Get Adobe Flash player

ใบอนุญาตทำงาน: The EMPLOYMENT AUTHORIZATION DOCUMENT

Font Size:

MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR 2018!!!

บทความสัปดาห์นี้เกี่ยวกับธุรกิจและการเข้าเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมจะพูดถึงการจ้างงานของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันจากมุมมองของพนักงานหรือชาวต่างชาติ (หมายเหตุ: "ชาวต่างชาติ" หมายถึงคนที่ไม่ได้เกิดในสหรัฐฯและไม่ใช่พลเมืองอเมริกันที่ได้รับสัญชาติ) ในบทความต่อไปผมจะแนะนำนายจ้างรวมทั้งข้อกำหนดทางกฎหมายเพื่อตรวจสอบพนักงานที่คาดหวังทั้งหมดระบบ USCIS e-Verify รวมทั้งให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นเจ้าของธุรกิจ

ในบทความของสัปดาห์นี้ผมต้องการพูดคุยเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน.

หมายเหตุทั่วไปเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน
โดยทั่วไป ...
1)หากคุณเป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯคุณจะไม่สามารถทำงานตามกฎหมายในสหรัฐฯได้เว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตจาก USCIS เป็นครั้งแรกหรืออยู่ในจำแนกตามประเภทของการได้รับอนุญาตตามวีซ่า (โปรดดูหมายเหตุข้อ 4 ด้านล่าง)

2)มันเป็นเพียงหลังจากที่ USCIS อนุมัติใบสมัครของคุณสำหรับการอนุมัติการจ้างงานที่คุณจะได้รับ EAD (Employment Authorization Document) หรือ "ใบอนุญาตทำงาน"; ซึ่งสามารถใช้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงว่าคุณมีสิทธิ์ทำงานได้

3)กฎหมายกำหนดให้ บริษัท ทั้งหมดจ้างเฉพาะบุคคลที่ทำงานตามกฎหมายใน U.S. นายจ้างต้องขอจากพนักงานที่มีศักยภาพหลักฐานการเข้าเมือง (การเป็นพลเมืองอเมริกันกรีนการ์ด ฯลฯ ) หรือสิทธิในการทำงาน (EAD) นายจ้างสามารถเผชิญการลงโทษสำหรับการละเมิดข้อกำหนดนี้! (หมายเหตุ: ผมจะคุยเรื่องความต้องการของนายจ้างและลูกจ้างในบทความในอนาคตโปรดติดตาม)

4)พลเมืองของสหรัฐอเมริกาโดยการคลอดหรือผ่านกระบวนการแปลงสัญชาติรวมทั้งผู้ที่มีบัตรสีเขียวจะได้รับอนุญาตให้ทำงานโดยอัตโนมัติ บุคคลเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องได้รับ EAD รวมถึงคนต่างด้าวที่ได้รับวีซ่า H1-B (คนงานพิเศษ) ผู้ทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือวีซ่าผู้ลงทุนในสนธิสัญญาหรือวีซ่าประเภทอื่น ๆ ที่ทำงานซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยนายจ้างของสหรัฐฯ สำหรับนายจ้างที่ต้องการขอหนังสือรับรองการทำงานบุคคลเหล่านี้สามารถแสดงสูติบัตรใบรับรองการแปลงสัญชาติของอเมริกันที่ระบุไว้ในบัตรประจำตัวประชาชนถาวรหรือบัตรวีซ่าทำงานได้

5)USCIS จะไม่อนุมัติใบสมัครสำหรับบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในประเภทที่ไม่ได้รับการคุ้มครองที่ระบุ หากคุณไม่ได้เป็นบุคคลเหล่านี้อย่าใช้

คนต่างชาติสามารถยื่นขออนุญาตทำงานได้ที่ไหน?
ไม่ใช่ว่าชาวต่างชาติทุกคนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯจะอยู่ในหมวดหมู่ที่มีสิทธิ์ยื่นขออนุญาตทำงานสำหรับ USCIS ประเภทดังกล่าวประกอบด้วยผู้ถือวีซ่าคู่หมั้น K-1 ผู้ตกเป็นเหยื่อคนที่มีใบสมัครที่รอดำเนินการในการปรับสถานะ (กรีนการ์ด) คู่สมรสของผู้ถือวีซ่าประเภทต่างๆผู้ที่มีสถานะการป้องกันชั่วคราว (TPS; Temporary Protected Status) หรือเด็ดขาดออกเดินทางที่ได้รับอนุญาต (DED; Deferred Enforced Departure) นักเรียน F-1 ที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจหรือต้องการการฝึกปฏิบัติจริง (OPT) และอื่น ๆ

กล่าวอีกนัยหนึ่ง EAD จะใช้ได้เฉพาะกับผู้ที่อยู่ในประเภทต่อไปนี้:
•ประเภท Non-Immigrant สำหรับครอบครัว (AOS, K-1 / K-2 / K-3 / K-4 ฯลฯ )
(คู่สมรสของ E-1 / E-2 / L-1 / E-2 นักลงทุน CNMI / H-1B ฯลฯ )
•ผู้ขอลี้ภัย / ผู้ลี้ภัยในฐานะผู้ลี้ภัยและคู่สมรสและบุตรหลานของตน
•บางหมวดหมู่สัญชาติ (เช่นพลเมืองของไมโครนีเซียหมู่เกาะมาร์แชลล์หรือปาเลา), TPS ฯลฯ
•นักเรียนต่างชาติ (F-1, F-1 ถึง OPT, J-2 และ M-1)
•ผู้ที่พึ่งพาอาศัยกันในหมู่พนักงานของภารกิจทางการทูตองค์กรระหว่างประเทศหรือองค์การนาโต

หมายเหตุ: ไม่มีหมวดหมู่สำหรับนักท่องเที่ยวหรือคนต่างด้าวที่ไม่ได้รับการจดทะเบียน

ความล่าช้าในการขอใบอนุญาตทำงาน

เพียงเพื่อให้คุณทราบว่าในบทความนี้การสมัครตรวจคนเข้าเมืองการอุทธรณ์การดำเนินการบริการต่างๆได้ล่าช้ามากที่สุด ตอนนี้เป็นบรรทัดฐาน สิ่งที่ได้รับการอนุมัติในเวลาเพียงไม่กี่เดือนของปีที่แล้วกำลังใช้เวลานานกว่านี้ในการดำเนินการใด ๆ ที่ได้รับการอนุมัติหรืออื่น ๆ อย่างไรก็ตามหากกรณีของคุณอยู่นอกเหนือเวลาการประมวลผลตามปกติคุณสามารถทำสิ่งต่างๆได้ สมมติว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาตทำงานและคุณได้ส่งใบสมัครที่ถูกต้องไปยัง USCIS แล้วและกรณีของคุณอยู่ในระหว่างรอดำเนินการมานานกว่า 75 วัน คุณทำอะไรได้บ้าง? ขั้นแรกคุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ากรณีของคุณอยู่นอกเหนือเวลาการประมวลผลตามปกติ ไปที่หน้าเว็บเวลาการประมวลผลของ USCIS ที่: https://egov.uscis.gov/cris/processTimesDisplayInit.do (หรือติดต่อสำนักงานของฉันเพื่อช่วยคุณ) มีคุณจะพบเวลาในการประมวลผลของโปรแกรม EAD ไม่เพียง แต่ยังโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ ร้องเรียน ฯลฯ
เคล็ดลับอย่างเป็นทางการโดย USCIS คือ ...

•ถ้า USCIS ได้ยื่นคำขอ RIE (Request for Initial Evidence) หลังจากที่คุณยื่นใบสมัคร EAD แล้ววันที่สำหรับคำนวณเวลาในการดำเนินการจะเริ่มต้นนับจากวันที่ได้รับหลักฐานการตอบสนองของคุณ
•ถ้า USCIS ได้ออก RAE (Request for Additional Evidence) หลังจากที่คุณส่งใบสมัคร EAD การประมวลผลจะหยุดวันที่ได้รับคำขอและดำเนินการต่อจากจุดนั้นทันทีที่ได้รับหลักฐานเพิ่มเติม
•ถ้าคุณขอนัดหมายการนัดหมายทางชีวภาพใหม่วันที่สำหรับการคำนวณเวลาในการดำเนินการจะเริ่มตั้งแต่วันที่มีการขอเลื่อนกำหนดเวลา

จากข้อมูลทั้งหมดนี้คำแนะนำของผมคือก่อนที่คุณจะยื่นคุณต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีแบบฟอร์มที่จำเป็นและเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการประมวลผลใบสมัครของคุณ แม้ว่าคุณจะไม่สามารถรับประกันได้ว่าความล่าช้าจะไม่เกิดขึ้นคุณสามารถเพิ่มโอกาสในการหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ได้โดยการวางแผนอย่างรอบคอบและให้คำปรึกษากับทนายความที่มีประสบการณ์และมีประสบการณ์เช่นผม

ดังนั้นคุณจึงมี: ภาพรวมของการทำงานในสหรัฐฯจากมุมมองของผู้ลี้ภัยชาวต่างชาติ ในบทความที่กำลังจะมาถึงนี้ผมจะครอบคลุมหัวข้อนี้มากขึ้นรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการขยายใบอนุญาตทำงานตลอดจนการพูดถึงข้อมูลและข้อกำหนดทางกฎหมายของนายจ้าง

หากคุณมีคำถามที่ยังหาคำตอบไม่ได้ หรือมีคำถามเกี่ยวกับข้อกฎหมายอื่นๆ อีเมลหาผมได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือติดต่อผมที่สำนักได้ที่เบอร์ (818) 846-5639 or Thai (818) 505-4921 หรือเว็บไซต์ เพื่อ้ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ กฏหมายทั่วไป Immigration, Business, Property, และอื่นๆ ท่าน สามารถเข้าไปที่ website ของเราได้นะครับที่ : WWW.JC4LAW.COM

Disclaimer: The information contained herein have been prepared for informational purposes only and are not to be considered legal advice unless otherwise specified. If you have a specific question regarding your personal case, please contact the Law Offices of Joseph Chitmongran to schedule a full consultation.