Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ
พ่อของแผ่นดิน ในความประทับใจของอดีตนายกฯ"ชวน หลีกภัย" โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
พระเจ้าอยู่หัวของปวงประชา โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
คิดถึงรูป-คิดถึงบ้าน โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
เสียหายเพราะคนรอบข้าง โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
อันเนื่องมาจาก ‘ศึกทศกัณฐ์’ โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
คนไทยลอกเลียนฝรั่ง โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
น้ำใจในชุมชน โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
ทำให้เกิดความเคลือบแคลง โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
สิ่งที่ประชาชนต้องการ โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
นายกฯ คนนอก’ เป็นคนไทยหรือเปล่า? โดย... ศ.ดร.เขียน ธีระวิทย
การค้นหานักการเมืองที่ดี โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
บทเรียนนักการเมือง โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
การมีส่วนร่วมทำความดี โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
ลัดดาวรรณ หลวงอาจ จากสาวโรงงานสู่ตำแหน่งผู้พิพากษา(ต่อ) โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
ลัดดาวรรณ หลวงอาจ จากสาวโรงงาน สู่ตำแหน่งผู้พิพากษา โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
เสรีภาพทางความคิด โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
ประชาสัมพันธ์ประเทศ ผ่านละครโทรทัศน์ โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
ผลประโยชน์ของคนในชาติ ต้องมาก่อนความขัดแย้ง โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
ละคร สะท้อนอะไร โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
ความจำเป็นของการตรวจสอบ โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์