ถูกยึดทรัพย์สิน ยึดบ้านก่อนที่ศาลจะสั่งด้วยซ้ำ จึงอยากให้รัฐบาล คสช.พึงระวังและตระหนัก เพราะคดีดังกล่าวอาจเป็นคดีตัวอย่าง ที่รัฐบาลใดก็ตามที่ปล่อยให้มีการทุจริต หัวหน้ารัฐบาลต้องรับผิดชอบ

สำหรับประเด็นการทุจริต    เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ได้กล่าวถึงกรณีมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตโครงการรัฐหลายโครงการ

ว่า ทุกอย่างมีกฎหมาย ถ้าทำกันจริงจังมากขึ้นจะดีขึ้นเอง ไม่มีอะไรที่จะแก้ไขได้ 100% ในทันที การสอบสวนมีหลายขั้นตอน ตั้งแต่ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงว่าเรื่องที่ร้องเรียนมาเป็นจริงหรือไม่ จากนั้นจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนอีกรอบหนึ่งเพื่อนำไปสู่กระบวนการปลด ไล่ออก โทษทางวินัย หรือแม้แต่การฟ้องศาลในคดีอาญา

นายกฯ ขอให้ประชาชน ระมัดระวังในการสื่อข่าวหรือการรับรู้รับทราบจากทางโซเชียลมีเดีย

นายกฯ ขอให้ข้าราชการทำดีต่อไป ส่วนคนไม่ดียืนยันจะลงโทษหมดด้วยกระบวนการยุติธรรม ผ่านการตรวจสอบ สอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริง ซึ่งประชาชนอาจยังไม่เข้าใจและใช้การตัดสินโดยโซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็นพลังสำคัญที่ทำให้การบริหารราชการยากขึ้นเรื่อยๆ เพราะมีทั้งจริงบ้างไม่จริงบ้าง ถ้าจริงก็แก้ไข ถ้าไม่จริงก็ออกมาชี้แจง และขอให้ทุกคนดำรงไว้ซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ เพื่อสร้างสังคมที่มีความสามัคคีปรองดอง นายกฯ กล่าว   

ได้มีการประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยเลขาธิการ คสช.เป็นประธาน กล่าวถึงการปราบปรามการทุจริต ว่าเป็นสิ่งที่ คสช.ดำเนินการมาตลอด 4 ปีที่ผ่านมา เพราะตระหนักดีว่าการทุจริตคอร์รัปชันส่งผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชน ล่าสุดได้เสนอมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในระบบราชการเพื่อเสริมการทำงานในเรื่องดังกล่าวให้รัฐบาล ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วให้มีความเข้มข้นยิ่งขึ้น ทั้งยังสั่งการให้ทุกส่วนงานให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พร้อมนำไปดำเนินการในทุกมิติให้เกิดเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยด่วน

แม้ คสช.จะมีความพยายามที่จะบอกประชาชนว่ารัฐบาลนี้ เร่งปราบปรามการทุจริต แต่ดูเหมือนว่าประชาชนจะยังไม่เชื่อ ล่าสุดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทำโพลสำรวจ พบว่าประชาชนเชื่อว่า การทุจริตคอร์รัปชัน 3 ปียุค คสช. สูงสุด

ซึ่งข่าวว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความพยายามที่จะบอกว่า คสช.เป็นผู้ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่รัฐทุกฝ่ายทุจริตในช่วงที่ผ่านมาย้อนหลังหลายปี  ไม่ใช่ว่า คสช.คอร์รัปชัน

ยิ่งทำให้ผู้คนไม่เชื่อไปใหญ่.