Get Adobe Flash player

พระราชอารมณ์ขันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 (ตอนที่ 3) โดย พรชัย ภู่โสภา

Font Size:

ในระหว่างการเสด็จประพาสอเมริกาครั้งแรก ในสมัยของ ประธานาธิบดี ไอเซ็นฮาวร์ นั้น ได้เสด็จทรงพระสำราญไปทรงแซ็กโซโฟนกับ เบ็นนี กู๊ดแมน ผู้เป็นพระสหาย มีฝรั่งคนหนึ่งยังเก็บเทปบันทึกเสียงการทรงดนตรีครั้งประวัติศาสตร์คราวนั้นไว้จนเดี๋ยวนี้ และการเสด็จฯอีกครั้งหนึ่ง ในสมัย ประธานาธิบดี ลินคอน บี.จอห์นสัน ทางทำเนียบขาวทราบอยู่แล้วว่าทรงโปรดดนตรีแจ๊ส จึงได้เตรียมรับเสด็จฯโดยเชิญนักดนตรีแจ๊สผู้มีชื่อเสียงสองคนคือ ดุ๊ค เอ็ลลิงตัน กับ สแตน เก็ทซ์ มาเล่นร่วมกับวงคนหนุ่มจากเท็กซัสชื่อ Texas State Lab Band พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงโปรดดนตรีวงนี้มาก ถึงเวลาที่จะต้องเสด็จฯกลับก็ยังคงประทับอยู่ต่อ และทรงดนตรีต่อไปอีกเกือบชั่วโมงเต็มๆ (ดูรายละเอียดจากหนังสือเรื่อง Ruffles and Flourishes Liz โดย Carpenter)

เกี่ยวกับการเสด็จประพาสอเมริกาครั้งแรกนั้น ควรจะได้เล่าถึง บ๊อบ โฮ้พ ไว้ด้วย เพราะทรงคุ้นเคยกับดาราผู้นี้ตั้งแต่ครั้งบ๊อบ โฮ้พ มาแวะกรุงเทพฯ เพื่อจะไปเปิดการแสดงกล่อมขวัญทหารอเมริกันในเวียดนามระหว่างแวะพักตั้งหลักที่กรุงเทพฯ บ๊อบ โฮ้พ โชคดีได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯที่วังสวนจิตรฯ โดยโปรดเกล้าฯพระราชทานเลี้ยงดินเนอร์ด้วย

บ๊อบ โฮ้พ กราบบังคมทูลว่า “ข้าพระพุทธเจ้า ขอพาเพื่อนไปด้วย”

“ได้เลย...ไม่ขัดข้อง” รับสั่งตอบ “พาเพื่อนของคุณมาได้เลย”

“ต้องขอบพระราชหฤทัยแทนเพื่อนหกสิบสามคนของข้าพระพุทธเจ้าด้วย”

คืนนั้น บ๊อบ โฮ้พ ได้นำวงดนตรีของเขาเข้าไปเล่นถวายในวังสวนจิตรฯอยู่จนดึกจึงกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯที่บ้านพักของเขา รับสั่งว่า “ยินดี...ฉันพาเพื่อนหกสิบสามคนของฉันไปด้วยนะ”

บ๊อบ โฮ้พ กราบบังคมทูลเสียงอ่อยๆว่า

“คิดด้วยเกล้าฯ ว่าตกลงพ่ะย่ะค่ะ”

เรื่องนี้ บ๊อบ โฮ้พ ได้นำไปเล่าอย่างสนุกสนานในรายการโทรทัศน์ของเขา ดังนั้นก็คงจะมีการใส่ไข่บ้างเพื่อเพิ่มรสชาติในการเล่า เพราะนายบ๊อบ โฮ้พ แกเป็นนักใส่ไข่ลือชื่ออยู่แล้ว

(อ่านต่อฉบับหน้า)