Get Adobe Flash player

กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองกับ สังคมLGBT (เลสเบี้ยน, เกย์, คนรักสองเพศ, คนข้ามเพศ)

Font Size:

สวัสดีครับทุกคน บทความสัปดาห์นี้ ผมจะคลอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายคนเข้าเมืองกับสิทธิ์ของ เลสเบี้ยน, เกย์, ผู้รักร่วมเพศ และ ผู้ข้ามเพศ หรือที่เราเรียกคนกลุ่มนี้ว่าสังคม “LGBT” 

ที่ผ่านมา ผมเขียนเกี่ยวกับสิทธิ์ของคู่สมรสเพศเดียวกันและผลลัพธ์ของการสมรส กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาให้สิทธิ์และผลประโยชน์แก่คู่สมรสเพศเดียวกันเช่นเดียวกันกับคู่สมรสต่างเพศ (ดูสัปดาห์ที่ 95 และบทความที่ 96 คู่สมรสเพศเดียวกันกับผลประโยชน์ทางอิมมิเกรชั่น) บทความนี้ไม่เพียงแค่กล่าวถึงสิทธิ์ทางอิมมิเกรชั่นของคู่สมรสเพศเดียวกันซึ่งคือ คู่สมรสเลสเบี้ยน และ คู่สมรสเกย์ แต่ยังคลอบคลุมถึง สิทธิ์ทางอิมมิเกรชั่นของผู้ที่แสดงตัวอย่าง คนรักสองเพศ หรือคนข้ามเพศ หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่อาจจะอ่อนไหวและยอมรับไม่ได้กับเรื่องความหลากหลายทางเพศและความเป็นจริงที่ว่ายังมีการแสดงออกทางเพศและความสัมพันธ์อื่นๆ นอกเหนือจากความสัมพันธ์ต่างเพศ (ชาย-หญิง) กรุณาตระหนักว่าบทความนี้จะคลอบคลุมถึงเรื่องเหล่านี้ ถ้ามันมีผลกระทบต่อคุณผมแนะนำไม่ให้อ่านต่อครับ

บทวิจารณ์ทางประวัติศาสตร์

ก่อนปี 2013 สังคม LGBT ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรมากนัก ช่วงเวลานั้นนโยบายของอิมมิเกรชั่นดำเนินตาม กฎหมายสมรสของรัฐบาลกลาง Defense of Marriage Act (“DOMA”) โดยเฉพาะหมวดที่ 3 ซึ่งให้ความหมายของ “การสมรส” อย่างถูกกฎหมายเป็นการสมรสระหว่างชายและหญิง ดังนั้นภายใต้กฎหมายนี้ คู่สมรสเพศเดียวกันอย่างถูกกฎหมายในรัฐหนึ่ง อาจได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างจากคู่สมรสต่างเพศเพราะคู่สมรสเพศเดียวกันไม่อยู่ภายใต้คำจำกัดความของคู่สมรสที่สามารถแต่งงานกันได้ตามกฎหมายรัฐบาลกลาง สิ่งต่างๆเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปี 2013 เมื่อ U.S. Supreme Court ในคดี United States v. Windsor  ตัดสินว่า กฎหมายหมวดที่ 3 ของ DOMA นั้นขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญเพราะมันฝ่าฝืน 5th Amendment หลักความชอบธรรมทางกฎหมายที่รับรองการคุ้มครองความเท่าเทียม ดังนั้น Windsor ทำให้รัฐบาลกลางยอมรับการสมรสระหว่างเพศเดียวกันจากทุกๆ รัฐ

สิทธิ์ทางอิมมิเกรชั่นของเลสเบี้ยน เกย์ คนรักสองเพศ และคนข้ามเพศ

คู่สมรสเลสเบี้ยน และคู่สมรสเกย์ (เพศเดียวกัน) ถ้าคุณคือพลเมืองสหรัฐ หรือผู้อยู่ถาวรอย่างถูกหมายที่แต่งงานกับคนต่างชาติ คุณสามารถสปอนเซอร์คู่สมรสของคุณสำหรับวีซ่าครอบครัวได้  ภายหลังจากคำตัดสินในคดี Windsor ประธานาธิบดีโอบามากำกับหน่วยงานรัฐบาลกลางทำให้แน่ใจว่าได้มีการปฎิบัติตามคำตัดสินของ Supreme Court และให้สิทธิประโยชน์แก่คู่สมรสต่างเพศ ดังนั้น สิทธิ์ในการยื่นคำร้องสำหรับคู่สมรสของคุณและการยื่นขอวีซ่าของคู่สมรสของคุณ หรือการเปลี่ยนแปลงสถานะจะถูกพิจารณาภายใต้กฏหมายอิมมิเกรชั่นและจะไม่ถูกปฏิเสธเนื่องจากการสมรสระหว่างเพศเดียวกันของคุณ

คู่สมรสคนรักสองเพศ (ทั้งสองเพศ) คนรักสองเพศคือผู้คนที่ดึงดูดทั้งสองเพศ ไม่ว่าเขาจะเป็นเพศอะไรก็ตาม คนรักสองเพศอาจจะมีความชอบพอหรือความรู้สึกรักใคร่ให้กับทั้งผู้ชายและผู้หญิงเพราะความรู้สึกรักใคร่เป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างบุคคลที่เขาตัดสินใจได้เอง และกฎหมายเพียงแค่คลอบคลุมการจำกัดความทางเพศ (เช่น คู่สมรสนั้นเป็นเพศเดียวหรือต่างเพศ) คนรักสองเพศสามารถ (1) แต่งงานและ (2) ยื่นขอสิทธิประโยชน์ของรัฐบาลภายหลังได้ ไม่มีกฎหมายใดคัดค้านคู่สมรสคนสองเพศจากการได้รับสิทธิประโยชน์ทางอิมมิเกรชั่น

คนข้ามเพศ คำจำกัดความจาก Wikipedia คนข้ามเพศคือผู้คนที่มีเอกลักษณ์ทางเพศหรือการแสดงออกทางเพศที่แตกต่างจากเพศที่แท้จริงของเขา คนข้ามเพศบางครั้งถูกเรียกว่า transexual  ถ้าเขาต้องการหรือ มีความต้องการทางแพทย์ที่จะแปลงเพศจากเพศหนึ่งไปเป็นอีกเพศหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงนี้อาจรวมทั้งการศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศและฮอร์โมน เหล่าคนข้ามเพศนี้คือคนที่เกิดมามีร่างกายเป็นเพศชายปกติ (เช่น มีองคชาติ) หรือ มีร่างกายเป็นเพศหญิง (เช่น มีหน้าอกและช่องคลอด) แต่เขาแสดงออกอย่างเพศตรงข้าม

เช่นเดียวกันกับกลุ่มอื่นๆของสังคม LGBT คนข้ามเพศมีสิทธิ์ทางอิมมิเกรชั่นเช่นเดียวกันกับกลุ่มอื่นๆดังนั้นถ้าคุณหรือคู่สมรสของคุณหรือทั้งคู่เป็นคนข้ามเพศคุณอาจจะ (1) แต่งงานกันอย่างถูกกฎหมาย และ (2) ยื่นขอการเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรผ่านทางการขอวีซ่าครอบครัวภายหลัง ข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นสำหรับคนข้ามเพศคือข้อมูลภายหลังการทำศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศ ถ้าคุณได้ทำการผ่าตัดแปลงเพศ คุณจำเป็นต้องมีเอกสารรับรองทางการแพทย์จากแพทย์ของคุณภายหลังเพื่อชี้แจงเพศและการเปลี่ยนแปลงเพศซึ่งมันสำคัญที่จะเปิดเผยเพศของคุณว่าคุณคือเพศชายหรือหญิงซึ่งจะประเมินจากทางกายภาพ

ชีวิตคนเราสั้นเกินกว่าที่จะไม่มีความสุข

ดังนั้น นั่นคือการสรุปคร่าวๆของกฎหมายอิมมิเกรชั่นซึ่งใช้กับกลุ่มคนในสังคม LGBT ผมทราบครับว่าเรื่องนี้อาจจะยังไม่เป็นที่ยอมรับที่จะคุยกันได้อย่างเปิดเผยอย่างที่ควรจะเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มคนรุ่นเก่าซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีฝังรากลึกมีผลไปยังมุมมองทางความคิด สิ่งที่ครั้งหนึ่งถูกต้องห้าม ความคิดที่ว่า ความรัก ไม่มีเพศ ไม่มีแบบแผนตายตัวกลายเป็นความคิดสมัยใหม่ เพราะเมื่อตระหนักเช่นนี้ ชีวิตนั้นมันสั้นเกินกว่าที่จะไม่มีความสุข การที่คุณได้รักใครสักคนมันทำให้คุณมีความสุข! เอกลักษณ์ทางเพศและรสนิยมทางเพศคือเรื่องส่วนบุคคล แม้ว่าคุณจะไม่สนับสนุนสังคม LGBT อย่างที่ผมทำอย่างน้อยก็เคารพสิทธิ์ของพวกเขาเพื่อจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ถ้าคุณมีคำถามใดๆที่ต้องการที่จะได้รับการตอบในบทความในอนาคตหรือถ้า อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ กฏหมายทั่วไป Immigration, Business, Property, และอื่นๆ โปรดติดต่อส่งอีเมลมาที่:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  โทรเข้าออฟฟิสได้ที่เบอร์ (818) 846-5639 หรือสายไทยที่ (818) 505-4921 หรือท่านสามารถเข้าไปที่ website ของเราได้นะครับ มีทั้งภาษาไทย และ อังกฤษที่ : WWW.JC4LAW.COM หรือติดต่อได้ที่ FACEBOOK at: https://www.facebook.com/ThaiAttorney

Disclaimer: The information contained herein have been prepared for informational purposes only and are not to be considered legal advice unless otherwise specified. All opinions expressed are those of the author and in no way shall be associated with Sereechai Newspaper. If you have a specific question regarding your personal case, please contact the Law Offices of Joseph Chitmongran for a full consultation.