Get Adobe Flash player

ปชป.ต้องเปลี่ยนวิธีคิด

Font Size:

หลังจากที่นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดประเด็น กรณีขอบคุณรัฐบาล คสช.ที่ซ่อมถนนภาคใต้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากรัฐบาลก่อนๆ กลั่นแกล้ง ไม่จัดสรรงบประมาณมาให้ซ่อมแซม

ก็ทำให้เกิดมีกระแสโต้กันไปโต้กันมาระหว่างคนของพรรคเพื่อไทย กับคนของประชาธิปัตย์

ซึ่งสวนหนึ่งเป็นการตอบโต้ทางเนื้อหา แต่อีกส่วน เมื่อได้อ่านจากคำพูดแต่ละฝ่าย เราประชาชนกลับรู้สึกได้ “ถึงความเกลียดชังระหว่างกัน” จนแทบไม่สามารถอยู่ร่วมบ้านเมืองเดียวกันได้ อีก

ทั้งสองฝ่ายต่างมีความคล้ายคลึงกันตรงที่ว่า ถ้าฝ่ายตนทำอะไรก็ถูกเสมอ ขณะที่ฝ่ายตรงข้ามทำอะไรก็ผิดไปหมด ปกปิดความผิด และโยนความผิด   

เรื่องไหนเป็นอย่างไรในอดีต ประชาชนผู้ติดตามสถานการณ์ทางการเมือง ย่อมใช้วิจารณญาณเป็นเรื่องๆ ไปว่าเรื่องไหน ฝ่ายใดทำถูก เรื่องไหนฝ่ายใดทำผิด ซึ่งก็เห็นกันมาโดยตลอดว่า ต่างฝ่ายต่างโจมตีซึ่งกันและกัน มีทั้งเรื่องจริง และเรื่องโกหกของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ประชาชน เบื่อการโกหก กลั่นแกล้ง สาดโคลน ทำร้ายกัน อยากเห็นพรรคการเมืองและนักการเมืองในอนาคต มุ่งมั่นกับการนำเสนอนโนบาย และพยายามทำให้สิ่งที่พูดไว้เป็นจริงขึ้นมา

ซึ่งเรื่องที่ประชาชนอยากได้อยากเห็น มีไม่กี่เรื่อง ตัวอย่างเช่นเช่นนโยบายที่เกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรม รัฐต้องขจัด “พวกที่มาจากนรก” เช่นไล่ฆ่าข่มขืน ยิงคนเพื่อความสนุก ทำร้ายคนในโรงพยาบาล เมายาลุกขึ้นมาฆ่าคน ขว้างหินใส่รถบนทางด่วน ฯลฯ ได้อย่างไร

ประชาชนที่ขี้เกียจแล้วจน มีทุกที่ในโลก แต่จะมีนโยบายจะขจัดความยากจนให้กับผู้ขยันทำกินได้อย่างไร ดินไม่ดี ปุ๋ยแพง ยาป้องกันแมลงแพง พืชเกษตรปนเปื้อน ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ข้าว ปาล์ม ยางพารา ฯลฯ จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร ที่ไม่ใช่การแจกเงิน รวมถึงการหาทางจัดโซนเพาะปลูกไม่ให้ล้นตลาด หรือนำผลิตผลมาเป็นวัตถุดิบมาแปรรูปได้หรือไม่

เรากล้าที่จะเป็นผู้ผลิตยางรถยนต์ที่มีคุณภาพระดับโลก เพื่อมาป้อนตลาดไทย ซึ่งใช้ยางรถยนต์นำเข้ามากมาย รวมถึงส่งขายในตลาดต่างประเทศได้หรือไม่

คนเลี้งกุ้ง ปลา ไก่ หมู เนื้อ ฯลฯ ตกอยู่ใต้การควบคุมของนายทุน พ่อค้ารวยแต่ชาวบ้านผู้เลี้ยงยากจน

สัมปทานต่างๆ ที่ไทยถูกเอารัดเอาเปรียบ ภาครัฐเห็นแก่ความสบาย เอาทรัพยากรของชาติไปให้บริษัทต่างชาติเพื่อแลกกับเศษเงินเล็กน้อยได้อย่างไร

จะมีนโยบายด้านพลังงงาน มีวิธีใดที่นำพลังงานสะอาด มาทดแทนพลังงานที่เป็นมลพิษได้อย่างไร

นโยบายเกี่ยวกับป่า แทนที่จะเน้นปริมาณ ไล่ล่าชาวบ้าน ทำไมไม่เน้นคุณภาพ เช่น การแก้ปัญหาเขาหัวโล้น ทำป่าเสื่อมโทรมให้สมบูรณ์ หรือผันน้ำที่ปล่อยทิ้งอย่างเหลือเฟือ ไปสร้างความชื้นให้ป่าบ้าง

นโยบายแรงงาน ปรับโครงสร้างแรงงานใหม่ หนุนมีแหล่งงานให้คนไทยทำ แทนที่จะพึ่งแต่แรงงานต่างชาติ จนชุมชนในบางเมืองแทบไม่มีคนไทย นักศึกษาที่จบมาแต่ละปี ตกงานเป็นจำนวนมาก จะจัดสรรงานให้เด็กๆ ทำได้อย่างไร

นโยบายการตรวจสอบ ประเทศชาติถูกโกงจากระบบราชการ ระบบการปกครองท้องถิ่น การจัดซื้อจัดจ้าง การประมูล ฯลฯ จะมีวิธีขจัดคนโกงได้อย่างไร

นโยบายเกี่ยวกับการทำวิจัยเพื่อการพัฒนาในด้านต่างๆ ในระดับนานาชาติ เราจะนำพาประเทศให้ก้าวทั้นโลกได้อย่างไร

เรามองว่า นักการเมืองจะต้องเลิกต่อสู้แบบเดิมด้วยการแย่งชิงอำนาจ แล้วใช้อำนาจมาหาความร่ำรวย เอาไพร่พลของแต่ละฝ่ายมาทำลายล้างกันและกัน ซึ่งเท่ากับเปิดทางให้ทำการปฏิวัติรัฐประหาร หรือใช้รัฐประหารมาเป็นเครื่องมือฝ่ายตน

เราจึงเชื่อว่า นักการเมืองที่ดี พรรคการเมืองที่ดี หากต้องการอยู่ในหัวใจของประชาชนก็ไม่อาจต่อสู้ในแบบเดิมได้อีก.