Get Adobe Flash player

คาดกนง. ยังส่งสัญญาณยืนดอกเบี้ยไทยที่ 1.50% ไปอีกระยะ ... แม้เฟดจะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยในปี 2560 (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3651)

Font Size:
 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของไทย น่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.50% ต่อเนื่องในการประชุมรอบสุดท้ายของปี 2559 เพื่อรอประเมินผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟด และหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ทั้งนี้ เครื่องมือในการประคองการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้า คงต้องอาศัยบบทบาทของนโยบายการคลังเป็นสำคัญ  ทั้งนี้ ประเทศไทยนับว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ยังมีพื้นที่/เครื่องมือผ่อนคลายทางการคลังที่สามารถนำปรับใช้ได้อย่างทันท่วงที (มาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวในประเทศ และช้อปช่วยชาติ มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการประชารัฐสร้างไทยให้กลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม) เพื่อประคองการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยหนี้สาธารณะของไทยที่ยังคงอยู่ในระดับไม่สูงมากนัก (ประมาณ 42-43% ของจีดีพี ต่ำว่ากรอบความยั่งยืนทางการคลังที่กำหนดไว้ 60% ของจีดีพี) ประกอบกับตามกฎหมายแล้ว รัฐบาลยังมีพื้นที่ในการกู้เงินเพิ่มเติม เพื่อไฟแนนซ์การใช้จ่ายในส่วนนี้ โดยไม่ละเมิดกรอบวินัยทางการคลังอีกประมาณ 2 แสนล้านบาท 
สำหรับทิศทางนโยบายการเงินของไทยในปี 2560 นั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า กนง. น่าจะยังคงส่งสัญญาณรักษา Policy Space และดำเนินนโยบายการเงินเชิงผ่อนปรนต่อไป เนื่องจากเศรษฐกิจโลกในระยะข้างหน้า ยังคงมีความเปราะบาง ขณะที่ เงินเฟ้อที่อาจจะขยับขึ้นในปีหน้าจะยังคงอยู่ในกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของธปท. ซึ่งยังไม่น่าจะสร้างแรงกดดันต่อกนง. มากนัก ทำให้มีความเป็นไปได้ที่กนง. จะยืนอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.50% ตลอดทั้งปี 2560 นอกจากนี้ สภาวะแวดล้อมของตลาดการเงินโลกในช่วงหลังจากนี้ คงจะทยอยปรับเปลี่ยนเข้าสู่บริบทใหม่ที่ต้นทุนทางการเงินของหลายๆ ประเทศจะเริ่มทยอยขยับขึ้น (ซึ่งอาจจะมีผลบางส่วนต่อเนื่องให้นักลงทุนที่มีพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น หรือ Search for Yield ต้องทำการประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนรอบใหม่)