Get Adobe Flash player

เรียนภาษากับดร.การุณ บทที่ 10 โดย ดร.การุณ รุจนเวชช์

Font Size:

วันหนึ่งได้ยินคนต่างชาติพูดกับคนอเมริกันว่า “Your daughter is too fat. Don’t let her eat  too much French fries.” รู้สึกประหลาดใจที่หญิงผู้นั้นกล้าให้ความคิดเห็นที่ล้ำเส้น (cross the line) ของเธอ ทั้งๆที่ไม่ได้รู้จักสนิทสนมกัน เธออาจหวังดี แต่ไม่ถูกต้องกับสังคมอเมริกัน

คำโบราณว่า “เข้าเมืองตาหลิ่ว ให้หลิ่วตาตาม” หรือ  “Do what the Romans do.” การต่อว่าเด็กของผู้หญิงต่างวัฒนธรรมอาจเป็นการแสดงความปรารถนาดีในประเทศของเธอ แต่ที่นี่ ถือเป็นความไร้มารยาท แต่ละชนชาติภาษามีวัฒนธรรมของตนเอง บ้างพ้องกัน บ้างต่างกัน เมื่อมาอยู่ในสังคมอเมริกัน ก็ควรรู้วัฒนธรรมของเขาบ้าง ฉบับนี้จึงนำเรื่อง American Etiquette มาเสนอดังนี้

 1. Try not to interrupt people when they are speaking unless you HAVE to.

พยายามอย่าพูดสอดคนเมื่องเขากำลังพูดกันอยู่ นอกเสียจากว่าคุณจำเป็นต้องแทรก

 1. Try to be polite to others.

พยายามมีมารยาทสุภาพกับผู้อื่น (เช่นไม่นินทาว่าร้ายใคร ไม่เดินตัดหน้าใคร เป็นต้น)

 1. Hold the door for others if they are leaving or entering while you are at the door.

เปิดประตูให้ผู้อื่นถ้าเขากำลังจะออกไปหรือเข้ามาในขณะที่คุณอยู่ที่ประตู (จะหยาบคายมากหากปิดประคูใส่หน้าเขา)

 1. Keep your public discussions (whether on a cell phone or with another person) to a reasonable level. Also, personal matters are best discussed IN PERSON.

พูดจากับใครในสถานที่สาธารณะ (ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ หรือกับคู่สนทนา) ด้วยเสียงดังพอควร ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัว เป็นการดีที่สุดที่จะสนทนากันเป็นการส่วนตัว

 1. Clean up after yourself.

ทำความสะอาดหลังจากที่คุณใช้แล้ว (เช่นห้องน้ำ อ่างล้างมือ โต๊ะอาหาร)

 1. Close the door when you enter a place.

ปิดประตูเมื่อคุณเข้ามาในสถานที่

 1. It never hurts to ask to do something when you are new or a stranger.

ไม่มีปัญหาถ้าจะขอทำอะไรบางอย่างเมื่อคุณเป็นคนเพิ่งมาใหม่หรือเป็นคนต่างถิ่น

 1. Treat people who are serving you or assisting you in a polite and professional manner.

ตอบรับคนที่มาบริการคุณ หรือช่วยคุณ ด้วยมารยาทสุภาพและดูมีลักษณะดีในหน้าที่การงาน

 1. Before you offer your opinion or a criticism, make certain that you understand what is being discussed.

ก่อนที่คุณจะเสนอความคิดเห็นหรือการวิจารณ์ของคุณ ให้แน่ใจก่อนว่าคุณเข้าใจเรื่องที่กำลังถกกันอยู่

 1. Never assume that others know what you are talking about in a conversation. Unless otherwise noted prior discussions, give a brief description of what it is you are discussing. This saves time and embarrassment.

อย่าได้คิดไปว่าคนอื่นจะรู้เรื่องสนทนาที่เราพูดกัน นอกเสียจากว่าหากไม่ได้เกริ่นกันมาก่อน ก็ควรอธิบายย่อๆในสิ่งที่คุณสนทนา วิธีนี้ช่วยย่นเวลาและไม่ให้ต้องเขินอาย

 1. When the elevator door opens, wait. Allow people to exit first. It's not going to reach your floor any sooner if you enter first.

เมื่อประตูลิฟต์เปิด ให้คอย ปล่อยให้คนออกมาก่อน มันไม่ช่วยให้คุณไปถึงชั้นของคุณก่อนถ้าคุณจะเข้าไปก่อน  

 1. When someone shows you a picture on their phone, look at it and return the phone. Don't swipe to the previous/next one. It might be personal.

เมื่อคนให้ภาพจากโทรศัพท์คุณดู ให้ดูเฉพาะภาพนั้น และคืนกล้องเขาไป อย่าเปิดไปดูภาพก่อนหน้าหรือหลัง มันอาจเป็นภาพส่วนตัว

        ใกล้กำหนดเดินทางไปประเทศไทย เพื่อแจกลายเซ็นต์หนังสือ “เก่งอังกฤษแบบครบๆ จบในเล่มเดียว” ในปลายเดือน กันยายน แล้ว หากผู้อ่านสนใจหนังสือเล่มนี้ ที่มีเนื้อหาในการเสริมความรู้ภาษาอังกฤษต่างๆอย่างถูกต้อง ทั้งการพูด การใช้คำศัพท์ การออกเสียง และอื่นๆ กรุณาสั่งจองมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.%20เพราะ">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เพราะจะนำมาเพียง ๔๐ เล่ม