Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ
ตามให้ทันระบอบทักษิณ.. โดย วิจารณ์ จันทนะเวส
รัฐฯ จะใช้ความถ่อยสลายม๊อบ โดย ชาติเชื้อ ชนบท
ตามให้ทันสันดานทรราช โดย วิจารณ์ จันทนะเวส
Set Zero สุดซอย... โดย วิจารณ์ จันทนะเวส
ปิดซอยเปิดซ่อง “เสรี” โดย วิจารณ์ จันทนะเวส
คนละเรื่องเดียวกัน โดย วิจารณ์ จันทนะเวส
ถูกเด็กถอนหงอก... โดย วิจารณ์ จันทนะเวส
เตือนความจำ (เสื่อม) โดยวิจารณ์ จันทนะเวส
ภาษาสับสน.. โดย วิจารณ์ จันทนะเวส
จากสภาปรองดองจนถึงคนสวย.. โดย วิจารณ์ จันทนะเวส
สับขา..แหกตาหลอก.. โดย วิจารณ์ จันทนะเวส
ตุ๊กตาเสียกบาล โดย วิจารณ์ จันทนะเวส
การเมืองควรอยู่ในกรอบพอดีพองาม โดย วิจารณ์ จันทนะเวส
ศึกในอกทักษิณ.. โดย วิจารณ์ จันทนะเวส
สภายี่เกปรองดอง... ตลกฝืด โดย ชาติเชื้อ ชนบท
นางการเมืองชื่อ “ชีช้ำ” โดย วิจารณ์ จันทนะเวส
ทักษิณ ชินวัตร / U- R- No. ! โดยวิจารณ์ จันทนะเวส
เรื่องสังเวช...ที่น่าสังวรณ์ โดย วิจารณ์ จันทนะเวส
ถ้าถล่มกองทัพลงได้ ..สบายแม้ว.. โดย วิจารณ์ จันทนะเวส
ประวัติศาสตร์ที่ทหารควรรู้ ... โดย วิจารณ์ จันทนะเวส