Get Adobe Flash player

ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมทางสังคม (Civic Engagement) โดย วลัยพรรณ เกษทอง

Font Size:

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน ฉบับก่อนเราได้พูดถึงว่าการมีส่วนร่วมทางสังคมคืออะไร มีรูปแบบอย่างไร กันไปแล้ว ฉบับนี้เรามาพูดถึงว่าการมีส่วนร่วมทางสังคมให้ประโยชน์กับเราและสังคมอย่างไรบ้างกันค่ะ

การมีส่วนร่วมทางสังคมนั้นในสังคมยุคใหม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้มีประโยชน์ไปถึงการสร้างสังคมและประเทศที่ดีขึ้นกันเลยทีเดียว จากการศึกษาของ ICMA พบว่าการมีส่วนร่วมทางสังคมให้ประโยชน์กับรัฐบาลและผู้ปกครองสังคมดังนี้

-ทำให้การตัดสินใจในสังคมมีแรงสนับสนุนมากขึ้นและการคัดค้านหรือมีปัญหาภายหลังน้อยลง อาทิเช่น การฟ้องร้อง การต้องมีการจัดเลือกตั้งใหม่ หรือการต้องเรียกประชุมใหม่ เป็นต้น

-ทำให้เกิดความเชื่อถือในระหว่างประชาชนและรัฐบาลของประเทศมากขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดความร่วมมือในสาธารณชนดีขึ้น

-ทำให้เกิดผลที่สำเร็จในการแก้ไขปัญหาในชุมชน ซึ่งช่วยให้นักการเมืองที่ถูกเลือกเข้าไปไม่ต้องใช้การเลือกจากวิธีต่าง ๆ ที่ไม่มีคนสนับสนุน

-พัฒนาทางเลือกที่ดีกว่าและใช้แนวคิดที่สร้างสรรค์กว่า

-สามารถนำแนวคิด โครงการและนโยบายมาใช้กับชุมชนได้รวดเร็วขึ้นและง่ายขึ้น

-สร้างชุมชนที่มีพลเมืองซึ่งมีส่วนร่วมแทนที่จะมีเพียงคนที่รับคำสั่งเท่านั้น

-สร้างชุมชนภายในเมือง

-ทำให้งานของรัฐบาลง่ายขึ้นและได้รับความชื่นชมมากขึ้น

เมื่อคนที่เข้ามาดูแลชุมชนฟังความคิดเห็นของประชาชน พวกเขาก็จะเป็นผู้ที่ได้ยินเสียงของความต้องการของชุมชนได้มากขึ้นและส่วนใหญ่ก็จะตัดสินใจได้ดีมากขึ้น ดังที่ Miriam Porter ได้กล่าวไว้ว่า ผู้แทนควรจะสื่อสารกับประชาชนเพื่อจะได้ทำความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น “การตัดสินใจที่ผู้คนไม่มีส่วนร่วม จะทำให้เกิดปัญหาและลดความน่าเชื่อถือของสาธารณชน”

การอาสาสมัครซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่เชื่อว่าจะสนับสนุนการเติบโตของสังคม ในสังคมของเราก็มีกิจกรรมหลากหลาย อาทิเช่น การเตรียมอาหารไปแจก การทำความสะอาดชุมชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ชุมชนมาอยู่ใกล้กันและเกิดความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

โลกสมัยใหม่ที่มีอินเตอร์เนตเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมของผู้คน การให้มีส่วนร่วมในสังคมออนไลน์ให้โอกาสที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมกับการปกครองของประเทศได้โดยออกเสียงแสดงความเห็นได้จากทุกที่ในโลก การมีส่วนร่วมทางสังคมออนนไลน์นั้น มีได้หลายระดับ อันได้แก่ การลงคะแนนเสียงออนไลน์ การเข้าร่วมการสนทนากับเวบบอร์ดหรือพื้นที่สนทนาออนไลน์ซึ่งอนุญาตให้ประชาชนมาแสดงความเห็น เสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งพบปะกับผู้คนที่มีความสนใจที่คล้ายเคียงกัน ทำให้เกิดโอกาสในการสร้างกลุ่มที่จะไปเป็นปากเสียงให้กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นต้น การใช้อินเตอร์เนตทำให้พวกเราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นและทำให้เกิดชุมชนที่มีความรู้เข้าถึงข้อมูล และสุดท้ายก็ทำให้สังคมของเราเป็นสังคมที่มีขึ้นเพื่อประชาชนโดยแท้จริง

ท่านผู้อ่านคงได้เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางสังคมและรูปแบบที่ท่านสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้แล้วนะคะ สังคมเป็นของเราทุกคน เรามีหน้าที่ดูแลของที่เป็นของเราฉันใด หน้าที่ในการดูแลสังคมก็เป็นของเราฉันนั้น หากเราผลักภาระหน้าที่ไปเป็นของคนอื่น และทุกคนมีความคิดแบบนี้ สังคมที่เราอยู่ก็จะตกไปถูกชี้นำโดยคนอื่นที่เขาไม่ได้เห็นความสำคัญในสิ่งที่เราเห็น ผู้เขียนก็อยากจะขอสนับสนุนให้ท่านผู้อ่านมาเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางสังคม และมาร่วมด้วยช่วยกันทำให้สังคมของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับท่านผู้ที่มีอำนาจได้มาปกครองชุมชนก็อยากจะให้เห็นถึงความสำคัญของการให้โอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนเช่นกัน เพราะนั่นจะมีประโยชน์ในระยะยาว การบริหารของท่านก็จะมีการยอมรับและดำเนินไปในทางที่ดีได้กว่าเดิมค่ะ

ก่อนจากไปขอฝากข่าวสำหรับผู้ที่ยังไม่มีประกันสุขภาพ ท่านยังสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 19 มกราคมนี้สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นการคุ้มครองในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ส่วนท่านที่ไม่อยากถูกปรับในปีภาษี 2018 ท่านยังสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2018 แต่จะได้การคุ้มครองเริ่มต้นในวันที่ 1 มีนาคม แทนค่ะ

บทความนี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปไม่ใช่เป็นการให้คำแนะนำ หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาในบทความ อยากจะถามคำถามในกรณีส่วนตัวท่านสามารถโทร.มาสอบถามกับผู้เขียนได้ที่เบอร์ (850)598-1709 หรือ (626)999-4751 หรือจะอีเมลมาหาผู้เขียนที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ก็ได้ค่ะ หากผู้เขียนไม่ได้รับสายก็ฝากข้อความไว้ได้ จะติดต่อท่านกลับไปภายหลัง รวมทั้งถ้าอยากจะติดตามบทความย้อนหลังก็สามารถติดตามได้ที่เวบไซด์ของหนังสือพิมพ์เสรีชัย http://www.sereechai.com/ คอลัมน์ “เรียนรู้เมื่ออยู่เมืองลุงแซม”

อ้างอิง:   https://en.wikipedia.org/wiki/Civic_engagement