Get Adobe Flash player

เส้นชัยสู่สุขภาพดี โดย...สุภาพ สวนปาน (ภู่โสภา)

Font Size:

จากคำกล่าวที่ว่า “สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องทำเอง” กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดทำข้อแนะนำสำหรับประชาชนให้มีความรู้และความเข้าใจในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีด้วย “โภชนบัญญัติ 9 ประการ” ประกอบด้วย

1.กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลายและหมั่นดูแลน้ำหนักตัว เพื่อให้ได้สารอาหารที่ร่างกายต้องการอย่างครบถ้วนและมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่อ้วนหรือผอมไป

2.กินข้าวเป็นหลักสลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมื้อ เลือกกินข้าวกล้องแทนข้าวขาว จะได้คุณค่าและใยอาหารมากกว่า

3.กินพืชผักให้มากและกินผลไม้เป็นประจำ กินผัก-ผลไม้ทุกมื้อ จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคและต้านมะเร็งได้

4.กินปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่และถั่วเมล็ดแห้งเป็นประจำ ปลาเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพดีและย่อยง่าย ไข่เป็นอาหารที่หาง่าย ถั่วเมล็ดแห้งเป็นโปรตีนจากพืชที่ใช้กินแทนเนื้อสัตว์ได้

5.ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย นมช่วยกระดูกและฟันแข็งแรง เด็กควรดื่มนมวันละ 2-3 แก้ว ผู้ใหญ่ควรดื่มนมพร่องมันเนย วันละ 1-2 แก้ว

6.กินอาหารที่มีไขมันแต่พอควร กินอาหารประเภททอด ผัด และแกงกะทิ แต่พอควร เลือกกินอาหารประเภทต้ม นึ่ง ย่าง(ที่ไม่ไหม้เกรียม) แกงไม่ใส่กะทิ เป็นประจำ

7.หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัดและเค็มจัด กินหวานมากเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด กินเค็มมาก เสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง

8.กินอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปื้อน อาหารที่ไม่สุกและปนเปื้อนเชื้อโรคและสารเคมี เช่น บอแร็กซ์ สารกันรา สารฟอกขาว ฟอร์มาลีน และยาฆ่าแมลง ทำให้เกิดโรคได้

9.งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพราะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคตับแข็ง โรคมะเร็งหลอดอาหารและโรคร้ายอีกมากมาย

โภชนบัญญัติ ต้องปฏิบัติต่อเนื่องและทำให้ได้ครบทั้ง 9 ข้อ จะนำไปสู่การมีสุขภาพดี

การกินอาหารนอกจากปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติแล้ว การเลือกกินอาหารให้ได้สัดส่วนในปริมาณที่เหมาะสมกับอายุ เพศ และกิจกรรมประจำวันตามธงโภชนาการ ก็มีความสำคัญยิ่ง เพราะธงโภชนาการจะมีลักษณะกว้างด้านบนและเรียวแหลมเล็กสุดด้านล่าง ซึ่งจะบอกถึงปริมาณสัดส่วนและความหลากหลายของอาหารที่คนไทยอายุ 6 ปีขึ้นไป ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุควรกินใน 1 วัน โดยนำอาหารหลัก 5 หมู่ มาแบ่งเป็น 4 ขั้น 6 กลุ่ม ดังนี้

                ขั้นที่ 1 กลุ่มข้าว แป้ง กินปริมาณมากที่สุด เพราะเป็นแหล่งพลังงาน

                ขั้นที่ 2 กลุ่มผักและผลไม้ กินปริมาณรองลงมา เพื่อให้ได้วิตามัน แร่ธาตุ และใยอาหาร

                ขั้นที่ 3 กลุ่มเนื้อสัตว์ ถั่วเมล็ดแห้ง ไข่และนม กินปริมาณพอเหมาะ เพื่อให้ได้โปรตีนคุณภาพดี เหล็ก และแคลเซียม

                ขั้นที่ 4 กลุ่มน้ำมัน น้ำตาล เกลือ กินแต่น้อยเท่าที่จำเป็น

เพื่อสุขภาพดี กินอาหารให้หลากหลายในสัดส่วนที่เหมาะสม