Get Adobe Flash player

การเดินทางและอยู่นอกสหรัฐอเมริกาขณะมีใบอนุญาตอยู่อาศัยถาวร (ใบเขียว)

Font Size:

สวัสดีครับทุกคน บทความอาทิตย์นี้ผมจะตอบคำถามที่เป็นที่สงสัยของใครหลายๆคนนั่นก็คือ การเดินทางออกนอกประเทศขณะที่คุณถือใบอนุญาตอยู่ถาวรหรือที่รู้จักกันทั่วๆไปว่าผู้ถือใบเขียวผมได้รับอีเมล์และโทรศัพท์นับครั้งไม่ถ้วนถามเกี่ยวกับหัวข้อนี้ และตอนนี้ผมจะให้คำตอบที่เข้าใจแก่คุณผู้อ่าน

ใบอนุญาตอยู่ถาวร “ใบเขียว” โดยทั่วไป

ก่อนอื่นเรามาเริ่มพิจารณาใบอนุญาตอยู่ถาวร ใบเขียวของคุณคือเอกสารที่เป็นหลักฐานสถานะผู้อยู่อาศัยถาวรในสหรัฐอเมริกาอย่างถูกกฎหมาย ท่ามกลางสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆที่ได้รับโดยใบเขียวคือสิทธิ์เดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือ สิทธิ์กลับเข้าประเทศใบเขียวนี้สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเมื่อคุณเดินทางเพราะคุณจำเป็นต้องยื่นใบเขียวนี้แก่ทางกงสุลและด่านตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกาในเวลาที่คุณกลับเข้ามาถึงประเทศสหรัฐอเมริกาที่ท่าอากาศยานด่านตรวจคนเข้าเมืองจะไม่เพียงแค่พิจารณาใบเขียวแต่จะพิจารณาเอกสารเฉพาะตัวเช่น พาสปอร์ต บัตรประจำตัว เป็นต้น

เพื่อที่จะพิจาณาว่าคุณสามารถกลับเข้ามาในสหรัฐได้หรือไม่ กงสุลและด่านตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกามีอำนาจที่จะตัดสินใจให้ผู้ถือใบเขียวที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา กลับเข้ามาในสหรัฐอเมริกา (เช่น ไม่ตั้งใจให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นบ้านที่อยู่ถาวร) ถ้าพวกเขาเชื่อว่าคุณไม่ตั้งใจให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่อยู่ถาวร จะนำไปสู่การยกเลิกเพิกถอนใบเขียวของคุณ เราไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้น ดังนั้นกรุณาอ่านต่อ...

ใบเขียวที่มีเงื่อนไขและไม่มีเงื่อนไข

โดยส่วนใหญ่ใบเขียวมี 2 ประเภท อันแรกคือใบเขียวแบบมีเงื่อนไขซึ่งมีระยะเวลาใช้ได้ 2 ปีและอีกประเภทคือ ใบเขียวแบบไม่มีเงื่อนไขหรือผู้อยู่อาศัยถาวร ซึ่งมีระยะเวลาใช้ได้10ปีหรือมากกว่านั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่สถานะของคุณถูกปรับเปลี่ยนภายใน 2 ปีจากการแต่งงานคุณจะได้รับใบเขียวที่มีเงื่อนไขซึ่งมีระยะเวลาใช้ได้ 2 ปี (คำเตือน: เพื่อที่จะรักษาสถานะการอยู่อย่างถูกกฎหมาย คุณต้องร้องขออิมมิเกรชั่นให้ยกเลิกใบเขียวที่มีเงื่อนไขก่อนระยะเวลาหมดอายุ 2 ปี ถ้าคุณพลาดไม่ได้ยื่นคำร้องใบเขียวของคุณจะหมดอายุโดยอัตโนมัติและคุณจะไม่ได้อยู่ในสถานะที่ถูกกฎหมาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาอ่านบทความเก่าของผมได้ที่ WWW.JC4LAW.COM หรือที่ WWW.SEREECHAI.COM; “Law Corner with JC

แม้ว่าใบเขียวทั้งสองจะให้สิทธิ์คุณเดินทางแต่มีระยะเวลาจำกัดที่คุณสามารถอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกาถ้าคุณอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐบาลอาจจะพบว่าคุณละทิ้งใบเขียวของคุณเพราะคุณไม่ได้ตั้งใจที่จะให้สหรัฐอเมริกาเป็นบ้านที่อยู่ถาวรของคุณ ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองจะปฏิเสธการกลับเข้ามาของคุณในเวลาที่คุณกลับเข้ามาจากการเดินทางต่างประเทศ

คำเตือน: การละทิ้งใบเขียวของคุณเนื่องจากที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นสิทธิ์ในการเดินทางเป็นสิทธิ์ประโยชน์ของผู้ถือใบเขียวทั้งหมด อย่างไรก็ตาม สิทธิ์นี้มีจำกัดถ้าในเวลาที่คุณกลับจากการเดินทาง ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาว่าระยะเวลาที่คุณเดินทางนั้นยาวนานเกินไปและคุณไม่ได้ตั้งใจให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่อยู่ถาวรของคุณหลังจากนั้นอาจถูกพบว่าคุณละทิ้งสถานะผู้อยู่อาศัยอย่างถูกกฎหมาย ความเป็นจริงการเดินทางของคุณไม่จำเป็นต้องนาน ช่วงระยะเวลาไหนก็ตาม แม้แค่ 1 วันมันก็สามารถจุดชนวนให้ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองสงสัยว่าคุณไม่ได้ตั้งใจให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่อยู่อาศัยถาวร ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

2 ปีผู้ถือใบเขียวที่มีเงื่อนไข

มีสิ่งที่จะต้องตระหนักเพิ่มเติมถ้าคุณได้รับการเป็นผู้อยู่อาศัยอย่างมีเงื่อนไขจากการแต่งงานกับพลเมืองสหรัฐอเมริกาถ้าคุณใช้เวลานานอยู่นอกสหรัฐขณะที่คู่สมรสของคุณยังคงอยู่ที่นี่

นี่อาจจะทำให้ยากที่จะพิสูจน์การแต่งงานของคุณเป็นการแต่งงานที่แท้จริง ซึ่งหมายความว่าคุณยังคงเป็นโสด ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่คุณต้องพิสูจน์เมื่อคุณเปลี่ยน 2 ปีใบเขียวที่มีเงื่อนไขไปเป็น 10 ปีใบเขียวถาวร สาเหตุว่าทำไม เพราะระยะเวลาที่แยกกันคือหลักฐานว่าคุณและคู่สมรสของคุณไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกัน ในกรณีนี้คุณต้องมีหลักฐานเพียงพอและการอธิบายอย่างสมเหตุสมผล เพื่อที่จะผ่านพ้นข้อสันนิฐานนี้กรุณามาปรึกษาที่สำนักงานของผมถ้าคุณพบว่าคุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้

ช่วงระยะเวลาที่คุณอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกาและข้อสันนิษฐาน

ดังนั้นนานแค่ไหนที่คุณสามารถอยู่นอกสหรัฐอเมริกา สำนักงานของผมปฏิบัติตามตามคำแนะนำซึ่งขึ้นอยู่กับว่าคุณถือ 2 ปีใบเขียวแบบมีเงื่อนไขหรือ 10 ปีใบเขียวถาวร

ถ้าปัจจุบันคุณถือ 2 ปีใบเขียวแบบมีเงื่อนไข

เราไม่แนะนำให้คุณอยู่นอกสหรัฐอเมริกายาวนานมากๆ ผมแนะนำไม่เกิน 6 เดือน และเป็นไปได้ระยะเวลาที่สั้นที่สุดถ้าคู่สมรสของคุณไม่ได้เดินทางกับคุณอีกครั้ง สาเหตุว่าทำไม เพราะมันอาจจะยากที่จะโน้มน้าวฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง ว่าคุณและคู่สมรสของคุณใช้ชีวิตร่วมกันอย่างแท้จริงถ้าคุณและคู่สมรสของคุณแยกจากกันเป็นระยะเวลานานเพราะคุณเดินทางออกนอกประเทศ ลูกความหลายคนของผมกลับไปเยี่ยมครอบครัวในประเทศไทย 1-2เดือนแล้วปราศจากปัญหาใดๆอย่างไรก็ตามกรุณาอย่าลืมว่าแต่ละกรณีนั้นแตกต่างกันและผลประสบความสำเร็จในอดีตไม่ได้การันตีผลสำเร็จในอนาคต

ถ้าปัจจุบันคุณถือ 2 ปีใบเขียวแบบมีเงื่อนไขและยื่นคำร้องเรียบร้อยแล้วหรือกำลังจะยื่น

คำร้องที่จะยกเลิกเงื่อนไข à เราไม่แนะนำให้คุณออกนอกสหรัฐอเมริกาขณะที่คดีกำลังพิจารณา คำแนะนำที่ดีที่สุดของผมคือถ้าการเดินทางของคุณถ้าไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์หรือเรื่องฉุกเฉินทางครอบครัว อย่าไป ถ้าคดีของคุณถูกปฏิเสธขณะคุณอยู่นอกสหรัฐอเมริกา คุณอาจที่จะไม่สามารถกลับเข้ามาและอาจจะถูกอ้างอิงไปยังศาลฝ่ายคนเข้าเมืองเพื่อถูกพิจารณาคดีขับไล่ออกนอกประเทศ

ถ้าปัจจุบันคุณถือใบเขียว 10 ปี แม้ว่าการอยู่นอกสหรัฐอเมริกาของคุณสามารถอยู่ได้นานกว่า

ผู้ถือใบเขียว 2 ปี แบบมีเงื่อนไข ผมไม่แนะนำการอยู่เกินกว่า 1 ปีซึ่งปราศจากวิธีต่อไปเช่น การได้รับอนุญาตกลับเข้ามาใหม่จากการออกนอกประเทศคราวก่อน การอนุญาตนี้ปกติสำหรับผู้อยู่อาศัยถาวรหรือ ผู้อยู่อาศัยถาวรแบบมีเงื่อนไขซึ่งผมไม่แนะนำ ใครที่ปรารถนาจะอยู่นอกสหรัฐอเมริกานานกว่า 1 ปีและน้อยกว่า 2 ปี การได้รับการอนุญาตกลับเข้ามาใหม่จะช่วยคุณพ้นการพิจารณาโดยฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองว่าคุณละทิ้งการอยู่อาศัยแบบมีเงื่อนไขของคุณ

หมายเหตุ การไม่อยู่ในสหรัฐอเมริกา 1 ปีหรือมากกว่านั้นโดยทั่วไปจะหยุดการต่อเนื่องของการร้องขอสัญชาติเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา คุณอาจจะหรืออย่างไรก็ตามใช้วิธีการสงวนการเป็นผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาต่อเนื่องในระยะเวลาที่คุณเดินทางเพื่อจุดประสงค์ของการขอสัญชาติ โดยคุณต้องสมัครไปยัง USCIS เพื่อสงวนการเป็นผู้อยู่อาศัยเพื่อจุดประสงค์ใน การขอสัญชาติ 

ดังนั้นนี่คือข้อมูลเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางออกนอกสหรัฐอเมริกาและการคงอยู่นอกสหรัฐอเมริกาขณะที่คุณมีสถานะผู้อยู่อาศัยถาวร ย้ำแม้ว่ามันสามารถทำได้การเดินทางออกนอกประเทศถูกกำหนดและกำจัด (สำหรับอิสรภาพที่จะเดินทางปราศจากข้อกำหนดและข้อจำกัด พิจารณาการขอสัญชาติไปเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา) ถ้าไม่จำเป็นอย่าอยู่นอกสหรัฐอเมริกาเกินกว่าเวลาที่กำหนดและรักษาการติดต่อกับสหรัฐอเมริกาเสมอ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะโชว์ความตั้งใจของคุณที่จะยังคงอยู่ประเทศนี้อย่างบ้านที่อยู่อาศัยถาวร

ถ้าคุณมีคำถามหรือคอมเม้นอะไรที่เกี่ยวกับบทความนี้หรือถ้าคุณมีปัญหากฎหมายอื่นๆที่ต้องการคำปรึกษาจากผม กรุณาติดต่อออฟฟิศที่(818) 846-5639 หรือเบอร์ไทยที่ (818) 505-4921 ถ้าคุณมีคำถามอะไรที่คุณต้องการคำตอบในบทความถัดไป กรุณาอีเมล์ผมมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือเข้าไปเช็คที่เว็ปไซต์ของเราได้ที่ WWW.JC4LAW.COM.  สำหรับข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับหัวข้อธุรกิจ ทรัพย์สิน กฎหมายครอบครัวติดต่อได้ที่ Facebook https://www.facebook.com/ThaiAttorney

Disclaimer: The information contained herein have been prepared for informational purposes only and are not to be considered legal advice unless otherwise specified. All opinions expressed are those of the author and in no way shall be associated with Sereechai Newspaper. If you have a specific question regarding your personal case, please contact the Law Offices of Joseph Chitmongran for a full consultation.