Get Adobe Flash player

การมีส่วนร่วมทางสังคม (Civic Engagement) โดย วลัยพรรณ เกษทอง

Font Size:

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน เปิดศักราชแห่งปี 2018 หรือ 2561 กันแล้ว บทความแรกของปีนี้ที่อยากจะเขียนให้ท่านผู้อ่านก็คือเรื่องของ การมีส่วนร่วมทางสังคม เพราะไหน ๆ เราก็มาอยู่เมืองลุงแซมซึ่งเป็นประเทศที่ถือเป็นเจ้าพ่อแห่งประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก จะเห็นว่าไม่ว่าทำอะไร ไม่ว่าจะผ่านกฏหมาย สร้างถนน เพิ่มภาษีท้องถิ่น เวนคืนที่ดิน รัฐบาลก็จะต้องมีการเปิดทำประชาพิจารณ์ลงคะแนนเสียงก่อนที่จะทำการตัดสินใจในกิจกรรมนั้น ๆ  เพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่เมืองลุงแซมแล้ว เราก็ควรจะเรียนรู้ถึงกระบวนการมีส่วนร่วมทางสังคมเหล่านี้ให้มาก เพื่อที่เราจะได้ใช้ในการพิทักษ์ผลประโยชน์ของเรานะคะ

การมีส่วนร่วมทางสังคม (Civic engagement หรือ civic participation) หมายถึงการกระทำของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งเกิดขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์ในการจัดการปัญหาหรือสิ่งที่เป็นเรื่องที่สังคมมีความห่วงใย หรืออาจจะหมายถึงการที่ประชาชนในชุมชนทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในชุมชน การมีส่วนร่วมทางสังคมยังรวมถึงการที่ชุมชนมาทำงานร่วมกันทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง เป้าหมายโดยรวมคือเพื่อจัดการปัญหาสาธารณะหรือเสริมสร้างคุณภาพของชุมชนก็ได้

การมีส่วนร่วมทางสังคมมีได้หลายรูปแบบ เริ่มตั้งแต่การเป็นอาสาสมัคร การทำงานร่วมกับกับชุมชน การเข้าไปมีส่วนร่วมในองค์กรและการทำงานกับภาครัฐ เช่น การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมเหล่านี้อาจจะเป็นการเข้าไปจัดการปัญหาผ่านการทำงานของบุคคลใดคนหนึ่งโดยตรง  การทำงานกับชุมชน หรือการทำงานผ่านองค์กรซึ่งมีตัวแทนที่ได้รับเลือกตั้งไป บุคคลจำนวนมากจะรู้สึกถึงความรับผิดชอบที่จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างแข็งขันเพราะรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของพวกเขาที่มีต่อชุมชน “การเข้าร่วมของเยาวชน" จะมีเป้าหมายที่คล้ายคลึงกันที่จะพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสร้างความสัมพันธ์ แม้ว่าการเข้าร่วมของผู้เยาว์นี้จะเน้นไปในส่วนของการสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้เยาว์ก็ตาม

ในการศึกษาวิจัยโดย Tuff University ได้แบ่งการมีส่วนร่วมทางสังคมออกเป็น 3 ประเภทคือ การออกเสียงทางสังคม การออกเสียงเลือกตั้งและการออกความคิดเห็นทางการเมือง

1.การเกี่ยวข้องทางสังคม ได้แก่ การเข้าร่วมแก้ไขปัญหากับชุมชน การเป็นอาสาสมัครให้กับองค์กรที่ไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างสม่ำเสมอ การเป็นสมาชิกกลุ่มหรือองค์กร การเข้าร่วมกิจกรรมหาทุนไม่ว่าจะเป็นการเดิน วิ่งหรือขี่จักรยานหรือการหาทุนให้กับองค์กรการกุศลด้วยกิจกรรมอื่น การลงสมัครเป็นตัวแทนเพื่อเข้าไปรับเลือกในตำแหน่งทางการเมือง เป็นต้น

2.การเลือกตั้ง ได้แก่ การไปออกเสียงเลือกตั้งอย่างสม่ำเสมอ การชักชวนคนมาลงคะแนนเสียง การติดสัญลักษณ์เพื่อชักจูงคนให้มาเลือกตั้ง การบริจาคเงินให้กับแคมเปญเลือกตั้ง การอาสาสมัครทำงานให้กับผู้สมัครหรืองอค์กรเกี่ยวกับการเมือง การช่วยลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์ออกเสียง เป็นต้น

3.การออกความคิดเห็นทางการเมือง ได้แก่ การติดต่อผู้แทน การติดต่อสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพหรือสื่อวิทยุ โทรทัศน์ การประท้วง การส่งอีเมล์ไปเพื่อร้องเรียน การเขียนคำร้องเรียนและไปแจกใบปลิว การบอยคอท (ดื้อแพ่ง) เป็นต้น

พอจะรู้คร่าว ๆ ถึงว่าการมีส่วนร่วมทางสังคมคืออะไร มีประเภทไหนบ้างแล้ว ฉบับหน้าเราจะไปพูดถึงตัวอย่างของการมีส่วนร่วมทางสังคมที่เขาทำกันในประเทศกันค่ะ

บทความนี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปไม่ใช่เป็นการให้คำแนะนำ หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาในบทความ อยากจะถามคำถามในกรณีส่วนตัวท่านสามารถโทร.มาสอบถามกับผู้เขียนได้ที่เบอร์ (850)598-1709 หรือ (626)999-4751 หรือจะอีเมลมาหาผู้เขียนที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ก็ได้ค่ะ หากผู้เขียนไม่ได้รับสายก็ฝากข้อความไว้ได้ จะติดต่อท่านกลับไปภายหลัง รวมทั้งถ้าอยากจะติดตามบทความย้อนหลังก็สามารถติดตามได้ที่เวบไซด์ของหนังสือพิมพ์เสรีชัย http://www.sereechai.com/ คอลัมน์ “เรียนรู้เมื่ออยู่เมืองลุงแซม”

อ้างอิง:   https://en.wikipedia.org/wiki/Civic_engagement