Get Adobe Flash player

เงิดชดเชยการลางานในกิจธุระของครอบครัว (Paid Family Leave) โดย วลัยพรรณ เกษทอง

Font Size:

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน เมื่อวันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา รัฐแคลิฟอร์เนียได้ผ่านกฏหมายซึ่งมีประโยชน์กับลูกจ้างฉบับหนึงที่เกี่ยวกับเงิดชดเชยการลางานในกิจธุระของครอบครัว หลายคนทั้งนายจ้างและลูกจ้างไม่ทราบถึงสิทธิประโยชน์นี้ ทำให้มีการเคลมประโยชน์ไปเพียงไม่ถึง 20 เปอร์เซนต์ ฉบับนี้ผู้เขียนจึงอยากจะมาให้ความรู้กับท่านผู้อ่านถึงสิทธิประโยชน์นี้กันค่ะ  

เงิดชดเชยการลางานในกิจธุระของครอบครัวหรือ Paid Family Leave เรียกย่อ ๆ ว่า PFL นั้นเป็นการจ่ายเงินค่าแรงบางส่วนให้กับลูกจ้างที่ขอลาหยุดงานเพื่อไปดูแลสมาชิกในครอบครัว (บุตร พ่อแม่ พ่อแม่บุญธรรม ปู่ย่าตายาย หลาน พี่น้อง คู่สมรส หรือคู่ครองที่อยู่ด้วยกัน) ที่เจ็บป่วยร้ายแรง หรือเพื่อไปใช้เวลากับบุตรคนใหม่ในครอบครัว ทั้งบุตรที่เพิ่งคลอด บุตรบุญธรรมที่เพิ่งรับมาเลี้ยงหรือบุตรที่รับมาอุปการะทางกฏหมาย สำหรับในรัฐแคลิฟอร์เนียจะมีการจ่ายเงินชดเชยนี้ให้ถึง 6 สัปดาห์

ขณะนี้มีลูกจ้างในรัฐแคลิฟอร์เนียถึง 18.3 ล้านคนที่ได้รับการคุ้มครองในโครงการ PFL นี้ ซึ่งเงินมาจากการหักค่าประกันภาคบังคับในรายได้ของลูกจ้างในทุกครั้งที่มีการจ่ายเงิน หากท่านสามารถได้รับเงินชดเชย 60-70 เปอร์เซนต์ (ตามแต่รายได้) ของรายได้ที่ได้รับในช่วงเวลา 5-18 เดือนก่อนวันที่ยื่นเรื่อง โดยจะมีเงินชดเชยให้สูงสุดไม่เกิน 1,216 เหรียญต่อสัปดาห์เป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 6 สัปดาห์ภายในช่วงเวลา 12 เดือน

โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2018 ที่ผ่านมา กฏหมาย 908 ได้เพิ่มประกันทุพพลภาพและอัตราเงินชดเชย PFL นี้ไปถึงประมาณ 60-70 เปอร์เซนต์ (ตามแต่รายได้) และยกเลิกช่วงเวลา 7 วันที่ต้องรอก่อนได้เงิน (waiting period) เดิมออกไป โดยกฏหมายนี้มีผลบังคับใช้กับเคลมที่ลงวันที่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2018 เป็นต้นไปค่ะ

เพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ท่านจะต้อง

-ยื่นแบบฟอร์มเคลมสิทธิ์ประโยชน์ซึ่งสามารถทำได้ทั้งทางออนไลน์ที่เวบไซด์ http://www.edd.ca.gov/Disability/SDI_Online.htm หรือส่งจดหมาย

-มีรายได้อย่างน้อย 300 เหรียญสหรัฐซึ่งได้มีการหักค่าประกันทุพพลภาพของรัฐ (State Disability Insurance) ออกจากเงินค่าจ้างที่ได้ในใบรับเงิน (ในใบรับเงินค่าจ้างจะมีคำว่า CASD) ในช่วง 12 เดือนที่ท่านเคลมสิทธิ์

-สำหรับการเคลมสิทธิ์ประโยชน์เพื่อไปใช้เวลากับบุตรคนใหม่ (Bonding claim) ท่านจะต้องแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ของท่านกับผู้ที่ท่านเคลม เช่น ใบเกิด ใบประวัติ เอกสารการรับบุตรบุญธรรม เป็นต้น

-ส่วนการเคลมสิทธิ์สำหรับการดูแลผู้ป่วยที่เป็นญาติ (Care Claim) ท่าจะต้องมีใบรับรองแพทย์หรือผู้ให้บริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยว่าผู้ป่วยท่านนั้นที่เป็นญาติของท่าน จะต้องได้รับการดูแล โดยจะต้องกรอกแบบฟอร์มใบรับรองที่เรียกว่า “Physician/Practitioner’s Certification”

สำหรับลูกจ้างในซานฟรานซิสโก นายจ้างของท่านอาจจำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินเสริมให้ท่านหากท่านได้รับสิทธิ์ประโยชน์ PFL สำหรับการใช้เวลากับบุตรคนใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้าไปดูได้ที่เวบไซด์ของ City of County of San Francisco, Office of Labor Standards Enforcement Paid Parental Leave Ordinance (PPLO)

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อดูว่าท่านสามารถได้รับสิทธิ์ประโยชน์นี้หรือไม่จากเวบไซด์ http://www.edd.ca.gov/Disability/Am_I_Eligible_for_PFL_Benefits.htm

ก่อนจากไปขอฝากข่าวสำหรับผู้ที่ยังไม่มีประกันสุขภาพและไม่อยากถูกปรับในปีภาษี 2018 ท่านยังสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2018 แต่จะได้การคุ้มครองเริ่มต้นในวันที่ 1 มีนาคมแทน หากใครต้องการลงทะเบียนควรติดต่อตัวแทนของ CoveredCA ภายในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะ

บทความนี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปไม่ใช่เป็นการให้คำแนะนำ หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาในบทความ อยากจะถามคำถามในกรณีส่วนตัวท่านสามารถโทร.มาสอบถามกับผู้เขียนได้ที่เบอร์ (850)598-1709 หรือ (626)999-4751 หรือจะอีเมลมาหาผู้เขียนที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ก็ได้ค่ะ หากผู้เขียนไม่ได้รับสายก็ฝากข้อความไว้ได้ จะติดต่อท่านกลับไปภายหลัง รวมทั้งถ้าอยากจะติดตามบทความย้อนหลังก็สามารถติดตามได้ที่เวบไซด์ของหนังสือพิมพ์เสรีชัย http://www.sereechai.com/ คอลัมน์ “เรียนรู้เมื่ออยู่เมืองลุงแซม”

อ้างอิง:   http://www.edd.ca.gov/Disability/Paid_Family_Leave.htm