Get Adobe Flash player

เรียนภาษาอังกฤษกับ ดร.การุณ 17 โดย ดร.การุณ รุจนเวชช์

Font Size:

เกษียณแล้ว มีเวลามาก แต่ไม่ปล่อยให้เวลาพากายไปสู่วัยชราที่ไร้กำลังทรุดโทรม จนรู้สึกไร้ค่าความหมายที่จะใช้ชีวิตคู่ดูแลกันและกันได้ดี หลายสิ่งที่ช่วยให้ชีวิตมีชีวา คือการรักษาสุขภาพ เลือกทานอาหารที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย ออกกำลังกายเพื่อเพิ่มพลังกายและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ มีกิจกรรมงานอดิเรกมากมายจรรโลงใจ นับแต่เรียน ukulele กับเพลงฮาวาย ทำสวน ท่องเที่ยวภายในเกาะ และเกาะข้างเคียง ทำอาหาร และวาดรูป จนผนังบ้านแทบไม่มีที่จะแขวนแล้ว

วันนี้ จะนำคำที่คล้ายกันที่อาจทำให้สับสนได้มาเสนอดังนี้

ความแตกต่างระหว่างคำ Drawing และ Painting และคำอื่นๆ

Drawing และ Painting

Drawing หรือ “การวาด” เป็นพื้นฐานของ Painting หรือ “การระบายสี” การระบายสีที่ดีต้องเริ่มจากการวาดที่ดีก่อน Drawing ใช้เส้นและแสงเงา (lines and shades) โดยใช้ดินสอ (pencil) ดินสอถ่าน (charcoal) หรือ ชอล์คสี (pastel) ในทางตรงกันข้าม (on the other hand) การระบายสี หรือ Painting เป็นได้ทั้งระบายสีน้ำ (water color painting) สีน้ำมันบนผ้าใบ (oil painting on canvas) สีอะครีลิก (acrylic) โดยใช้แปลง (brushes) ที่มีขนสัตว์ (bristles) และ แผ่นผสมสี (palette)      

อีกสองคำที่คนไทยคงอยากทราบว่าใช้ต่างกันอย่างไรคือ see และ meet 

See แปรรูปตามกาลเป็น saw (Past Tense), seen (Past Participle) มีความหมายหลายทาง ส่วนมากจะไม่ใช้ Progressive Tense คือกริยา see ไม่มี –ing ลงท้าย ความหมายบางอย่าง เช่น

๑.หมายถึง “เห็น” คือเป็นการใช้สายตามอง แล้วเห็นภาพที่มอง เช่น I saw an accident on the way to work today. (ผมเห็นอุบัติเหตุระหว่างทางไปทำงานวันนี้)

๒.หมายถึง “เข้าใจ” เช่น I see what you mean. (ฉันเข้าใจว่าคุณหมายถึงอะไร)

๓.หมายถึง “พบ หรือ เยี่ยมเยียน” เช่น He will be able to see you tomorrow. (เขาจะพบคุณได้พรุ่งนี้)

๔.หมายถึง “พบเจอโดยบังเอิญ” เช่น “You won’t believe whom I saw yesterday.” (คุณคงไม่เชื่อว่าผมไปเจอใครเมื่อวาน)

๕.หมายถึง “คบหา” ในความหมายนี้ จะใช้ Progressive Tense ได้ เช่น She has been seeing Tony lately. (เธอกำลังคบหาอยู่กับโทนี่อยู่)

Meet แปรรูปตามกาลเป็น meeting (Present Participle), met (Past Tense), met (Past Participle) มีความหมายหลายทาง เช่น

๑.หมายถึง “นัดพบ” เช่น I’ll meet you at the restaurant in about an hour. (ฉันจะไปพบเธอที่ร้านอาหารในอีกหนึ่งชั่วโมง)

๒.หมายถึง “บรรลุเป้าหมาย” เช่น You need to work hard to meet your goal. (คุณต้องทำงานหนักเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย)

๓.ใช้กับการกีฬา หมายถึง “เวลาแข่งขัน” เช่น The swim meet starts at 2 PM today. (กำหนดการเข่งว่ายน้ำเริ่มบ่ายสองโมง)

๔.ใช้ทักทายกับการพบใครเป็นครั้งแรก เช่นได้รับการแนะนำให้รู้จักกัน จะพูดว่า I’m pleased to meet you. (ยินดีที่ได้รู้จัก) เวลาลาจากกริยาเปลี่ยนเป็น Past Tense พูดว่า  It was nice (good) to meet you. หรือ It was nice (good) meeting you. (ยินดีที่ได้รู้จัก) สังเกตุกริยาจะใช้ to meet หรือ meeting ก็ได้

ข้อสังเกตุ เมื่อได้รับการแนะนำให้รู้จักกันแล้ว คุยกันแล้ว หากประสงค์จะพบกันอีก จะใช้ see สังเกตุจากบทสนทนานี้

Tony:     Mike, I’d you to meet my boss, Mr. Smith. (ไม้ค์ ผมอยาให้คุณได้รู้จักนายผม มร. สมิท ครับ)

Mike:     I’m pleased to meet you, Mr. Smith. (ยินดีที่ได้รู้จักครับ มร. สมิท)

Mr. Smith: Pleased to meet you, too. I’m sorry I have to leave for the meeting. I hope to see you again. (ยินดีเช่นกันครับ ผมขออภัยที่ต้องขอตัวไปประชุมเช้านี้ หวังว่าคงได้พบคุณอีกครับ)

ก็เช่นกันครับ I’ll see you next week.