Get Adobe Flash player

เรียนภาษาอังกฤษกับ ดร.การุณ 13 โดย ดร.การุณ รุจนเวชช์

Font Size:

คนต่างชาติที่มาอาศัยในสหรัฐอเมริกา ย่อมต้องศึกษาฝึกฝนภาษาอังกฤษเพื่อการดำรงชีวิต การทำงาน และที่สำคัญเพื่อเลี้ยงดูอบรมลูกหลาน บางคนเรียนรู้ได้เร็ว บางคนอาจใช้เวลามากสักหน่อย และแม้จะพูดผิดบ้าง ที่มีเพื่อนอเมริกันก็ได้รับการช่วยแก้ไขจากเพื่อนๆ ที่ควรจดจำไว้ เช่นคำสนทนาที่นำมาเสนอและแก้ไข

พูดผิด    Don't make the office out of order.

พูดถูก    Don't leave the office in a mess.

อธิบาย   out of orderหมายถึง “เสีย” หรือ “ชำรุด” ใช้กับเครื่อง เช่น The elevator is out of order. in a mess หมายถึง “รกไม่เป็นระเบียบ” ใช้กับสถานที่ เช่นตัวอย่างข้างต้น ส่วนกริยา makeหมายถึง “ทำ” หรือ “ประดิษฐ์” คือเป็นการกระทำที่เกิดผลขึ้น ไม่เหมือนภาษาไทยที่ใช้คำ “ทำ” โดยไม่แยกแยะประเภท ในกรณีที่ทำห้องรก จะใช้กริยา leaveคือ “ปล่อย” ให้ห้องทำงานรก

พูดผิด    I like to paint this door to black.

พูดถูก    I'd like to paint this door black.

อธิบาย   ภาษาไทยจะพูดว่า “ทาสีประตูให้เป็นสีดำ” จึงใช้ toประกอบโดยไม่จำเป็น

พูดผิด    I have an American pen friend.

พูดถูก    I have an American pen pal.

อธิบาย   ไม่มีคำว่า pen friendมีแต่ pen palที่ใช้หมายถึง “คนที่ติดต่อเป็นเพื่อนกันทางจดหมาย”

พูดผิด    Give me a phone.

พูดถูก    Give me a phone call.

อธิบาย   ภาษาไทยใช้คำว่า “โทรศัพท์” ทั้งเครื่อง และการโทรศัพท์ ในกรณีหลังจะย่อลงว่า “โทร” แต่ภาษาอังกฤษจะแยกกัน ถ้าเป็นเครื่องคือ a phone (telephone) ถ้าเป็นการโทร เรียกว่า a phone call หรือ Give me a ring. ที่ใช้ a ring เพราะหมายถึง “เสียงของโทรศัพท์”

พูดผิด    Is there any place for me in the car?

พูดถูก    Is there any room for me in the car?

อธิบาย   placeเป็นที่ที่กว้างใหญ่กว่า roomที่ไม่ได้หมายถึง “ห้อง” แต่เป็นที่เล็กๆให้ยืนหรือนั่ง

พูดผิด    He got 87 points in chemistry.

พูดถูก    He got an 87 in chemistry.

อธิบาย   พูดถึง “คะแนน” ด้วยตัวเลขพอแล้ว ไม่ต้องพูด points ซ้ำส่วนตัวเลขอ่านว่า eighty seven ขึ้นต้นเสียงเป็นเสียงสระ คำนำหน้าหรือ article จึงเป็น an

พูดผิด    Chai is a popular name in Thailand.

พูดถูก    Chai is a common name in Thailand.

อธิบาย   popular หมายถึง “เป็นที่รู้จักและนิยมกว้างขวาง” เช่น นักแสดง นักกีฬา ส่วนชื่อที่ “มีคนใช้มาก” หมายถึง common 

พูดผิด    She is pure.

พูดถูก    She is naive.

อธิบาย   pure หมายถึง “ของแท้ไม่มีสิ่งเจือปน” เช่น pure olive oil หรือ “สะอาด ไม่มีสารพิษเจือปน” เช่น pure drinking water แต่ naiveหมายถึง “ไร้เดียงสา” คือไม่มีประสบการณ์พอที่จะแยกแยะความไม่ดีของใครได้ ทำให้เชื่อใจใครโดยง่าย

พูดผิด    I have a question to you.

พูดถูก    I have a question to ask you.

อธิบาย   ภาษาไทยจะพูดว่า “มีคำถามให้คุณ” แต่ภาษาอังกฤษจะถามว่า “มีคำถามที่จะถามคุณ”

พูดผิด    I went to the sea.

พูดถูก    I went to the beach.

อธิบาย   ภาษาไทยว่า “ไปทะเล” แต่ภาษาอังกฤษว่า “ไปชายหาด” ซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่าง sea (ทะเล) และ beach (ชาดหาด)

ฉบับนี้ เป็นเรื่องสุดท้ายที่ผมเขียนให้เสรีชัย ที่ผูกพันกับผมมากว่า ๓๐ ปี เริมด้วย “เสรีชน” ที่คุณเพ็ญพิมพ์ชักนำให้ผมเข้ามาเขียนบทความให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนไทย เมื่อครั้งที่ผมย้ายมาอยูแคลิฟอร์เนีย และไม่รู้จักใครในลอส แองเจลิส จึงได้มาสำนักงาน “เสรีชน” เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนไทยและได้พบคุณเพ็ญพิมพ์ อันเป็นวันเริ่มต้นของชีวิตผมในสังคมไทยที่แคลิฟอร์เนีย

ทุกสิ่งทุกชีวิตมีวันสุดท้าย เสรีชัย ก็เช่นเดียวกัน ผมขอให้ทุกคนที่อุตสาหะสร้างสื่อให้มวลชนชาวไทยมาหลายปี ได้เริ่มต้นภาระใหม่ที่ให้คุณประโยชน์แก่ตนเองและสังคมต่อไป ผมขอขอบคุณกองบรรณาธิการทุกคน และขอฝากตำรา “เก่งอังกฤษแบบครบๆ จบในเล่มเดียว” ที่ผมตั้งใจและใช้เวลานานเขียนตำรานี้เพื่อคนไทย ให้สามารถเข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องและใช้ได้ในชีวิตประจำวัน สั่งจองได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.%20ผม">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ผมจะนำหนังสือมาจากประเทศไทย เพียง ๒๐ เล่มในเดือนธันวาคม