Get Adobe Flash player

เที่ยวฮาวายกับ ดร.การุณ ตอนที่ 13 Polynesian Cultural Center โดย ดร.การุณ รจนเวชช์

Font Size:

หลังจากชมทิวทัศน์ของเมืองและทะเลฝั่ง Waikiki และ Honolulu จาก Pali Lookout เราจะขับรถลงสาย 61 แล้วต่อเข้าสาย 83 ขึ้นเหนือไปตามฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ ฝั่งนี้จะเห็นชายหาดมากมาย ที่เรียบฝั่ง มีคลี่นเบาเข้าซบหาดเล็กๆ ชาวบ้านมาพักผ่อน ตกปลา เล่นน้ำตามอัธยาศัย ที่เสริมความงามของชายฝั่งคือเขาหลายรูปแบบเป็นฉากกั้นแต่ไกล และเป็นแก่งยี่นลงทะเลที่ดูสงบนิ่งมีคลื่นเล็กๆริ้วบนผืนทะเลสีฟ้า ระคนตองอ่อน และครามเข้ม One of the factors that draws people to Oahu is the broad range of diversity in the beaches. ปัจจัยหนึ่งที่ดึงดูดคนให้มาเกาะโออาฮุ คือชายหาดหลากหลายแตกต่างกัน

Choose from 139 beaches on Oahu, each with its own flavor and unique appeal. เลือกจากชายหาด ๑๓๙ หาดบนเกาะโออาฮุ แต่ละหาดมีรูปลักษณะและเอกลักษณ์ ของตัวเอง

หากจะเตรียมอาหารมานั่งทานที่ชายหาด ก็มีโต๊ะเก้าอี้ ห้องน้ำ อำนวยความสะดวกให้อยู่หลายหาด ก็จะได้รับความเพลิดเพลินกับเสียงคลื่น สายลมโชยฉ่ำใจไม่หยุด จุดหมายปลายทางที่เลาะฝั่งคดเคี้ยวบางตอนที่ขับได้สบายๆไม่ถึงครึ่งชั่วโมง คือ Polynesian Cultural Center

The Polynesian Cultural Center (PCC) is a Polynesian-themed theme park and living museum on the northern shore of OahuHawaii. โพลีนีเชียน คัลจูรอล เซนเต้อร์  (พีซีซี) เป็นสวนสนุกโพลีนีเชียน และพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตบนฝั่งทะเลตอนเหนือของเกาะโออาฮุ รัฐฮาวาย

PCC occupies 42 acres owned by nearby Brigham Young University–Hawaii. สวนสนุก ๔๒ เอเคอร์ เป็นของ มหาวิทยาลัยบริคแฮม ยัง ฮาวาย

Within eight simulated tropical villages, performers demonstrate various arts and crafts from throughout Polynesia. ภายในหมู่บ้านจำลอง ๘ แห่ง ผู้แสดง แสดงศิลปะและงานฝีมือหลายอย่างของโพลีนีเชียนทั้งหมด

Seventy percent of the center's approximately 1,300 employees are students at BYU-Hawaii. ๗๐ เปอร์เซ็นต์ของสวนสนุก พนักงานประมาณ ๑๓๐๐ เป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย บีวายยู ฮาวาย

Although it is largely a commercial venture, PCC profits fund various scholarship programs at BYU–Hawaii. ถึงแม้จะเป็นธุรกิจการค้า ผลกำไรของ พีซีซี จัดเป็นทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัย บีวายยู ฮาวาย

Students may work up to 20 hours per week during school terms and 40 hours during breaks. นักศึกษาทำงานได้ ๒๐ ชั่วโมงต่ออาทิตย์ ในช่วงเปิดเทอม และ ๔๐ ชั่วโมงในช่วงหยุดเทอม

The center was opened in 1963 as a way to preserve the cultures of Polynesia. สวนสนุกเปิดกิจการปี ๑๙๖๓ เพื่อเป็นการอนุรักษณ์วัฒนธรรมของโพลีนีเชียน

The park has its own Special effect theater as well as a lagoon where visitors can take canoe rides accompanied by a guide or paddle by themselves. สวนสนุกมีโรงภาพยนต์ที่ใช้ระบบเทคนิคพิเศษ รวมทั้งคลองที่นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือคานู

The Lagoon hosts a parade of canoes that showcases the dances of each of Polynesian culture. ที่คลองมีการแสดงขบวนแห่ ที่แสดงการเต้นรำตามวัฒนธรรมของชาวโพลีนีเชียน

Each of the major Polynesian cultures has its own village that include: Hawaii, Fiji, Tonga, Samoa, Tahiti, the Marquesas Island, Aotearoa (present-day New Zealand). แต่ละวัฒนธรรมหลักๆ มีอยู่ในหมู่บ้านของตัวเอง คือ ฮาวาย ฟีจิ ทองก้า ซามัว ตาฮิติ เกาะมาร์เคสัส และ อาโอเตอาโรอา (ประเทศ นิวซีแลนด์ ในปัจจุบัน)

นอกจากจะเดินชมหมู่บ้านของเผ่าพงษ์ต่างๆที่รวมกันเรียกว่า ฮาวาย ก็ยังได้ร่วมกิจกรรมต่างๆตามประเพณีนิยมของชาวเกาะ เช่นการสานตะกล้า ร้อยพวงมาลัย (เล) ทดลองส่ายตะโพกเต้นฮูล่า ล่องเรือชมธรรมชาติจำลอง ชมภาพยนตร์เกี่ยวกับกำเนิดของเกาะ ทานอาหารพื้นเมืองร่วมกันที่เรียกว่า “ลูเอา” สุดท้ายด้วยการชมการแสดงบนเวทีอลังการณ์ ที่จะนำมาเสนอต่อในฉบับหน้า