Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ
จีนลดค่าเงินหยวน ผลกระทบเบื้องต้นกับไทยยังคงจำกัดจับตาพัฒนาการทางเศรษฐกิจจีนในระยะข้างหน้า (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2649)
ดีเดย์คุ้มครองเงินฝาก 25 ล้านบาท คาดผลกระทบจำกัด...จับตาปี 2559 เหลือ 1 ล้านบาทต่อราย (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2646)
EU ... เป้าหมายการลงทุนที่น่าสนใจของอุตสาหกรรมอาหารไทย (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2644)
รายได้เกษตรกรปี’58 ยังมีความเสี่ยงจากแรงฉุดด้านราคา: ดันหนี้ครัวเรือนภาคเกษตร (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2643)
ปัจจัยลบกดดันส่งออกประมงไทยปี ’58 หดตัวต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 อีกราว 10% (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2642)
จับตาตลาดหุ้นจีนผันผวน ท่ามกลางเศรษฐกิจชะลอตัว แม้ผลกระทบต่อไทยยังอยู่ในกรอบจำกัด (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2640)
จับตาตลาดหุ้นจีนผันผวน ท่ามกลางเศรษฐกิจชะลอตัว แม้ผลกระทบต่อไทยยังอยู่ในกรอบจำกัด (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2640)
หนี้ครัวเรือนไทย แม้ยังขึ้นต่อ...แต่ส่วนใหญ่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและสถาบันการเงินดูแลใกล้ชิด (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3565)
สินเชื่อเดือน พ.ค. 58 ขยับขึ้นเพียงเล็กน้อย ... ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางในไตรมาส 2/2558 ให้ฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดไว้ (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3563)
แม้ตลาดรถยนต์จะมีโอกาสฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลัง แต่ยอดรวมทั้งปี 58 อาจหดตัวร้อยละ 2 ถึง 7 (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2635)
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ดิ่งกระทบมาเลเซียระยะสั้น: คาดเศรษฐกิจประธานอาเซียนขยายตัวปี ’58 ร้อยละ 4.8 (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2634)
สินเชื่อเดือน เม.ย. 2558 ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อน ...ขณะที่แนวโน้มไตรมาส 2/2558 น่าจะทยอยฟื้นตัวขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสแรก (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3559)
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเดือนพ.ค. 58 ชะลอลงกว่าที่คาด มาที่ 0.94% YoY ... ตอกย้ำภาวะอ่อนแอของอุปสงค์ในประเทศ (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3560)
ร่างพ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 7 แสนล้านบาท... เพิ่มความยืดหยุ่นทางการคลัง ขณะที่กระทบสภาพคล่องจำกัด (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2630)
ส่งออกสิ่งทอปี’58: ปรับกลยุทธ์จับเทรนด์บริโภคในตลาดศักยภาพ ... ผลักดันยอดส่งออกสู่ระดับ 4,600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2628)
จีนลดอัตราดอกเบี้ยนโบบายครั้งที่ 3 ในรอบ 6 เดือน สะท้อนความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวต่อเนื่อง (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2624)
ธปท. ประกาศมาตรการผ่อนคลายเงินทุน ต่อเนื่องหลังการปรับลดดอกเบี้ยนโยบาย (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3558)
นาโนไฟแนนซ์ ... ทางออกทางการเงินใหม่ของครัวเรือนไทย (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3553)
ฮาร์ดดิสก์ไทยต้องปรับตัวให้สอดรับกับความท้าทาย และโอกาสใหม่ คาดปี’58 ปริมาณส่งออกชะลอตัวลดลง (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2620)
นายกรัฐมนตรีรัสเซียเยือนไทยครั้งแรกในรอบ 25 ปี ... โอกาสขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารของไทย (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2613)