Get Adobe Flash player

เรียนภาษาอังกฤษกับ ดร.การุณ 4 โดย ดร.การุณ รุจนเวชช์

Font Size:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(จากการสนทนาของชาวต่างชาติ)

ชนชาติอื่นๆหลายคนชอบตะโกนสนทนากันเป็นภาษาอังกฤษ พอได้ยินคนต่างชาติพูดกันผิดๆ ก็ค่อยๆบันทึกไว้ เพื่อจะได้นำมาเขียนในบทความนี้ ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านไปด้วย ดังนี้

พูดผิด     How can I do?

พูดถูก    What can I do?

เหตุผล  หากแปลไทยเป็นอังกฤษ ก็จะพูดว่า “ฉันจะทำอย่างไร” แต่คนอเมริกันคิดและพูดคนละอย่าง แม้ว่าจะพูดในสถานการณ์เดียวกันก็ตาม อย่างที่เคยมีสำนวนไทยว่า “พูดคนละเรื่องเดียวกัน” คืออเมริกันจะพูดว่า “ฉันสามารถที่จะทำอะไรได้”

พูดผิด    I visited her ill mother in the hospital.

พูดถูก    I visited her sick mother in the hospital.

เหตุผล   คำว่า ill เป็นคำคุณศัพท์ที่ใช้บอกสถานภาพของคน เช่นเดียวกับคำว่า sick ต่างกันแต่ว่า คำว่า ill จะไม่ใช้นำหน้าคน จะใช้กับคำกริยาเสมอ เช่น My mother is ill. ส่วนคำว่า sick จะใช้นำหน้าคนก็ได้ ตามหลังคำกริยาก็ได้

พูดผิด    There is a limit in my patience.

พูดถูก    There is a limit to my patience.

เหตุผล  คำกริยาภาษาอังกฤษหลายคำ มีคำบุพบทประสมอยู่ โดยไม่เปลี่ยนแปลง และความหมายอาจผิดแผกไปจากเดิม เช่น limit ใช้กับ to ไม่ใช้กับ in

พูดผิด    Please wait inside the white line.

พูดถูก    Please wait behind the white line.

เหตุผล   เคยได้ยินคนไทยพูดว่า “ยืนอยู่ในเส้น” ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษ ก็จะเป็นคำว่า inside แต่ความหมายของคำต้องมีผนังห้องอยู่โดยรอบ คนอเมริกันจะมองเห็นว่า “ยืนอยู่หลังเส้น” จึงใช้คำว่า behind

พูดผิด    Is your house insured for fire?

พูดถูก    Is your house insured against fire?

เหตุผล   คำบุพบทที่ใช้ประกอบคำกริยา เป็นปัญหาของคนไทย และคนต่างชาติทั่วไปที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษมาแต่เด็ก การแก้ไขคือการตั้งใจฟังคนอเมริกันพูดและจดจำไว้ เช่น กริยา insure ต้องใช้กับคำบุพบท against

พูดผิด    I introduce Mr. Smith to you.

พูดถูก    May I introduce Mr. Smith to you?

เหตุผล  คำขอร้องที่สุภาพคือ May I ซึ่งหลายคนมักจะไม่ใช้ หรือใช้คำว่า Can I แทนซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะเป็นการแสดงถึงความสามารถ มากกว่าเป็นการขออนุญาติ

พูดผิด    She was first prize.

พูดถูก    She took first prize.

เหตุผล   คำตอบง่ายๆคือ “เธอได้รับ” ไม่ใช่ “เธอเป็น”

พูดผิด    Do you have a digital camera? Yes I have it.

พูดถูก    Do you have a digital camera? Yes, I have one.

เหตุผล   ใช้คำว่า it เมื่อเอ่ยถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาก่อนแล้ว เช่น “I had Thai food last night.” “Did you like it?” ใช้สรรพนาม it แทน Thai food ส่วน one นั้น ใช้หมายถึง “สิ่งหนึ่ง” “คนหนึ่ง” ที่ไม่เจาะจง เช่น “I have two sandwiches. Do you want one?

พูดผิด    That was a traffic accident on my way here. It is why I was late.

พูดถูก    That was a traffic accident on my way here. That is why I was late.

เหตุผล  ใช้คำสรรพนาม It กับสิ่งของหรือสัตว์ที่เอ่ยถึงมาก่อน นอกเหนือจากนี้ ยังใช้ It กับการบอกเวลา เช่น It’s 10:30.  บอกว่าเป็นใครที่มองไม่เห็น เช่น “Who’s there?” “It’s me (ที่ถูกต้อง ต้องพูดว่า I แต่คนส่วนใหญ่จะใช้ meซึ่งไม่ถูกต้อง).” บอกราคาค่าสินค้า เช่น “How much is this shirt?” “It’s twenty dollars.” หรือสภาวะอากาศ เช่น It’s going to rain this weekend.

พูดผิด    She is wearing blue jeans pants.

พูดถูก    She is wearing blue jeans.

เหตุผล   jeans  เป็นกางเกงประเภทหนึ่ง จึงเป็นคำเดียวกับ pants ไม่ต้องพูดซ้ำกัน

พูดผิด    Keep the right.

พูดถูก    Keep to the right.                                     

เหตุผล   ถ้าใช้ Keep เฉพาะคำโดด จะหมายถึง “เก็บรักษา” เช่น I keep my money in the bank. แต่ถ้าใช้หมายถึงให้คงเส้นทางไว้ เช่นอยู่เฉพาะทางนี้ จะใช้ Keep to

อันที่จริงก็น่าสรรเสริญที่ชาวต่างชาติภาษาที่มีการศึกษาน้อย ย้ายถิ่นฐานกันมาอยู่ในสหรัฐอเมริกา และหมั่นศึกษาภาษาอังกฤษจนสามารถสื่อสารได้พอเพียง แต่ก็ควรหมั่นพัฒนา ถ้าไม่คิดว่ารู้มากแล้ว เหมือนปิดหู ปิดตา ปิดใจ ก็รู้อยู่แค่นั้น ถ้าจะอ้างว่าแก่เกินเรียน ก็จงดูครูสมพจน์ สิงห์สุวรรณ ผู้มีพรสวรรค์และจินตนาการสร้างสรรค์เพลงไทยไพเราะไว้กว่า ๔๐๐ เพลงเช่น “สายันต์รัญจวน” ยังสนใจเรียนภาษาอังกฤษจากบทความนี้