Get Adobe Flash player

การรักษากลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุข (Restless Leg Syndrome หรือ RLS) โดย หมอยศ

Font Size:

ฉบับที่แล้วหมอได้พูดถึงกลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุข (Restless Leg Syndrome หรือ RLS) ว่ามันคืออะไร จะพบได้ในกลุ่มผู้ป่วยประเภทไหน ฉบับนี้เราจะพูดถึงเรื่องการรักษากัน

การรักษากลุ่มอาการนี้เท่าที่พบมีได้หลายวิธี

  1. รักษาด้วยยาในกลุ่ม Parkinson’s เช่น Sinemet, Reguip, Mirapex เป็นต้น ซึ่งก็อาจมีผลข้างเคียงทางสมองจากการใช้ยาได้ เช่น โกรธง่าย หงุดหงิดง่าย ความดันต่ำ
  2. รักษาด้วยยาระงับอาการชัก เช่น Nevrontin, Lyrica เป็นต้น พวกนี้ข้อเสียคือจะมีอาการบวม ตับอักเสบและมึนงง
  3. รักษาด้วยยานอนหลับ เช่น Klonopin หรือ Clonazepam ข้อเสียคืออาจมีอาการติดยา ดื้อยา สมองเสื่อม ล้มเวลากลางคืน
  4. ใช้ยาผีบอก เช่น Cluinine, Magnesium อันนี้ไม่รู้ไม่ขอวิจารณ์
  5. สบู่ที่ขึ้นต้นด้วย D ไปวางใต้ผ้าคลุมเตียงตรงปลายเท้า ในมุมมองของหมอไม่มีเหตุผลที่ควรจะเชื่อว่ารักษาได้ แต่คนไข้ก็ชอบเอามาบอก หมอจึงหงุดหงิดทุกครั้งที่ได้ยิน เหมือนอุปาทานหมู่บน Facebook ยังไงยังงั้น
  6. รักษาที่โรคต้นเหตุ เช่น ถ้าตรวจเลือดดูว่าขาดธาตุเหล็ก ก็รับประทานธาตุเหล็กเสริม แล้วหาต้นตอของการเสียเลือด
  7. ในรายที่ชอบเตะคนร่วมเตียงนอน ก็คงจะต้องแยกนอนคนเดียว
  8. ตรวจหาโรคที่เกี่ยวกับการนอนหลับอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับ RLS เช่น นอนกรน REM Behavior Disorder เป็นต้นแล้วรักษาเสีย