Get Adobe Flash player

การฟอกเงิน (Money Laundering) โดย วลัยพรรณ เกษทอง

Font Size:

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน หลายครั้งที่มีคนไทยมาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเงิน ทั้งที่ก็ไม่ได้ทำอะไรผิดกฏหมาย ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่ถูกมองแบบนั้นเป็นผู้ที่ทำธุรกรรมการเงินเกี่ยวข้องกับการโอนหรือถือเงินสดจำนวนมากค่ะ เมืองลุงแซมเป็นประเทศที่ถูกโจมตีโดยผู้ก่อการร้าย ต่อต้านการค้ายาเสพติดและการค้ามนุษย์ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ก็มีเส้นทางการเงินลับลวงพรางโดยใช้เงินสด และมีเทคนิคซับซ้อนแพรวพราวเพื่อให้เงินที่ผิดกฏหมายกลายเป็นเงินถูกกฏหมาย หรือที่เราเรียกว่า "การฟอกเงิน" ค่ะ  

การฟอกเงิน (Money Laundering) คือกระบวนการพรางการเปลี่ยนรูปแบบของกำไรจากกิจกรรมที่ผิดกฏหมายและการคอรัปชั่นไปเป็นทรัพย์สินที่ถูกกฏหมาย จากกลยุทธของนักฟอกเงินทำให้เงินที่ผิดกฏหมายสามารถถูกนำมาใช้ได้โดยไม่เป็นที่จับตาโดยผู้รักษากฏหมาย หลังจากเงินถูก “ฟอก” แล้วก็จะนำไปใช้ในการสะสมความร่ำรวยหรือไม่ก็นำไปใช้จับจ่ายซื้อขาย โดยผู้รักษากฏหมายก็จัดตั้งระบบเพื่อตรวจสอบเฝ้าดูกิจกรรมทีน่าสงสัยเหล่านี้รวมทั้งทำงานร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศอีกด้วย การฟอกเงินยังรวมถึงการประกอบอาชญากรรมทางการเงินโดยการใช้ระบบในทางที่ผิด เช่น การให้ทุนกับผู้ก่อการร้าย การใช้เงินเพื่อแทรกแทรงระบบการเงินระหว่างประเทศ หลายประเทศให้ความสนใจกับปลายทางของเงินและหลายประเทศก็ใส่ใจในเรื่องของต้นตอของเงิน

วิธีการฟอกเงินนั้นมีหลายรูปแบบ ได้แก่

-การวางโครงสร้างเงิน (structuring) คือการแบ่งเอาเงินก้อนใหญ่ไปฝากทีละน้อย ซึ่งถูกใช้เพื่อให้พ้นจากเงื่อนไขที่จะต้องรายงาน

-การลักลอบเอาเงินก้อนใหญ่เข้า คือการลักลอบนำเงินสดเข้าไปยังอีกเขตกฏหมายและนำไปฝากที่สถาบันการเงิน เช่น ธนาคารในต่างประเทศซึ่งมีการปกปิดข้อมูลลูกค้าหรือมีความเข้มงวดกับนโยบายตรวจตราการฟอกเงินน้อยกว่า

-ธุรกิจเงินสด คือการทำธุรกิจที่รายได้ส่วนใหญ่มาจากเงินสด โดยจะมีการนำเอาเงินสดที่ได้จากกิจกรรมอาชญากรรมมารวมเข้าด้วย แต่เคลมว่าเงินทั้งหมดมาจากการทำมาหากินอย่างถูกกฏหมาย ธุรกิจส่วนใหญ่ที่ไม่ค่อยมีค่าใช้จ่ายแปรผันจะเป็นที่จับตา เช่น ธุรกิจจอดรถ ธุรกิจสาวเต้นโชว์ ธุรกิจทำผม ล้างรถ ตู้เกมส์ บาร์ ร้านอาหารและคาสิโน เป็นต้น

-การฟอกเงินจากการขายสินค้า จะมีการเขียนใบสำคัญรับเงินในมูลค่าที่มากกวาหรือน้อยกว่ามูลค่าจริง เช่น ตลาดซื้อขายงานศิลปะ

-บริษัทที่สร้างขึ้นเพื่อบังหน้า จะปลอมชื่อเจ้าของที่แท้จริงของเงิน

-Round-tripping เป็นกิจกรรมที่เอาเงินฝากในบริษัทต่างชาติที่ดำเนินกิจการนอกประเทศโดยเฉพาะบริเวณที่การเก็บข้อมูลไม่มาก เสียภาษีน้อย แล้วโอนเงินกลับมาในรูปของเงินลงทุนจากต่างประเทศโดยตรงซึ่งจะเลี่ยงการเสียภาษีได้ บางครั้งก็มีการโอนเงินเข้าไปยังสำนักงานทางกฏหมายเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมแล้วจึงยกเลิกขอเงินคืนในภายหลัง

-Bank Capture ในกรณีนี้ผู้ฟอกเงินหรืออาชญากรซื้อสิทธิ์หรือหุ้นในธนาคารในบริเวณที่มีการควบคุมเกี่ยวกับการฟอกเงินไม่มากแล้วเคลื่อนย้ายเงินผ่านระบบธนาคารโดยไม่ถูกตรวจสอบอย่างละเอียด

-การเล่นคาสิโน ผู้ที่ฟอกเงินจะเข้าไปคาสินโน แลกเงินซื้อชิพด้วยเงินผิดกฏหมาย จากนั้นก็เล่นการพนันในช่วงสั้น จากนั้นก็เอาชิพที่เหลือไปแลกเงินโดยขอเป็นเช็คหรือถ้าเป็นเงินสดก็จะขอใบเสร็จเพื่อไปเคลมว่าเงินที่ได้มาจากการชนะการพนัน

-การพนันประเภทอื่น เงินจะถูกใช้ไปในการเล่นการพนันที่มีความเสี่ยงสูง โดยจะลดความเสี่ยงโดยการพนันในทุกโอกาสที่จะชนะ เมื่อชนะก็จะเอาไปแสดงว่าที่มาของเงินมาจากการชนะ ส่วนที่เสียก็ไม่มีการรายงาน

-อสังหาริมทรัพย์หรือเรียลเอสเตท นักฟอกเงินจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ด้วยเงินผิดกฏหมายและขายทรัพย์สินนั้นต่อ ทำให้เงินได้จากการขายทรัพย์สินดูเหมือนเป็นรายได้ที่ถูกกฏหมาย หลายครั้งราคาของทรัพย์สินถูกบงการโดยผู้ขายตกลงในสัญญาว่าจะขายต่ำกว่ามูลค่าจริงและได้รับเงินส่วนต่างจากเงินที่ผิดกฏหมายนั้น

-รายได้สีดำ หรือ Black salaries บริษัทจะมีลูกจ้างที่ไม่ได้มีการทำสัญญาจ้างและจ่ายค่าแรงในลักษณะเงินสด ซึ่งบางครั้งก็มีการใช้เงินสกปรกมาจ่ายด้วย

-การนิรโทษกรรมเกี่ยวกับภาษี เช่น กลุ่มที่ทำให้ทรัพย์สินและเงินสดที่ไม่ได้เคยมีการรายงานกลายเป็นสิ่งที่ถูกกฏหมายในดินแดนปลอดภาษี

-ธุรกิจประกันชีวิต การโอนสิทธิ์ของกรมธรรม์ให้กับบุคคลที่ 3 ซึ่งไม่ได้มีการแสดงตัวโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจน

นี่คือตัวอย่างของกิจกรรมที่เจ้าหน้าที่เขาจะจับตากันมากในเรื่องของการฟอกเงิน เพราะฉะนั้นหากท่านใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีพฤติกรรมใกล้เคียงกับกิจกรรมเหล่านี้ ก็อาจทำให้เจ้าหน้าที่เขาสงสัยได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฏหมายที่เป็นที่จับตาของรัฐบาลได้ ซึ่งความผิดนี้ถือเป็นความผิดสถานร้ายแรงนะคะ ผู้ทำผิดถือว่าเป็นอาชญกรกันเลยทีเดียว ดังนั้นหากท่านจำเป็นต้องทำกิจกรรมเหล่านี้ควรจะมีการบันทึกเส้นทางการเงินให้ชัดเจน หลีกเลี่ยงการใช้เงินสดจำนวนมาก และใช้บริษัทหรือสถาบันการเงินที่มีความน่าเชื่อถือในการทำธุรกรรมการเงินหรือเอกสารให้ท่าน เพื่อที่วันหนึ่งหากถูกตรวจสอบจะได้ไม่ถูกเหมารวมไปว่าเป็นส่วนหนึ่งของปลาเน่าที่เป็นอาชญากรเหล่านั้นค่ะ

บทความนี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปไม่ใช่เป็นการให้คำแนะนำ หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาในบทความ อยากจะถามคำถามในกรณีส่วนตัวท่านสามารถโทร.มาสอบถามกับผู้เขียนได้ที่เบอร์ (850)598-1709 หรือ (626)999-4751 หรือจะอีเมลมาหาผู้เขียนที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ก็ได้ค่ะ หากผู้เขียนไม่ได้รับสายก็ฝากข้อความไว้ได้ จะติดต่อท่านกลับไปภายหลัง รวมทั้งถ้าอยากจะติดตามบทความย้อนหลังก็สามารถติดตามได้ที่เวบไซด์ของหนังสือพิมพ์เสรีชัย http://www.sereechai.com/ คอลัมน์ “เรียนรู้เมื่ออยู่เมืองลุงแซม”

อ้างอิง: https://www.cesarsway.com/get-involved/bringing-new-dog-home/5-reasons-to-get-your-dog-licensed