Get Adobe Flash player

โครงการช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย (Section 8) โดย วลัยพรรณ เกษทอง

Font Size:

สวัสดีค่ะ เมื่อสัปดาห์ก่อนมีท่านผู้อ่านมาขอให้เขียนถึงเรื่องการช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ฉบับนี้ผู้เขียนก็ขอนำมาเล่าให้ท่านผู้อ่านฟังทันเหตุการณ์เลย

โครงการช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยสำหรับคนมีรายได้น้อย (Housing Choice Voucher Program) ซึ่งคนเรียกกันติดปากในชื่อเดิมที่เรียกว่า Section 8 นั้น เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยกระทรวงเคหะและพัฒนาเมือง เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้ต่ำหรือบุคคลสูงอายุหรือบุคคลผู้ทุพพลภาพจ่ายค่าเช่าบ้านที่อยู่อาศัย ตลอดทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา ผู้ที่จะสามารถเข้าไปขอรับความช่วยเหลือนั้นจะต้องไปหาบ้านที่จะเข้าอยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์หรืออพาร์ตเมนต์ แล้วจึงนำเอาบัตรกำนัล (voucher) ไปจ่ายค่าเช่าทั้งหมดหรือบางส่วน

หน่วยงานการเคหะในท้องถิ่นของท่านจะเป็นผู้ตัดสินคุณสมบัติว่าท่านสามารถได้รับความช่วยเหลือนี้หรือไม่ โดยคุณสมบัติที่ใช้เป็นเกณฑ์จะได้แก่ รายได้ทั้งหมดต่อปี (annual gross income) สถานะว่าท่านเป็นผู้สูงอายุหรือทุพพลภาพหรือมีคุณสมบัติตามครอบครัว เป็นผู้ถือสถานะพลเมืองเป็นซิติเซ่นของสหรัฐหรือมีสถานะพลเมืองอื่นที่สามารถได้รับสิทธิ์ ปัจจัยอื่นที่กำหนดเฉพาะตามถิ่นที่ท่านอยู่ โดยการคำนวณเรื่องรายได้นอกจากจะขึ้นกับรายได้ทั้งหมดต่อปีแล้วยังเกี่ยวกับขนาดของครัวเรือนอีกด้วยค่ะ

โดยทั่วไปแล้วรายได้ของครัวเรือนไม่ควรเกินกว่า 50 % ของรายได้ปานกลาง (median income) ในเคาน์ตี้หรือมหานครซึ่งครอบครัวของท่านเลือกที่จะอาศัยอยู่และขอใช้สิทธิ์ ในขณะนี้แต่ละมลรัฐหรือเมืองก็มีเงื่อนไขคุณสมบัติสำหรับโครงการนี้ที่แตกต่างกัน ท่านควรจะติดต่อกับหน่วยงานเกี่ยวกับเคหะสถานในถิ่นที่ท่านอยู่อาศัยเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเฉพาะ โดยเข้าไปที่เวบไซด์ https://www.hud.gov/program_offices/public_indian_housing/pha/contacts  หรือโทร.ที่หมายเลข (800) 955-2232 หรือติดต่อไปที่สาขาของกระทรวงเคหะฯ โดยหาข้อมูลเบอร์และที่อยู่ที่ติดต่อได้จากเวบไซด์ https://www.hud.gov/program_offices/field_policy_mgt/localoffices

เมื่อท่านทราบว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือนี้ก็จะเริ่มขั้นตอนการขอความช่วยเหลือได้เลย โดย

-ท่านจะต้องกรอกแบบฟอร์มด้วยตัวเองหรือให้หน่วยงานในท้องถิ่นช่วยเหลือท่าน

-ในแบบฟอร์มจะมีการถามข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ในครัวเรือน ทรัพย์สินและรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว

-จากนั้นจะมีการตรวจสอบข้อมูลกับหลายหน่วยงานเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้อง เช่น หน่วยงานอื่นในถิ่นที่ท่านอยู่ นายจ้างของท่าน ธนาคารที่ท่านบัญชี และใช้ข้อมูลเหล่านี้มาตัดสินว่าท่านจะมีสิทธิ์ได้รับบัตรกำนัลหรือไม่ รวมทั้งตัดสินปริมาณเงินช่วยเหลือที่ท่านจะได้รับอีกด้วย

-โดยทั่วไปเงินช่วยเหลือที่ครอบครัวจะได้รับ จะคำนวณจากจำนวนเงินที่จำเป็นสำหรับการเช่าบ้านราคาปานกลางในตลาดที่อยู่อาศัยในท้องถิ่นที่ท่านเลือกจะอยู่

-บัตรกำนัลที่ช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัยนี้โดยทั่วไปจะมีจำนวนเงินขั้นสูงสุดเท่ากับค่าเช่ามาตรฐานสำหรับที่อยู่อาศัยในบริเวณของท่านหักด้วย 30% ของรายได้รายเดือนที่ปรับแล้ว (monthly adjusted income) หรือค่าเช่าทั้งหมดสำหรับที่อยู่อาศัยนั้นหักด้วย 30 %ของรายได้รายเดือนที่ปรับแล้ว โดยเลือกใช้ค่าใดค่าหนึ่งซึ่งมีจำนวนเงินน้อยกว่า

-ที่อยู่อาศัยที่ครอบครัวของท่านเลือกจะต้องผ่านมาตรฐานของสุขภาพและความปลอดภัยก่อนที่จะได้รับอนุมัติ

-หลังจากที่ท่านได้รับการอนุมัติบัตรกำนัลนี้แล้ว เมื่อท่านพบที่อยู่อาศัยที่ต้องการเข้าอยู่และกำลังจะต่อรองเกี่ยวกับเงื่อนไขการเช่ากับเจ้าของบ้านเช่า ทางการเคหะในท้องถิ่นของท่านจะต้องเข้าไปตรวจสอบพื้นที่และตัดสินว่าราคาเช่าบ้านที่เสนอมานั้นสมเหตุผลหรือไม่

หลังจากที่ผ่านขั้นตอนข้างต้นและท่านได้รับการอนุมัติว่ามีคุณสมบัติสามารถได้รับบัตรกำนัลช่วยเหลือนี้แล้ว ทางการเคหะจะเอาชื่อของท่านเข้าไปในระบบรายชื่อของคนที่รอคิวอยู่ (waiting list) เว้นแต่ในบางกรณีเขาก็อาจจะสามารถช่วยท่านได้ทันที เมื่อชื่อของท่านถึงคิวจะได้รับการช่วยเหลือ ทางการเคหะในท้องถิ่นของท่านจะติดต่อท่านไปและออกบัตรกำนัลให้ท่าน       

หากท่านรู้สึกว่าไม่ได้รับความช่วยเหลือเท่าที่ควรก็สามารถส่งเรื่องร้องเรียนไปได้ที่หมายเลขข้างต้นหรือส่งอีเมลไปที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และในบางบริเวณบางครั้งก็มีความต้องการที่จะขอความช่วยเหลือมากกว่าจำนวนทรัพยากรซึ่งกระทรวงเคหะฯ และการเคหะในท้องถิ่นสามารถนำมาช่วยท่านได้ รวมทั้งการที่ท่านได้รับอนุมัติในเมืองหรือรัฐหนึ่งก็ไม่ได้การันตีว่าท่านจะได้รับการอนุมัติในอีกที่หนึ่ง

ข่าวพิเศษสำหรับชาวลอสแอนเจลิส!! ขณะนี้การเคหะเมืองลอสแอนเจลิสได้เปิดโอกาสให้ลงชื่อเพื่อรับสิทธิ์ล๊อตเตอรี่ในรายชื่อคิว (waiting list lottery) เป็นครั้งแรกในรอบ 13 ปี โดยจะเปิดให้ยื่นแบบฟอร์มคำขอได้จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2017 เวลา 17.00 น. ท่านที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม.จนถึงวันสิ้นสุดได้ทางเวบไซด์ https://hacla.hcvlist.org/Account/Login?ReturnUrl=%2F  ในนั้นจะมีวีดีโอตัวอย่างการกรอกแบบคำขอให้ดูด้วยค่ะ

การกรอกแบบฟอร์มนั้นไม่มีค่าใช้จ่าย หากท่านต้องการความช่วยเหลือให้โทร.ไปที่เบอร์ข้างต้น การคัดเลือกจะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์สุ่มหลังจากปิดลงทะเบียน โดยจะมีผู้ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือนี้ถึง 20,000 คนเลยทีเดียว              

ก่อนจากไปก็ขอทิ้งท้ายไว้ว่าเมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ของเรา ผู้เขียนก็ได้บินไปร่วมงานที่จังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนจำนวนมากมาร่วมงาน และหนึ่งในสิ่งที่ทุกคนได้ทำร่วมกันคือ ตั้งจิตอธิษฐานว่า “จะทำความดีสืบต่อไป” ซึ่งก็ขอเอาการเขียนคอลัมน์ให้เป็นวิทยาทานนี้เป็นหนึ่งในการทำความดีสืบไปด้วย และขอเชิญชวนท่านผู้อ่านทำความดีตามแต่กำลังความสามารถสืบต่อไปด้วยเช่นกันค่ะ

บทความนี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปไม่ใช่เป็นการให้คำแนะนำ หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาในบทความ อยากจะถามคำถามในกรณีส่วนตัวท่านสามารถโทร.มาสอบถามกับผู้เขียนได้ที่เบอร์ (850)598-1709 หรือ (626)999-4751 หรือจะอีเมลมาหาผู้เขียนที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ก็ได้ค่ะ หากผู้เขียนไม่ได้รับสายก็ฝากข้อความไว้ได้ จะติดต่อท่านกลับไปภายหลัง รวมทั้งถ้าอยากจะติดตามบทความย้อนหลังก็สามารถติดตามได้ที่เวบไซด์ของหนังสือพิมพ์เสรีชัย http://www.sereechai.com/ คอลัมน์ “เรียนรู้เมื่ออยู่เมืองลุงแซม”

อ้างอิง:   https://www.usa.gov/finding-home