Get Adobe Flash player

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ Influenza Vaccines โดย น.พ.อรุณ สวนศิลป์พงศ์

Font Size:

เมื่อวานตอนเช้า ไปหาหมอเพราะครบ 3 เดือน ต้องไปให้ตรวจและสั่งยาใหม่ ยารักษาโรคเบาหวานก็เปลี่ยนเป็นแบบฉีดสัปดาห์ละครั้ง ก็สะดวกดีมาก

แต่ก่อนกลับ เจ้าหน้าที่เอายาวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ มาฉีดให้ 1 เข็ม ยังนึกอยู่ในใจว่าเร็วไปนิด แต่ไม่ได้สนใจจะหาอ่านเพิ่มเติม

วันนี้ได้รับวารสารรายสัปดาห์ที่เป็นสมาชิกรับอยู่ชื่อ People ฉบับวันที่ 24 กันยายน 2018 มีคอลัมน์สุขภาพซึ่งมีบทความสั้นๆ ว่าเชื้อโรคบนเครื่องบิน Germs on a Plane โดยมีสาระสำคัญคือ มีเครื่องบิน 2 ลำ ถูกกักที่สนามบินเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากมีผู้โดยสารป่วย มีอาการไอหลายคน และมีอาการเหมือนกับเป็นไข้หวัดใหญ่ เจ้าหน้าที่ต้องตรวจอุณหภูมิของคนโดยสาร และกักกันเครื่องบินอยู่หลายชั่วโมง

เรื่องนี้ฟังหรืออ่านหัวข่าวตอนที่เกิด ไม่ได้ติดตามรายละเอียด …เลยไปกูเกิ้ลหาอ่าน…

เครื่องบินลำหนึ่ง เป็นเครื่องบินของสายการบิน Emirates ที่บินจากดูไบมาลงที่นิวยอร์ก เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2018 โดยใช้เวลาบินประมาณ 13-14 ชั่วโมง มีคนในเครื่องบินประมาณ 500 คน ระหว่างบิน มีคนบนเครื่อง ไอ มีไข้ อาเจียน หลาย 10 คน พอเครื่องถึงนิวยอร์ค ก็โดนกักกัน เพื่อให้หน้าที่ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยระบาดวิทยา CDC-Centers for Disease Control and Prevention ขึ้นไปตรวจ…

หลังจากตรวจเสร็จจึงปล่อยให้คนโดยสารออกจากเครื่องบิน โดยมีพนักงานเครื่องบิน 7 คน และ ผู้โดยสาร 3 คน ต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล

บทความสุขภาพของวารสาร People ยังอ้างถึงผู้เชี่ยวชาญว่า ถาดที่ใส่สิ่งของเพื่อเอาเข้าเครื่องตรวจ ที่สนามบินนั้นเป็นแหล่งของเชื้อโรค โดยเฉพาะเชื้อไวรัส ซึ่งทำให้เป็นไข้หวัด หรือไข้หวัดใหญ่ เพราะฉะนั้นต้องคอยป้องกันตัวเอง หรืออาจจะไม่เดินทางโดยเครื่องบิน อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญก็เน้นว่า ให้ใช้สามัญสำนึกเท่านั้น อย่าให้กลัวเชื้อโรคไปเกินกว่าเหตุ…

ส่วนเรื่องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ก็ไปหาอ่านจากเว็บไซต์ของ CDC ว่าโดยปกติใช้ฉีดในเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป จนสูงอายุ ใครที่กลัวเข็มฉีดยาก็ใช้แบบเป่าทางจมูกได้……

ให้เริ่มฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตอนปลายเดือนตุลาคม เพราะใช้เวลา 2 สัปดาห์ ที่ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกัน.…เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ จะระบาดมาก…

มีสถิติที่น่าสนใจ คือแต่ละปีจะมี คนป่วย จากไข้หวัดใหญ่ ที่เป็นมากต้องเข้าโรงพยาบาล และตายแตกต่างกัน อัตราตาย 12,000-56,000 คน…ป่วยเข้าโรงพยาบาล 140,000-710,000 คน และป่วยจากโรคไข้หวัดใหญ่ 9.2-35.6 ล้านคน…

ตอนนี้ยังมีเวลา ให้ท่านผู้อ่านโดยเฉพาะเด็กอ่อน และ ส.ว.ไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เสียแต่เนิ่น ๆ …ถ้ากลัวเจ็บบอกหมอ ขออย่างพ่นทางจมูกก็ได้…ปีนี้มีเชื้อไวรัส 4 ชนิด ในวัคซีน มีตัวหนึ่ง ชื่อ ภูเก็ต ด้วย…