Get Adobe Flash player

ต่ออายุ DACA ประกาศ ผู้ที่ถือ “ดาก้า” DACA โปรดอ่าน โดย รุจิรัตน์ โททาริ

Font Size:

เมื่อวันที่13 มกรา 2018 ที่ผ่านมา  ศาลรัฐบาลกลางได้สั่งระงับคำสั่งของทรัมพ์ชั่วคราวที่ยกเลิก “ดาก้า”ตั้งแต่วันที่ 5 กันยา 2017 ที่ผ่านมา  ฉะนั้นนับตั้งแต่นี้ไป อิมมิเกรชั่นได้เปิดรับใบสมัครให้ต่ออายุ “ดาก้า” ได้  ฉะนั้นผู้ที่ถือ “ดาก้า” และผู้ที่ “ดาก้า” ใกล้หมดอายุ (เช็ควันที่บน“เวิ๊ร์ค เพอร์มิท” work permit) หรือหมดอายุไปแล้ว โปรดยื่นเรื่องเข้าอิมมิเกรชั่นทันที เพราะคำสั่งศาลนี้ชั่วคราว จนกระทั่งคณะรัฐบาลแย้งเรื่องเข้าศาล และถ้ารัฐบาลชนะ โปรแกรม “ดาก้า” จะถูกระงับอีก  (ดิฉันรับทำนะคะ โปรดอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

โปรแกรม “ดาก้า” 

ประธานาธิบดีโอบาม่าใช้อำนาจผู้บริหาร(คือไม่ได้ผ่านสภา)ผ่านโปรแกรม “ดาก้า” (DACA  Deferred Action for Childhood Arrivals) ออกมาช่วยเด็กที่อยู่เถื่อนในอเมริกาโดยไม่ใช่ความผิดของเขา เพราะพ่อแม่พาเข้ามาอเมริกาและเด็กเข้าเรียนหนังสือตั้งแต่เล็กจนโด เรียนจบมีปัญหาทำงานถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้ โปรแกรมนี้ช่วยให้พวกเขาสามารถขอใบทำงาน “เวิ๊ร์ค เพอร์มิท” ใบขับขี่ บัตรโซเชียล และ“แอ็ดแว๊นซ์ พาโรล” (advance parole) เดินทางออกนอกประเทศได้  โปรแกรมผ่านมาปี 2012 เป็นโปรแกรมชั่วคราว ต้องต่ออายุทุก 2 ปี 

วันที่ 5 กันยา 2017 ประธานาธิบดีทรัมพ์ประกาศยกเลิก “ดาก้า” และให้เวลาคองเกรส 6 เดือนที่จะร่างโปรแกรมขึ้นมาใหม่ โดยทรัมพ์ระบุข้อต่อรองหลายข้อ ว่าถ้าจะให้เขาเซ็นผ่านก็ต้องยอมข้อต่อรองเหล่านั้น “ดาก้า” ตั้งแต่วันที่ 5 กันยา 2017 อิมมิเกรชั่นปิดรับต่ออายุ “ดาก้า” คนที่ “ดาก้า” หมดอายุก็ค้างเติ่งอยู่  มีปัญหาเรื่องงานและเดินทางออกนอกประเทศ  

ใครยื่นเรื่องต่อ “ดาก้า” ได้

ผู้ที่ “ดาก้า” หมดอายุวันที่ 5 กันยา 2017 หรือหลังจากนั้น

ผู้ที่ “ดาก้า” ยังไม่หมดอายุ แต่จะหมดภายใน 1 ปี สามารถยื่นเรื่องขอต่อได้ตอนนี้เลย เพราะโดยปกติอิมมิเกรชั่นจะรับต่ออายุภายใน 1 ปีก่อนหมด

ผู้ที่ “ดาก้า” หมดอายุก่อนวันที่ 5 กันยา 2017 ต่ออายุไมได้ แต่ยื่นเรื่องขอ “ดาก้า” ใหม่ได้

ผู้ที่เคยมี “ดาก้า” และหมดอายุไปนาน แต่ไม่ได้ต่ออายุ  สามารถยื่นเรื่องขอ “ดาก้า” ใหม่ได้

ข้อเตือน แนะนำว่าผู้ที่มี“แอ็ดแว๊นซ์ พาโรล” (advance parole) และยังไม่หมดอายุ ห้ามออกนอกประเทศ และผู้ที่ทำเรื่องต่ออายุใหม่ อิมมิเกรชั่นไม่ออก “แอ็ดแว๊นซ์ พาโรล” ให้อีก