Get Adobe Flash player

สินเชื่อเดือน เม.ย. 2560 ขยับขึ้น ... จากทั้งลูกค้าธุรกิจ และรายย่อย (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3683)

Font Size:
ภาพรวมสินเชื่อสุทธิของธนาคารพาณิชย์ไทย 14 แห่ง ณ สิ้นเดือน เม.ย. 2560 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.4% MoM และ 2.13% YoYซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดในปีนี้ โดยเป็นผลจากสินเชื่อภาคธุรกิจขนาดใหญ่และสินเชื่อรายย่อยโดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ที่กลับมาปรับตัวดีขึ้น ขณะที่สินเชื่อเอสเอ็มอีโดยเฉพาะขนาดเล็กยังชะลอตัวต่อเนื่อง ขณะที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออ้างอิงสำหรับลูกค้ารายย่อยในหลายธนาคาร รวมถึงมติเอกฉันท์ให้ตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ในช่วงเดือน พ.ค.คงมีส่วนช่วยผ่อนคลายความกังวลเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ย และลดภาระหนี้ของผู้กู้ยืมได้มากขึ้น นอกจากนี้ ในมุมของการขอสินเชื่อใหม่ การปรับลดดอกเบี้ยของธนาคารดังกล่าวอาจช่วยให้ลูกค้าบางกลุ่มมีความสามารถในการชำระหนี้ดีขึ้น และผ่านการพิจารณาด้านเครดิตได้   
สำหรับเงินฝากในเดือน เม.ย. 2560 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนถึง 1.12% MoMและเพิ่มขึ้น 2.51% YoY 2.39% YTDแม้ดอกเบี้ยยังทรงตัวและการระดมเงินฝากพิเศษใหม่ชะลอลงโดยเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มธนาคาร และเป็นการเพิ่มของเงินฝากประเภทกระแสรายวันและออมทรัพย์ (CASA) เป็นหลัก ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการพักเงินของรายย่อยที่ถูกโยกมาหลังเงินฝากพิเศษครบกำหนด เพื่อรอจังหวะพิจารณาทางเลือกในการออมที่ให้ผลตอบแทนที่จูงใจ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำพิเศษที่จะออกในช่วงหลังจากนี้รวมไปถึงพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชนอื่นๆ
เงินฝากที่เพิ่มขึ้นมากกว่าสินเชื่อ มีผลให้ภาพรวมสภาพคล่องของธนาคารผ่อนคลายลงจากเดือนก่อนหน้าโดยสัดส่วนเงินให้สินเชื่อรวมต่อเงินฝากรวมกับตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม (LTD+Borrowing Ratio) ในเดือน เม.ย. 2560 อยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 12 เดือนที่ 90.11% สอดคล้องกับอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวมที่ปรับเพิ่มขึ้นมาที่ระดับ 21.84% จาก 21.60% ในเดือนก่อนหน้า
การขยายตัวดีขึ้นของเงินให้สินเชื่อในเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา เป็นสัญญาณที่ดีที่สำหรับการฟื้นตัวอย่างชัดเจนขึ้นของสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ในระยะข้างหน้า ซึ่งเมื่อประกอบกับการพร้อมใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงสำหรับลูกค้ารายย่อยของธนาคารพาณิชย์ลงในช่วงกลางเดือน พ.ค. และโมเมนตัมทางเศรษฐกิจที่น่าจะเร่งตัวได้มากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี ก็น่าจะย้ำภาพการเติบโตดีขึ้นของสินเชื่อในช่วงถัดไป ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทย ยังคงคาดการณ์การเติบโตของสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศปี 2560 ไว้ที่ระดับ 3.0 – 5.0% (ค่ากลางที่ 4.0%)