Get Adobe Flash player

การประกอบอาชีพโดยไม่มีใบอนุญาต (practicing without a license) โดย วลัยพรรณ เกษทอง

Font Size:

สวัสดีค่ะ คนในแอลเอคงได้ยินข่าวสองพี่น้องที่โดนข้อหาคดีอาญาจากการไปเปิดสำนักงานกฏหมายให้บริการทางอิมมิเกรชั่นโดยไม่มีใบอนุญาตกัน หลายคนก็คงจะรู้จักคนที่ทำงานหลายอย่างโดยไม่มีใบอนุญาต หลายคนก็มาถามผู้อ่านว่ามันจำเป็นเหรือที่จะต้องมี ผู้อ่านก็เลยไปหาข้อมูลมาแชร์สู่กันฟังว่ามันเป็นอย่างไรกันนะคะ

การประกอบอาชีพโดยไม่มีใบอนุญาต (practicing without a license) หมายถึงการทำงานโดยปราศจากการอนุญาต (โดยรัฐหรือหน่วยงานที่มีอำนาจ) ในการประกอบอาชีพนั้นในเขตทางกฏหมายหนึ่ง (เช่น รัฐหรือประเทศ เป็นต้น) อาชีพส่วนใหญ่ที่จะต้องมีใบอนุญาตนั้นหากมีการประกอบอาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้องก็จะถูกลงโทษ แต่บางเขตทางกฏหมายก็ไม่บังคับเพียงแต่มีเป็นทางเลือก

ในประเทศสหรัฐฯ อาชีพที่การประกอบอาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตอาจมีโทษทางแพ่งหรือทางอาญาได้แก่ ทนาย แพทย์ทุกสาขา ผู้ช่วยแพทย์ พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญในการวัดสายตา (optometrist) นักบำบัดเท้า (podiatrist) นักบำบัดกระดูก(osteopath และ chiropractor) คนจ่ายยา (pharmacist) เจ้าหน้าที่พิสูจน์ศพ เจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพ หน่วยกู้ชีพ ผู้จัดงานศพ นักจิตวิทยา นักบิน นักข่าว ครู วิศวกร สถาปนิก นักสำรวจ นักสืบ ผู้ช่วยเหลือทางสังคม (social worker) ช่างซ่อมทุกสาขา นักบัญชี ช่างเสริมสวย ช่างทำผม ช่างทำรอยสัก คนขายบ้าน คนขายประกัน หมอนวด เป็นต้น จะเห็นได้ว่าเกือบทุกสาขาอาชีพในสหรัฐฯ ผู้ประกอบอาชีพจะต้องไปสอบผ่านได้รับใบอนุญาต “ก่อน” ที่จะประกอบอาชีพทั้งนั้น

หากบุคคลใดที่ “เสนอการให้บริการ” และได้รับใบอนุญาตในอาชีพดังกล่าวนั้น สมาชิกในสังคมมีสิทธิ์ที่จะขอดูใบอนุญาตดังกล่าวและตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ ผู้ใดที่อ้างว่ามีใบอนุญาตและปฏิเสธไม่แสดงแจ้งชื่อของตนสามารถูกเพิกถอนใบอนุญาตได้ โดยในหลายเขตกฏหมายการที่ผู้ให้บริการปิดบังตัวตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการขัดขวางการขอตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาต ประวัติการทำผิดทางวินัยเหรือการทำผิดเกี่ยวกับใบอนุญาต ป็นเรื่องที่ถือว่าผิดกฏหมาย

การประกอบอาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตอาจเป็นเรื่องถูกกฏหมายในบางเขตทางกฏหมายในบางกรณี เช่น ใน 9 รัฐของสหรัฐได้ผ่านกฏหมายที่มีชื่อว่า “health freedom laws” เพื่อปกป้องผู้ที่ให้บริการแพทย์ทางเลือก เช่น ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพร จากการถูกจับในข้อหา “การประกอบอาชีพโดยไม่มีใบอนุญาต” โดยในเรื่องของการให้บริการทางสุขภาพจิต รัฐโอเรกอนได้เสนอให้มีการยกเว้นใบอนุญาตอย่างกว้างสำหรับผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาชีพ ผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแต่งงานและครอบครัว โดยยินยอมให้ผู้ให้บริการสามารถประกอบอาชีพโดยมีหรือไม่มีใบอนุญาตก็ได้ รัฐโคโลราลโด้บังคับให้นักจิตวิทยามีการลงทะเบียนแต่ไม่บังคับให้ต้องมีใบอนุญาต โดยรัฐอื่นยังคงมีการยกเว้นหรือมีเพียงการบังคับในส่วนของการลงทะเบียนแทนหรือเพิ่มเติมจากการมีใบอนุญาตของอาชีพบางอย่าง

อาชีพอื่น  เช่น อาชีพที่ดำเนินกิจการหรือทำงานเ เช่น คนขับรถรับจ้างหรือคนขับเรือรับจ้าง อาจต้องมีใบอนุญาตแบบพิเศษเช่นกัน การดำเนินธุรกิจโดยไม่มีใบอนุญาตที่เหมาะสมสามารถทำให้เกิดปัญหาทางการเงินและบางครั้งก็มีผลถึงคดีอาญาเลยก็ได้ ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ใบประกอบธุรกิจ (business license) ใบอนุญาตขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (Liquor license) ใบขับรถประเภทพิเศษ และใบอนุญาตอื่น ๆ ที่ถูกควบคุมโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานในท้องถิ่น รัฐหรือรัฐบาลกลาง มีหลายอาชีพที่อาจจะต้องการใบอนุญาตเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การให้ใบอนุญาตเกี่ยวกับเพลงหรือดนตรี การให้ใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ซอฟแวร์ หรือใบอนุญาตในการขอใช้ เป็นต้น

กิจกรรมหลายอย่างที่ไม่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ก็อาจต้องการมีใบอนุญาตในการประกอบกิจกรรมด้วยเช่นกัน ได้แก่ ใบขับขี่ ใบอนุญาตใช้วิทยุสื่อสารสมัครเล่น ใบอนุญาตมีสุนัข (dog license) ใบอนุญาตเกี่ยวกับอาวุธปืน ใบอนุญาตล่าสัตว์ ใบอนุญาตขอแต่งงาน ใบอนุญาตขับเครื่องบิน หรือการใช้สินค้าหรือบริการก็อาจต้องมีการได้รับอนุญาต เช่น การขอใช้ซอฟ์แวร์ ซึ่งการกระทำสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้โดยไม่มีใบอนุญาตที่เหมาะสมสามารถนำไปสู่การลงโทษในคดีแพ่งและอาญาได้

โทษสำหรับความผิดนั้นมีแตกต่างกันไปตามความหนักเบา อันได้แก่ การบริการชุมชน (ทัณฑกรรม) การเสียค่าปรับ การชดใช้ความเสียหาย การลงทัณฑ์บน และการถูกเพิกถอนใบอนุญาตชั่วคราวหรือถาวร ส่วนโทษทางอาญานั้นสามารถนำไปสู่การถูกจำขังทั้งโทษเบาและโทษหนัก

อ่านบทความข้างต้นแล้ว หากท่านผู้อ่านจะประกอบอาชีพหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดก็ตาม ก็ขอให้ท่านศึกษาให้ดีว่าอาชีพหรือกิจกรรมนั้นต้องมีใบอนุญาตหรือไม่ เพื่อจะได้ไม่พลาดทำผิดกฏหมายโดยไม่ได้ตั้งใจ หลายอาชีพในเมืองไทยเราสามารถทำกันได้อย่างเสรี แต่ที่นี่เมืองลุงแซมซึ่งมีการพิทักษ์สิทธิ์ของผู้บริโภคกันอย่างเข้มงวด การต้องสอบผ่านเพื่อมีใบอนุญาตจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทราบข้อที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำต่อผู้บริโภคค่ะ

ก่อนจากไปขอชวนท่านผู้อ่านไปเชียร์ทัพนักกีฬาแบดมินตันไทยในการแข่งขัน 2018 Yonex US Open ที่ยิม Titan Gym ในมหาวิทยาลัยแคลเสตท เมืองฟูลเลอตัน รัฐแคลิฟอร์เนียกัน การแข่งขันจะมีถึงวันที่ 17 มิถุนายนศกนี้ ใครสนใจโทร.สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมงานได้กับผู้อ่าน เจอกันฉบับหน้าค่ะ

บทความนี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปไม่ใช่เป็นการให้คำแนะนำ หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาในบทความ อยากจะถามคำถามในกรณีส่วนตัวท่านสามารถโทร.มาสอบถามกับผู้เขียนได้ที่เบอร์ (850)598-1709 หรือ (626)999-4751 หรือจะอีเมลมาหาผู้เขียนที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ก็ได้ค่ะ หากผู้เขียนไม่ได้รับสายก็ฝากข้อความไว้ได้ จะติดต่อท่านกลับไปภายหลัง รวมทั้งถ้าอยากจะติดตามบทความย้อนหลังก็สามารถติดตามได้ที่เวบไซด์ของหนังสือพิมพ์เสรีชัย http://www.sereechai.com/คอลัมน์ “เรียนรู้เมื่ออยู่เมืองลุงแซม”

อ้างอิง:https://en.wikipedia.org/wiki/Practicing_without_a_license