Get Adobe Flash player

เที่ยวฮาวายกับ ดร.การุณ ตอนที่ ๘ Hanauma Bay โดย ดร.การุณ รุจนเวชช์

Font Size:

ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา วัดพุทธจักรมงคลวราราม ที่ Pearl City ได้รับผ้าพระกฐินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุ

ลยเดช และวัดธรรมวิหารได้รับผ้าพระกฐินโปรดประทานจากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลี อัญเชิญมาโดยคุณปิยสุดา จันทรสุข และผมมีโอกาสไปร่วมพิธีกับเพื่อนๆที่ชวนไปวัดธรรมวิหาร ที่ Waianae จึงถือโอกาสนี้น้อมเกล้าถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์สู่สวรรคาลัย

อาทิตย์ที่ผ่านมา พาผู้อ่านไปเที่ยว Diamond Head ฉบับนี้ เราจะไปเที่ยวและทำความรู้จัก Hanauma Bay เริ่มด้วยขับกลับลงมาเข้า ถนนสาย ๗๒ ซีงเป็นเส้นต่อจาก H1 East ถนนเส้นนี้จะนำทางไปสู่ตอนใต้ของเกาะ
There is a parking lot at the rim of the crater for visitors. มีที่จอดรถที่ริมปล่องภูเขาสำหรับนักท่องเที่ยว
The only downside to driving is that there is a limit on cars in the parking lot. ข้อเสียในการขับรถไปคือที่จอดรถมีจำกัด
When that lot becomes full, no more cars are admitted. หากที่จอดรถเต็ม รถอื่นๆก็จะเข้าไม่ได้
The parking lot is generally closed by mid-morning. ลานจอดรถโดยปกติจะปิดตอนสายๆ
The best times to arrive are either in the early morning or in the midafternoon (after the early visitors leave). เวลาที่ดีที่สุดที่ควรจะมาถึง คือเช้ามากหรือบ่ายๆไป (หลังจากนักท่องเที่ยวที่มาแต่เช้ากลับไป)

The word hana means "bay." คำว่า ฮาน่า หมายถึง “อ่าว”
The word uma has several meanings, one being "curved." คำว่า อูม่า มีความหมายหลายอย่าง อย่างหนึ่งคือ “เว้า”
One translation of Hanauma is therefore "curved bay," certainly appropriate. ดังนั้นคำแปลอย่างหนึ่งของ ฮาเนามา คือ “อ่าวเว้า” เหมาะสมยิ่ง
(The name is pronounced "ha-now-ma," with the accent on "now.") (ชื่อออกเสียงว่า “ฮาเนามา” ออกเสียงหนักที่ “เนา”)
Because there is no fresh water it is unlikely that anyone lived at the bay in ancient times, but Hawaiians certainly fished there. เพราะว่าไม่มีน้ำจีด จึงไม่แน่ชัดนักว่าจะมีผู้ใดอาศัยอยู่ที่อ่าวในอดีตกาล แต่ชาวฮาวายได้มาตกปลาที่นี่แน่นอน
In 1952, archeologists excavating a shelter cave behind the beach found remnants of ancient campfires, fishhooks, and other tools. ในปีค.ศ. ๑๙๕๒ นักโบราณคดีได้มาขุดที่พักในถ้ำหลังชายหาด ได้พบเศษสิ่งโบราณต่างๆ ค่ายกองไฟ เบ็ดเกี่ยวปลา และเครื่องมืออื่นๆ
The sheltered bay was a traditional place for canoes to gather, waiting for favorable winds before crossing the rough channel to Moloka'i, and it was a landing place for canoes coming from Moloka'i. อ่าวที่พักร่มแต่เดิมเคยเป็นที่สำหรับเรือคานูมาจอดรวมกัน คอยลมที่พอใจก่อนจีงจะข้ามช่องแคบที่คลื่นแรงไปเกาะโมโลคาอิ และก็เป็นที่ให้เรือที่มาจากเกาะโมโลคาอิมาลง
The high hill to the right of the bay as one faces seaward, known today as Koko Head, was a lookout point, called in old times Mo'okua-o-Kaneapua. เขาสูงทางด้านขวาของอ่าวหันหน้าไปทางทะเล เป็นที่รู้จักกันในวันนี้ว่า โคโค เฮด เป็นจุดชมวิว เรียกกันในสมัยโบราณว่า โมโอคูอา โอ คาเนอาปัว

From its top one can see the islands of Moloka'i, Lana'i, and on a very clear day, even West Maui and Haleakala. จากยอดเขา เราจะเห็นเกาะ โมโลไค, ลาไน และในวันที่ฟ้ากระจ่าง ก็จะเห็นแม้กระทั่งด้านตะวันตกของเกาะเมาอิ และ ยอดเขาฮาเลอาคาลาThe Bay features an abundance of sea turtles, which are called “honu.” อ่าวมีเต่าทะเลมากมาย เรียกว่า “โฮนู”
ทางอ่าวมีกฏรักษาสัตว์ทะเลที่นักท่องเที่ยวควรเคารพและทำตาม คือจะต้องเข้าชมวิดีโอก่อนเข้าอ่าว ผู้ชมจะเข้าใจกฏต่างๆ เกี่ยวกับการรักษาสัตว์น้ำและสิ่งมีชีวิตในน้ำ เช่นไม่แตะต้องหรือเดินบนหินปะการัง

Snorkeling in Hanauma Bay is truly experiencing paradise. การดำน้ำที่อ่าว ฮาเนามา เบ เหมือนมีประสบการณ์ในสวรรค์  The crystal blue ocean crater is full of bright and diverse species of fish, rays and turtles. น้ำในอ่าวสีน้ำเงินใสดังแก้วเต็มไปด้วยปลาหลายชนิดสีสดใส ลำแสง และเต่า

By purchasing an underwater camera, you can take great pictures of the colorful fish and other sea creatures. ด้วยการซื้อกล้องสำหรับถ่ายใต้น้ำ คุณสามารถที่จะเก็บภาพงามๆของปลาหลากสี และสัตว์น้ำอื่นๆ
It will make your trip to Hanauma Bay all the more memorable. มันจะทำให้การเที่ยวฮาเนามา เบ เป็นความทรงจำที่เกินคาด

ฉบับหน้าจะพาผู้อ่านไปชมสถานที่ใกล้เคียงงามๆ