Get Adobe Flash player

เที่ยวฮาวายกับ ดร.การุณ ตอนที่ 14 Luau โดย ดร.การุณ รุจนเวชช์

Font Size:

เมื่ออาทิตย์ก่อนได้นำ Polynesian Cultural Center มาเสนอ ที่นี่เราจะมีโอกาสได้ชมเกาะฮาวายในทุกรูปแบบที่นำมาย่อส่วนเป็นสวนสนุก และยังได้มีโอกาสได้สัมผัสกับวัฒนธรรมฮาวายบ้าง แม้จะเป็นเพียงการสร้างสมมุติขึ้นแต่ ก็เป็นการสมมติที่สืบสาวจากประวัติศาสตร์และขนบธรรมเนียนประเพณีฮาวาย ประเพณีอย่างหนึ่งคือ การเลี้ยงอาหารพื้นเมือง และการชมวิถีชีวิตของชาวเกาะตามประเพณี ที่ช่วยกันอบหมูป่าเพื่อมาเลี้ยงดูคนในหมู่บ้าน และเมื่อนำมาปรับปรุงเป็นการแสดงให้นักท่องเที่ยวจากรัฐต่างๆ รวมทั้งชาวต่างประเทศ ก็จะสร้างความประทับใจให้เขาได้เห็นเป็นเอกลักษณ์ของรัฐฮาวาย ที่ไม่เหมือนรัฐใดๆใน ๔๙ รัฐ

What is a Luau? ลูเอาคืออะไร

For Hawaii's people, it is a way to celebrate a variety of occasions, such as a birth, birthday, successful harvest, graduation and many other occasions. สำหรับชาวฮาวาย มันเป็นวิธีการเฉลิมฉลองโอกาสต่างๆ เช่น การคลอด วันเกิด การเก็บเกี่ยวที่ได้ผล การสำเร็จการศึกษา และโอกาสอื่นๆ

Typical events that take place at organized luaus include the imu ceremony (roasting of the kalua pig in a traditional underground oven), hula and other Polynesian dances, lei making lessons, Hawaiian storytelling, a royal court procession, hukilau on the beach demonstration (a traditional fishing method) and other games, as well as a show after dinner. รายการปกติของลูเอามี พิธี อีมู (ปิ้งหมูคาลัว ในเตาอบใต้ดินตามประเพณี), รำบำฮูล่า, เรียนการร้อยมาลัย เล, การเล่านิทานตำนานฮาวาย, พระราชขบวน, การสาธิต ฮูคิเลา บนชายหาด (วิธีการตกปลาตามประเพณี) และการละเล่นอื่นๆ ตลอดจนการแสดงหลังอาหาร

In the past, it was taboo for men and women to dine together. ที่ต่างจากสมัยนั้น คือ มีข้อห้ามสำหรับชายและหญิงที่จะร่วมวงอาหารด้วยกัน

Also, the dining took place on the ground on lauhala mats (leaves of the hala tree weaved together). อีกอย่าง จะกินอาหารจัดบนพื้นปูด้วยเสื่อ เลาฮาล่า (ใบไม้ของต้นฮาล่าที่นำมาสาน)

There was no silverware or other utensils. People ate with their hands. ไม่มีครื่องเงินหรือเครื่องใช้ในครัวอื่นๆ คนกินอาหารด้วยมือ

One of the traditional foods was poi, made from taro roots that were cooked or baked, pounded to a paste and then fermented (much like it is made today). อาหารตามประเพณีอย่างหนึ่งคือ ปอย ทำมาจากรากเผือกที่ต้มและอบ นวดให้เป็นแป้งเปียก และทิ้งดองเ (เหมือนกับที่ทำในสมัยนี้มาก)

Poi can either be three-finger, two-finger, or one-finger poi, depending on the amount of fingers needed to eat it (depending on its consistency). One-finger poi has the thickest consistency. ปอย กินด้วยสามนิ้ว, สองนิ้ว, หรือหนึ่งนิ้ว ขึ้นอยู่กับจำนวนของนิ้วที่ใช้หยิบกิน (ขึ้นอยู่กับความแน่นของเนื้อ) ปอยนิ้วเดียวจะมีความหนาแน่นมากสุด

Other traditional luau foods were dried fish, pork (cooked in the imu or underground oven), sweet potatoes and fruits. อาหารประเพณี ลูเอา อื่นๆมี ปลาแห้ง หมู (ที่อบใน อีมู หรือ เตาอบใต้ดิน), มันฝรั่งหวาน และผลไม้ต่างๆ

In 1819, King Kamehameha II ended long-time traditional religious practices. ในปี ๑๘๑๙ กษัตริย์ คาเมฮาเมฮาที่ ๒ ได้ทรงเลิกการปฎิบัติทางศาสนาตามประเพณีที่ยาวนาน

He also started feasting together with women for the first time, thereby ending this Hawaiian religious taboo. Shortly after, the name lū'au replaced 'aha'aina. พระองค์ได้ทรงเริ่มการเลี้ยงฉลองร่วมกับหญิงเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นการยกเลิกข้อห้ามของศาสนาฮาวาย หลังจากที่เปลี่ยนชื่อ อีอูเอา เป็น อาฮาไอน่า

The new name luau actually means “young taro tops” in the Hawaiian language. ชื่อใหม่ ลูเอา ที่จริงหมายถึง “ยอดเผือกอ่อน” ในภาษาฮาวาย

The new name comes from a traditional dish that is usually served at a luau, which includes taro leaves with coconut cream and chicken or octopus. ชื่อใหม่มาจากอาหารประเพณีที่ปกติจัดใน ลูเอา ที่รวมทั้งใบเผือกที่มีครีมมะพร้าวและไก่ หรือ ปลาหมึก

ฉบับหน้า จะนำเรื่องประวัติ ประเพณี เครื่องแต่งกาย และความหมายของการเต้นระบำฮูล่ามาเสนอ