Get Adobe Flash player

ส่งออก 10 เดือนแรกปี 2559 หดตัว -1.0% คาดทั้งปี 2559 หดตัว -0.5% (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3648)

Font Size:

        มูลค่าส่งออกสินค้าเดือนต.ค. 2559 กลับมาหดตัวที่ร้อยละ 4.2 YoY สะท้อนให้เห็นว่า ตลาดโลกยังไม่ฟื้นตัวดี ส่งผลให้มูลค่าส่งออกสินค้าของไทย 10 เดือนแรกของปี 2559 หดตัวที่ร้อยละ 1.0 YoY โดยการส่งออกที่หดตัวลงในเดือนต.ค. นี้ เป็นผลมาจากการหดตัวของสินค้าหลายรายการส่งออกสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ สินค้าเกษตรหลัก รวมถึงปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง ในขณะที่สินค้าส่งออกหลักอย่างชิ้นส่วนรถยนต์ สินค้าประมง รวมถึงผลิตภัณฑ์ยางยังคงขยายตัวสูงในเดือนต.ค. และคาดว่าในไตรมาสที่ 4/2559 การส่งออกสินค้ากลุ่มนี้จะยังคงขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง

       สำหรับการส่งออกในช่วง 2 เดือนที่เหลือของปี 2559 นั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังคงมีมุมมองต่อเศรษฐกิจโลกว่ายังมีความเปราะบาง โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้าหลัก ทำให้ความต้องการสินค้าส่งออกไทยคงจะยังไม่ฟื้นตัวดี ประกอบกับความผันผวนในตลาดเงินโลกท่ามกลางการคาดการณ์ถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือนธ.ค. นี้ เป็นแรงกดดันต่อราคาทองคำในตลาดโลกให้ลดลงต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ดี การส่งออกสินค้าไทยในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปีนี้จะขยายตัวเป็นบวกเนื่องจากฐานเปรียบเทียบที่ต่ำ จึงทำให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า การส่งออกทั้งปี 2559 น่าจะหดตัวที่ร้อยละ -0.5 YoY