Get Adobe Flash player

ค่าแรงขั้นต่ำสำหรับลูกจ้างที่รับทิป โดย วลัยพรรณ เกษทอง

Font Size:

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน สัปดาห์ที่ผ่านมามีการพูดถึงเรื่องค่าแรงสำหรับลูกจ้างที่ได้รับทิปในร้านอาหารกันมาก ก็สืบเนื่องมาจากข่าวใหญ่ที่มีร้านอาหารแห่งหนึ่งถูกปรับเพื่อชดเชยค่าแรงค้างจ่ายให้กับลูกจ้างในอดีตที่จ่ายไม่ถูกต้องมาหลายปี มีข้อถกเถียงกันมากว่าจะต้องจ่ายอย่างไรเท่าไหร่ ต่างหรือเหมือนกับค่าแรงขั้นต่ำที่ประกาศใช้ในรัฐ ฉบับนี้ผู้เขียนก็เลยอยากจะเอาเรื่องของการจ่ายค่าแรงให้กับลูกจ้างที่ได้รับทิปมาเล่าสู่กันฟังเพื่อให้ท่านผู้อ่านพอจะเข้าใจถึงภาพรวมกันค่ะ

ค่าแรงสำหรับลูกจ้างที่รับทิป (Tipped wage) เป็นค่าแรงขั้นพื้นฐานที่จ่ายให้กับลูกจ้างที่ได้รับเงินได้ส่วนใหญ่จากทิป ตามกฏหมายแรงงานจะเรียกว่า เครดิตทิป (tip credit) ลูกจ้างจะต้องได้รับเงินอย่างน้อยเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำของรัฐนั้นเมื่อเงินทิปและค่าแรงรวมกันหรือนายจ้างจะต้องจ่ายค่าแรงเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะได้เป็นตามมาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าที่รับทิปทั้งหลายได้รับเงินค่าจ้างอย่างน้อยเท่ากับเงินค่าแรงขั้นต่ำซึ่งจะมากกว่าค่าแรงแบบทิปขั้นต่ำอยู่มาก

ตามกฏหมายของรัฐบาลกลาง (Federal Law) กำหนดให้ลูกจ้างทุกคนจะต้องได้รับเงินค่าจ้างขึ้นต่ำอย่างน้อย 2.13 เหรียญต่อชั่วโมงสำหรับลูกจ้างที่ได้รับเงินทิปอย่างน้อย 30 เหรียญต่อเดือน หากค่าจ้างรวมกับเงินทิปไม่ถึง 7.25 เหรียญต่อชั่วโมงซึ่งเป็นค่าแรงรวมจากค่าจ้างเงินสดและเงินทิป (Basic Combined Tip & Minimum Wage Rage) ในสัปดาห์ใดสัปดาห์หนึ่ง นายจ้างจะต้องเพิ่มเงินค่าจ้างเงินสดหรือค่าจ้างโดยตรง (cash wage หรือ direct wage) เพื่อชดเชยในส่วนนี้ โดยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2017 เป็นต้นมา ค่าจ้างต่อชั่วโมงเฉลี่ยรวมทิปสำหรับลูกจ้างในร้านอาหารทั่วประเทศที่ได้รับเงินทิปอยู่ที่ 11.82 เหรียญต่อชั่วโมง

นายจ้างในแต่ละรัฐจะมีการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับค่าแรงขั้นต่ำของลูกจ้างกลุ่มที่ได้รับทิปไม่เหมือนกัน ทั้งในส่วนของอัตราการจ่ายต่อชั่วโมง และจำนวนทิปที่ลูกจ้างจะได้รับก่อนจะถือว่าลูกจ้างคนนั้นเป็นลูกจ้างที่รับทิปและเข้าข่ายได้รับการคุ้มครองโดยกฏหมายนี้ หากดูข้อมูลจากเวบไซด์ของกระทรวงแรงงาน https://www.dol.gov/whd/state/tipped.htm ดังแผนภาพจะพบว่ามีการแบ่งรัฐออกเป็นกลุ่มใหญ่ได้ 3 กลุ่มคือ กลุ่มที่บังคับให้นายจ้างต้องจ่ายค่าแรงขั้นต่ำของรัฐให้กับลูกจ้างที่รับทิปนี้ก่อนที่จะนำเอาเงินทิปมารวมมี 7 รัฐและกวม กลุ่มที่บังคับให้นายจ้างต้องจ่ายลูกจ้างที่รับทิปนี้ในอัตราค่าแรงเงินสดขั้นต่ำที่สูงกว่าอัตราที่กำหนดโดยกฏหมายของรัฐบาลกลาง (2.13 เหรียญต่อชั่วโมง) มี 26 รัฐ และกลุ่มรัฐที่บังคับให้จ่ายค่าแรงเงินสดขึ้นต่ำเท่ากับอัตราที่กำหนดโดยรัฐบาลกลาง (2.13 เหรียญต่อชั่วโมง) มี 17 รัฐ รวมทั้งเวอร์จินไอร์แลนด์และเปอร์โตริโก้

สำหรับรัฐแคลิฟอร์เนียที่ผู้เขียนอยู่นั่นจัดอยู่ในกลุ่มแรกคือ นายจ้างจะต้องจ่ายค่าแรงขึ้นต่ำให้กับพนักงานทุกคนก่อนที่จะนำเอาทิปมาคำนวณ (ดูในภาพ) โดยค่าแรงขึ้นต่ำในปี 2018 สำหรับธุรกิจที่มีคนงาน 25 คนหรือน้อยกว่าคือ 10.50 เหรียญต่อชั่วโมง และ 11 เหรียญต่อชั่วโมงสำหรับธุรกิจที่มีลูกจ้าง 26 คนขึ้นไป

บางรัฐจะมีอัตราค่าแรงขั้นต่ำสำหรับผู้เยาวหรือนักเรียนที่ต่างกันไป โดยบางครั้งจะไม่ใช้กฏแรงงานขั้นต่ำ หรือบางครั้งก็จะมีแยกเป็นค่าแรงสำหรับการฝึกงาน (training wage) สำหรับพนักงานใหม่ เป็นต้น ในรัฐบาลท้องถิ่นบางแห่งก็ยังมีการกำหนดอัตราค่าแรงขั้นต่ำสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำที่กำหนดโดยรัฐก็มี ดังนั้นท่านจึงควรจะปรึกษากับสำนึกงานของกระทรวงแรงงานในท้องถิ่นของท่านเพื่อที่จะได้รับความรู้ในเรื่องเหล่านี้ และจะได้ไม่ทำผิดกฏหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

สำหรับท่านที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย หนนี้เป็นหนที่ 2 ที่ผู้เขียนได้นำเอาเรื่องที่เกี่ยวกับค่าแรงขั้นต่ำมาเขียน ท่านสามารถย้อนกลับไปอ่านเรื่อง “ค่าแรงขั้นต่ำในรัฐแคลิฟอร์เนีย” ที่ได้เคยเขียนไว้ในบทความนี้เมื่อเดือนกรกฏาคมปี 2017 ซึ่งได้พูดถึงเรื่องค่าแรงขั้นต่ำโดยทั่วไปได้ค่ะ นอกจากนี้ในคอลัมน์ก็ยังมีบทความที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจ้างงานอื่น ๆ เช่น เรื่องของเงินชดเชยจากการลาหยุดงานที่เกี่ยวกับธุระในครอบครัว สามารถกลับไปย้อนหาอ่านได้เช่นกันในเสรีชัยออนไลน์ค่ะ

บทความนี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปไม่ใช่เป็นการให้คำแนะนำ หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาในบทความ อยากจะถามคำถามในกรณีส่วนตัวท่านสามารถโทร.มาสอบถามกับผู้เขียนได้ที่เบอร์ (850)598-1709 หรือ (626)999-4751 หรือจะอีเมลมาหาผู้เขียนที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ก็ได้ค่ะ หากผู้เขียนไม่ได้รับสายก็ฝากข้อความไว้ได้ จะติดต่อท่านกลับไปภายหลัง รวมทั้งถ้าอยากจะติดตามบทความย้อนหลังก็สามารถติดตามได้ที่เวบไซด์ของหนังสือพิมพ์เสรีชัย http://www.sereechai.com/ คอลัมน์ “เรียนรู้เมื่ออยู่เมืองลุงแซม”

อ้างอิง: https://en.wikipedia.org/wiki/Tipped_wage_in_the_United_States