Get Adobe Flash player

USCIS ประกาศกฎหมายใหม่เกี่ยวกับผู้ถือวีซ่านักเรียนและท่องเที่ยวที่อยู่อย่างผิดกฎหมาย

Font Size:

ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนและวีซ่าท่องเที่ยวโปรดระวัง วันที่ 10 พฤษภาคม 2018 the United States and Immigration Service (USCIS) ออกกฎหมายเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณการอยู่อย่างผิดกฎหมาย ของชาวต่างชาติผู้ที่ปัจจุบันและก่อนหน้านี้ถือวีซ่านักเรียน (F-1) นักเรียนวิชาชีพ (M-1) นักเรียนแลกเปลี่ยน (J-1) รวมทั้งคู่สมรสและบุตรของพวกเขา กฎหมายใหม่นี้ได้อำนาจมาจาก INA 212(a)(9)(B) และ INA 212(a)(9)(C)(i)(l) จุดประสงค์ที่จะลดจำนวนผู้ถือวีซ่าที่อยู่เกินและด้วยการส่งเสริมของคณะบริหารของประธานาธิบดี Trump ส่งเสริมความปลอดภัยของรัฐภายในสหรัฐอเมริกา สำหรับกฎหมายเพื่อประเมินผู้ที่อยู่อาศัยอย่างผิดกฎหมายที่ไม่ใช่วีซ่า F,J หรือ M ยังคงเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง

อะไรคือการอยู่อย่างผิดกฎหมาย?

เมื่อไหร่ก็ตามที่พลเมืองจากประเทศอื่นๆ เข้ามาในสหรัฐอเมริกาโดยการถือวีซ่า หรือ โปรแกรมยกเว้นวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกาจะตรวจสอบบุคคลนั้น ถ้าการเข้ามาได้รับการยอมรับ เขาจะออกบัตรเข้าออก I-94 บันทึกผ่านระบบอิเล็กทรอนิค หรือภายใต้การเปลี่ยนแปลงล่าสุด ข้อมูลใน I-94 ไม่ได้ปรากฎเพียงแค่วันที่ผู้ถือวีซ่าเข้ามาในสหรัฐอเมริกาแต่ยังปรากฎวันที่บุคคลนั้นต้องออกนอกสหรัฐอเมริกา ถ้าผู้ถือวีซ่ายังคงอยู่ในสหรัฐเกินเวลาที่กำหนด พวกเขาจะมีสถานะที่อยู่เกินอย่างผิดกฎมาย ซึ่งนับหลังจากวันที่กำหนดให้ออกจนถึงวันที่ยังคงอยู่ในสหรัฐเพื่อประเมิน ระยะเวลา “อยู่อย่างผิดกฎหมาย”นั้นคือระยะเวลาที่คนมีสถานะอยู่อย่างผิดกฎหมาย แม้ว่าผู้ถือวีซ่าจะยังคงอยู่ในสหรัฐได้จนกระทั่งวันที่กำหนดใน I-94 ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียน F-1, นักเรียนวิชาชีพ M-1, นักเรียนแลกเปลี่ยน J-1 อนุญาตให้อยู่ต่อได้ the duration of their status (D/S)ในระยะเวลาเฉพาะของโปรแกรมของพวกเขา

ผลกระทบของกฎหมายใหม่

ความถูกต้องของการอยู่อย่างผิดกฎหมายเป็นหัวข้อที่สำคัญเพราะมันอาจจะส่งผลกระทบต่อบุคคลที่จะสมัครขอใบเขียวหรือขอสัญชาติในอนาคต คนที่อยู่ผิดกฎหมายเกิน 6 เดือนถ้าออกนอกสหรัฐแล้วกลับเข้ามาไม่ได้ 3 ปี คนที่อยู่เกิน 1 ปีออกนอกสหรัฐแล้วกลับเข้ามาไม่ได้ 10 ปี หรือถาวร อีกทั้งไม่สามารถสมัครวีซ่า และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นผู้อยู่อาศัยถาวร ยกเว้นเสียแต่ว่าได้รับการยกเว้น หรือพวกเขาสามารถขอยกเลิกการไม่ยอมรับหรือ อื่นๆ

วันที่กฎหมายใหม่มีผลใช้: วันที่ 9 สิงหาคม 2018

ผู้ถือวีซ่า F, J หรือ M พลาดที่จะรักษาสถานะพวกเขาก่อนวันที่ 9 สิงหาคม 2018

ผู้ถือสัญชาติF, J, หรือ M พลาดที่จะรักษาสถานะของพวกเขาก่อนวันที่ 9 สิงหาคม 2018 เขาจะเริ่มอยู่อย่างผิดกฎหมายวันดังต่อไปนี้

1)หลังจากวันที่ I-94 หมดอายุ เนื่องจากที่กล่าวมาแล้วว่า ผู้ถือวีซ่าF, J และ M เข้ามาในสหรัฐกับสถานะ D/S ดังนั้น ผู้ถือวีซ่าเหล่านี้จะไม่ได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตามสำหรับบุคคลที่ถือวีซ่าอื่นๆ การอยู่เกินกำหนด คือ การอยู่อย่างผิดกฎหมาย

2)วันหลังจากที่ ศาลอิมมิเกรชั่น หรือ ในคดี,  the Board of Immigration Appeals (BIA)           สั่งให้เนรเทศบุคคลนั้น (ไม่ว่าคำตัดสินจะถูกอุทรณ์หรือไม่ก็ตาม)

ผู้ถือวีซ่า F, J และ M เริ่มที่จะอยู่อย่างผิดกฎหมายวันที่ 9 สิงหาคม 2018 หรือหลังจากนั้น

ผู้ถือวีซ่า F, J, และ M เริ่มที่จะอยู่อย่างผิดกฎหมายเนื่องจาก พลาดที่จะรักษาสถานะของพวกเขาในวันที่ 9 สิงหาคม 2018 หรือหลังจากนั้น ตามสถานการณ์ดังนี้

1)หลังจากวันที่ I-94 ของ F, J หรือ M หมดอายุ โดยส่วนมาก ผู้ถือวีซ่า F, J หรือ M เข้ามาโดยสถานะ D/S ดังนั้น ผู้ถือวีซ่าเหล่านี้จะไม่ได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตามสำหรับบุคคลที่ถือวีซ่าอื่นๆ การอยู่เกินกำหนด คือ การอยู่อย่างผิดกฎหมาย

2)หลังจากวันที่ ผู้ถือวีซ่า F, J หรือ M ไม่ได้ลงคลาสเรียนหรือทำกิจกรรมอย่างอื่นที่กำหนด หรือ หลังวันที่บุคคลนั้นทำกิจกรรมอย่างอื่นที่ไม่ได้ถูกอนุญาต (เช่น ทำงานอย่างผิดกฎหมาย)

3)หลังจากวันที่สำเร็จการศึกษา หรือสำเร็จโปรแกรม (รวมทั้งการฝึกงาน (เช่น OPT) และการอนุญาตให้อยู่ได้อีก 60 วัน)

4)วันหลังจากที่ ศาลอิมมิเกรชั่น หรือ ในคดี,  the Board of Immigration Appeals (BIA)  สั่งให้เนรเทศบุคคลนั้น (ไม่ว่าคำตัดสินจะถูกอุทรณ์หรือไม่ก็ตาม)

กฎหมายเปลี่ยนซึ่งมีผลวันที่ 9 สิงหาคม 2018 USCIS เริ่มที่จะคำนวณการอยู่อย่างผิดกฎหมาย เริ่มจากวันที่ผู้ถือวีซ่าไม่ได้ทำกิจกรรมที่อิมมิเกรชั่นอนุญาตให้ทำ (เช่น หยุดไม่เข้าเรียน เป็นต้น) ถูกจ้างโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำกิจกรรมอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับชนิดของวีซ่า  จะเห็นได้ว่าเป็นผลเสียต่อ ผู้ถือวีซ่า F, J หรือ Mดังนั้นกรุณาระวังไม่ว่าคุณจะทำอะไรครับ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ผมจะอัฟเดตข้อมูลเพิ่มเติมให้ครับ

ตอนนี้คุณได้ทราบถึงผลลัพท์ของการอยู่เกินระยะเวลาที่วีซ่ากำหนด ผมหวังว่าคุณจะเล่าสู่เพื่อนของคุณ

มีคนไทยมากมายที่ถูกปฏิเสธและห้ามไม่ให้เข้าสหรัฐอเมริกาเพราะไม่ได้รับทราบข้อมูลทางกฎหมาย

ถ้าท่านมีคำถามใดๆที่ต้องการที่จะได้รับการตอบในบทความในอนาคตหรือถ้า อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ กฏหมายทั่วไป Immigration, Business, Property, และอื่นๆ โปรดติดต่อส่งอีเมลมาที่:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  โทรเข้าออฟฟิสได้ที่เบอร์ (818)846-5639 หรือสายไทยที่ (818) 505-4921 หรือท่านสามารถเข้าไปที่ website ของเราได้นะครับ มีทั้งภาษาไทย และ อังกฤษที่ : WWW.JC4LAW.COM หรือติดต่อได้ที่ FACEBOOK at: https://www.facebook.com/ThaiAttorney

 

Disclaimer: The information contained herein have been prepared for informational purposes only and are not to be considered legal advice unless otherwise specified. If you have a specific question regarding your personal case, please contact the Law Offices of Joseph Chitmongran for a full consultation.