Get Adobe Flash player

เที่ยวฮาวายกับ ดร.การุณ ตอนที่ 15 Hula Dancing โดย ดร.การุณ รุจนเวชช์

Font Size:

จากภาพเขียนบนผนังถ้ำ หลุมฝังศพ แผ่นผ้า กระดาษ และจากรูปปั้น ล้วนแสดงการเต้นรำของมนุษย์มากว่า ๓ หมื่นปี แสดงพิธีกรรมทางศาสนา ความเชื่อ เฉลิมฉลอง  และอื่นๆ ล้วนแต่เป็นวัฒนธรรมเริ่มแรกของมนุษย์ ที่ประเทศไทย การเต้น หรือ รำ ก็มีหลายแบบที่ได้รับอิทธิพลจากอินเดีย ชวา เขมร มลายู และพัฒนาเป็นโขน เซิ้ง รำวง  เป็นต้น ที่ฮาวายก็เช่นกัน ก็มีการเต้นฮูล่า เป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมเขา วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับการเต้นฮูล่าพร้อมกับเรียนภาษาอังกฤษไปพร้อมกัน

Hula has its origins in ancient history as a ritual dance performed for the Volcano goddess, Pele. ฮูล่า มีต้นกำเนิดในประวัติศาสตร์โบราณ ว่าเป็นการเต้นทางพิธีกรรมทางศาสนา แสดงให้กับเทพธิดาภูเขาไฟ ชื่อ เพเล่ It is said that her sister, Hi'iaka originally performed the dance for Pele. กล่าวกันว่าน้องสาวของเทพธิดา ชื่อ ฮิอิอาคา เป็นผู้เต้นแต่เดิมให้กับ เพเล่

Originally, the hula was called the "Ha`a". เดิมที ฮูล่า มีชื่อเรียกว่า ฮาอา

The name was changed to "Hula" in the l9th century. ชื่อเปลี่ยนเป็น ฮูล่า ในศตวรรษที่ ๑๙

In 1820, Christian missionaries arrived in Hawaii and converted many of the people to the Christian religion. ในปี ๑๘๒๐ กลุ่มสอนศาสนาคริสเตียน เข้ามาฮาวาย และเปลี่ยนให้คนหลายคนหันมานับถิอศาสนาคริสเตียน

When Queen Ka'ahumanu became a Christian, she had the temples and goddess images destroyed. เมื่อพระราชินี คาอาฮูมานู เปลี่ยนมาเป็นคริสเตียน พระองค์สั่งให้ทำลายโบสถ์ และภาพของเทพธิดา

Hula was banned as it was a pagan ritual dance with moves the missionaries saw as vulgar, disgusting and sinful. ฮูล่าถูกระงับไปเพราะเป็นการเต้นแสดงพิธีกรรมศาสนาด้วยการเคลื่อนไหวที่กลุ่มสอนศาสนาเห็นว่าหยาบโลน

It was taught and performed only in secret for a while. ฮูล่า นำมาสอนและแสดงในที่ลับเท่านั้นอยู่ระยะหนึ่ง

King Kamehameaha III re-established Hula by default in the 1830's when he insisted on religious freedom. กษัตริย์ คาเมฮาเมฮาที่ ๓ ฟื้นฟูการเต้นฮูล่าขึ้นมาใหม่ในช่วงปี ๑๘๓๐ เมื่อพระองค์ทรงยืนยันที่จะให้อิสระภาพทางศาสนา

Unable to suppress the Hula completely, the missionaries then insisted that it only be done wearing high-neck gowns with long sleeves. พวกสอนศาสนาไม่สามารถที่จะต่อต้านการเต้นฮูล่าได้หมดสิ้น พวกเขาจึงยืนยันที่จะให้แสดงได้แต่ต้องใส่เสื้อคลุมถึงคอและแขนยาวเท่านั้น

The last king of Hawaii, David Kalakaua, whose reign lasted from 1874 to 1891, brought it out into the open performance by adding moves, costumes, text and songs. กษัตริย์องค์สุดท้ายของฮาวาย ครองราชย์ตั้งแต่ปี ๑๘๗๔ ถึง ๑๘๙๑ ได้ทรงนำการเต้นฮูล่าสู่สายตาประชาชน โดยเพิ่มการเคลื่อนไหว เครื่องแต่งกาย เนื้อหา และเพลง

Hula dancing is the traditional art of movement, smooth bodily gestures and vocals. การเต้นฮูล่า เป็นศิลปะของการเคลื่อนไหว การโยกย้ายร่างกายอย่างอ่อนช้อย และการร้อง

These movements tell a story or represent movements of nature such as trees blowing in the wind or fish swimming in the ocean. การเคลื่อนไหวเล่าเรื่อง หรือแสดงการเคลื่อนไหวของธรรมชาติ เช่นต้นไม้ไหวไปตามลม หรือปลาว่ายในมหาสมุทร

การเต้นฮูล่า เป็นศิลปะอย่างหนึ่งของฮาวายซึ่งไม่มีที่ใดในสหรัฐอเมริกา ที่ทำให้ฮาวายเป็นรัฐที่ไม่เหมือนใคร นอกจากความงามของพื้นที่ รวมไปถึงทะเล ชายหาด ภูเขา พฤษชาติ ก็ยังมีการเต้นฮูล่าของหญิงชายหน้าและร่างงามด้วยความนุ่มนวลและแข็งแกร่งของนักแสดง

ฉบับหน้า จะพาผู้อ่านขึ้นเหนือสุดของเกาะ และเลาะลงใต้ทางฝั่งตะวันตก แวะชมที่ต่างๆ