Get Adobe Flash player

เดินทางเข้า-ออกเมกา มีโอกาสโดนตรวจ ยึด โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์สื่อสาร โดย น.พ.อรุณ สวนศิลป์พงศ์

Font Size:

หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรมะกัน ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เกี่ยวกับระเบียบใหม่ที่ออกเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2018 และใช้ไปจนถึง มกราคม 2021 …เกี่ยวกับการตรวจตราโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารของผู้ที่เดินทางเข้าออกเมกา…

อุปกรณ์สื่อสารมีตั้งแต่โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ แทบเลต เทป เครื่องเล่นซีดี ภาพยนต์ และอุปกรณ์สื่อสารอื่น ๆ …ไม่นับสินค้าที่ส่งเข้า-ออกจำนวนมาก

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือศุลกากร จะเลือกสุ่ม ตรวจ ดูข้อมูลจากโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์สื่อสาร …เพื่อค้นหาเนื้อหาที่มีผลกับความมั่นคง หรือความปลอดภัยของประเทศ…

เนื้อหาต่าง ๆ อาจจะถูกให้ลบออก ก๊อปปี้ ยึด หรือทำลาย ก็ได้…

มีสถิติเปรียบเทียบ ในปี 2017 มีการตรวจ 30,200 ครั้ง จากจำนวนคนเดินทางเข้า-ออก มากกว่า 397 ล้านคน หรือเท่ากับ 0.007 เปอร์เซ็นต์

ในปี 2016 มีการตรวจ มากกว่า 29, 200 ครั้ง จากคนเดินทางเข้า-ออก มากกว่า 390 ล้านคน หรือคิดเป็น 0.005 เปอร์เซ็นต์

ช่วงปีข้างต้น …เริ่มจากปีงบประมาณมะกัน จากตุลาคม ถึงกันยายน ปีถัดไป …เดือนที่มีการสุ่มตรวจมากที่สุดคือ สิงหาคม ทั้ง 2 ปี …คือปี 2016 มีตรวจ 2,385 ครั้ง และปี 2017 มีตรวจ 3,133 ครั้ง…คนคงเดินทางมาก ในเดือนสิงหาคม เพราะโรงเรียนปิด …และจะเปิดปลายเดือนนั้น…

สรุปแล้ว …มีการสุ่มตรวจโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์สื่อสารของคนเดินทางน้อยมาก ใน 2 ปีที่ผ่านมา…แต่คงจะมีเพิ่มมากขึ้นในปีนี้…