Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ
คิดถึงอีสานในอดีต โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
ก่อนจะมาเป็น ‘โปรเม-โปรโม’ โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
กีฬาไทย กีฬาโลก โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
ปัญหาประเทศ ที่คนในชาติต้องรอบคอบ โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
ขอบคุณรัฐบาล กรณีเลิกเหมืองทองคำ โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
ความปลอดภัยของผู้หญิง โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
ร่วมกันดูแลโลกให้สะอาด โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
ดูเขาแล้วย้อนดูเรา โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
ช่วงอำนาจเปลี่ยนมือ โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
ทุกข์ของประชาชน โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
ความห่วงใยในสังคม โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
คดีโจรกรรมเพชรซาอุฯ โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
อำนาจสมัยจอมพล ป. โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
ความปรองดองจะไม่เกิดขึ้น โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
ความฝัน ความสุข ที่มีคุณค่า โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
เรื่องของเด็กหญิงคนหนึ่ง โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
การแสดงความรู้สึกที่มีค่า โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
โปรดช่วยกันดูแล “พัทลุง” โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
เกิดบนแผ่นดินเดียวกัน โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
ห่วงใยคนไกล เมื่อหน้าหนาวมาเยือน โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์