Get Adobe Flash player

เที่ยวเชียงใหม่ 2 โดย ดร.การุณ รุจนเวชช์

Font Size:

เชียงใหม่ หรือ ชาวเหนือเรียกว่า “เจียงใหม่” เป็นที่เมืองที่มีเสน่ห์ชวนให้ชาวไทยทุกแห่งหนมาเยือนและหลงไหล แต่จะมีใครทราบประวัติความเป็นมาของอาณาจักรล้านนาแห่งนี้บ้าง

เชียงใหม่มีชื่อเดิมว่า “นพบุรีศรีนครพิงค์”  ก่อตั้งเป็นราชธานีแห่งอาณาจักรล้านนาเมื่อ 700 กว่าปีก่อน มีพญาเม็งรายมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งราย ต่อมาในสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เชียงใหม่มีฐานะเป็นเมืองประเทศราช ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมืองเชียงใหม่จึงเปลี่ยนฐานะเป็นมณฑลพายัพ และกลายเป็นจังหวัดในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในตำนานกล่าวถึงพระธาตุในล้านนา ว่า “ลัวะ” เป็นชนพื้นเมืองมาก่อน และได้สร้าง  เวียง (หมายถึง “เมือง”) เจ็ดสิน เวียงสวนดอก และเวียงนพบุรี หรือ เชียงใหม่ ประมาณปี พ.ศ. 1839 พญามังราย หรือ ลวจักราช เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์ลาว ได้แผ่อำนาขครอบคลุมลุ่มแม่น่ำกก สร้างเวียงเชียงราย ตั้งไพร่พลเข้ายึดครองหริภูญไชย ประทับอยู่ 2 ปี ก็ทรงย้ายไปสร้าง เวียงกุมกาม ในพ.ศ. 1837 ก่อนจะย้ายมาสร้าง เวียงเชียงใหม่ ในพ.ศ. 1839 โดยได้ร่วมกับพระสหายคือ พญางำเมือง และพ่อขุนรามคำแหง สถาปนา “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” ขึ้น

วันนี้ เฮาจะไปแอ่วเจียงใหม่ เริ่มที่ “เวียงกุมกาม” ที่กรมศิลปากรอนุรักษ์ไว้ ไม่ให้นักลงทุนซื้อที่ขุดรากประวัติศาสตร์สร้างศูนย์การค้าและบ้านเรือน แต่ไม่อาจหยุดยั้งมิจฉาชีพเข้ามาขุดสมบัติวัตุโบราณไปมากแล้ว

คนรถมารับที่โรงแรมตรงเวลา จากตัวเมืองไปเวียงกุมกาม ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เพียง 5 กิโลเมตร  มาถึงซุ้มประตู สักครู่มีรถม้าพานักท่องเที่ยวมา เราเดินไปไหว้ศาลพญามังราย ชมอุโบสถ และซากอิฐโดยรอบ

คนขับรถเป็นชาวเชียงใหม่รู้จักเวียงกุมกามที่มีอายุกว่า 727 ปี นี้เป็นอย่างดี พาไปชมซากวัดต่างๆอีกหลายแห่ง ที่เหลือเพียงซากวิหารและเจดีย์ร้างที่จมอยู่ในดินจนยากที่จะฟื้นฟูกลับมา สภาพวัดต่างๆและโบราณสถานสำคัญๆจมดินไปประมาณ 1.5 ถึง 2 เมตร วัดที่จมดินลึกที่สุดคือวัดอีค่าง รองลงมาคือ วัดปู่เปี้ย และวัดกู่ป่าด้อม

ที่พลาดไม่ได้คือวัดพระธาตุดอยสุเทพ  ตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพ สร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่องค์ที่ 6 เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ได้ทรงอัญเชิญมาจากเมืองศรีสัชนาลัย วัดพระธาตุดอยสุเทพถือเป็นพระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหารและเป็นปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่นับตั้งแต่โบราณกาล ทางขึ้น แวะไหว้ พระครูบาศรีวิชัย ที่ชาวเชียงใหม่สักการะบูชา ถ้าหากใครที่มาเยือนเมืองเชียงใหม่แล้วไม่ได้ขึ้นไปนมัสการถือเสมือนว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยสุเทพ มีบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน ประมาณ 300 ขั้น หรือสามารถใช้บริการกระเช้ารถไฟฟ้า เพื่อขึ้นไปสักการะพระธาตุ ภายในวัดมีเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยมปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น ซึ่งก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา และจากด้านบนจะสามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ได้ชัดเจน

นักท่องเที่ยวมากันมากมาย ส่วนใจเป็นชาวจีนที่เสียงมาก่อนเห็นตัว ด้วยความกลัวถูกเดินชน เราจึงเลี่ยงมาเดินในกลุ่มชาวยุโรปที่มาตั้งใจชม ไม่ยืนยื่นแขนขาให้ถ่ายรูปโดยไม่ใส่ใจในความงามของพระธาตุดอยสุเทพ let alone (ไม่ต้องพูดถึง) ประวัติความเป็นมาของวัด

ท่ามกลางความแออัด เราเดินชมอย่างสงบ เมื่อใจสงบ เสียงจอแจ คนเบียดเสียด ก็จางไปจากใจ มีแต่ความงามที่ตามด้วยประวัติอันยาวนานของวัดพระธาตุดอยสุเทพ สมจริงดังคำอ้างว่า “หากมิได้มาเยือน ก็เหมือนมิได้มาเชียงใหม่”

ขณะที่เขียนก็  กิ๊ดเติงขนาด

ฉบับหน้าจะพาไปวัดงามของเชียงใหม่อีก