Get Adobe Flash player

โครงการพระราชดำริ โดย... วัลลภา ดิเรกวัฒนะ

Font Size:

บริษัทนิธิฟู้ดส์ เชียงใหม่

เดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพักที่โรงแรมดุสิต D2  อยู่กลางใจเมืองใกล้กับไนท์บาร์ซ่า เช้ารุ่งขึ้นตามกำหนดการ จุดสุดท้ายของโครงการฯ  ชมกิจการบริษัทนิธิฟู้ดส์ จำกัด หมู่ 2 ตำบลกลาง อำเภอสันป่าตอง ซึ่งประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเชิงธุรกิจ...

บริษัทนิธิฟู้ดส์ ผลิตสินค้าเครื่องเทศและสินค้าเกษตรแปรรูป พืชผักอบแห้ง กระเทียมผง พริกไทยป่น กระเทียมเจียว น้ำมันเจียวหอม หอมแดงเจียว ใบหอมอบแห้ง กะหล่ำปลีเกล็ด ข้าวโจ๊กอบแห้ง ลูกค้าหลักคือ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อาหารกึ่งสำเร็จรูป รวมถึงเครื่องปรุงรส เป็นรายใหญ่ในประเทศ และกำลังดำเนินงานขยายการจำหน่ายส่งออกไปยังต่างประเทศในอนาคต

บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารที่เพิ่มมากขึ้น ผู้บริหารมีประสบการณ์ในด้านนี้มากว่า 20 ปี ซึ่งได้รับความสำเร็จอย่างดียิ่ง มีการขยายกำลังการผลิต และเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 12.5 ล้านบาท เป็น 47.5 ล้านบาท เมื่อปี พ.ศ. 2547 ...

ถ้าเดินทางจากสนามบินไปยังบริษัทฯ ใช้เวลาเพียง 20 นาที จะได้พบแหล่งรวมของผลิตผลทางเกษตรที่มีความสดใหม่และมีความได้เปรียบด้านต้นทุนค่าแรงที่ต่ำกว่า กระบวนการผลิตที่ทันสมัย ทำให้ผลิตเครื่องเทศที่มีคุณภาพสูง กลิ่นและรสชาติดี ในระดับราคาที่ลูกค้าพอใจและไว้วางใจในผลิตภัณฑ์

โรงงานใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี มีการปรับปรุงพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยรูปแบบการจัดการสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง เมื่อปี พ.ศ. 2545 –2546 บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพทั้งในด้านการบริหาร การจัดการ ด้านการประกันความปลอดภัยของอาหารจากสถาบันต่าง ๆ ได้รางวัลสถานที่ทำงานน่าทำงานจากกระทรวงสาธารณสุข รางวัลเกียรติคุณผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม จากกระทรวงอุตสาหกรรม และอีกหลายรางวัล

คุณสมิต ทวีเลิศนิธิ กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ อายุ 30 ปี เท่านั้น แต่มีความสามารถล้นเหลือ ให้การต้อนรับคณะของเราและบรรยายสรุปว่า บริษัทใช้ความพอประมาณ ขยายกิจการอย่างค่อยเป็นค่อยไป ด้านเครื่องจักร เงินทุน การจ้างพนักงาน การซื้อขายกับผู้ประกอบการใช้นโยบายเที่ยงธรรม การใช้ทรัพยากร กระสอบ ถุง วัตถุ อุปกรณ์สำนักงานอย่างประหยัด คำนึงถึงความคุ้มค่า พนักงานทุกคนสามารถทำงานได้มากกว่าหนึ่งตำแหน่ง เพื่อเคลื่อนย้ายงานได้ดีและคล่องตัว

การตัดสินใจมุ่งเน้นการใช้ข้อมูลมากกว่าใช้ประสบการณ์หรือความรู้สึก โดยการตั้งคำถาม ทดลอง วัดผล ถือว่าระบบคุณภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล เสมือนส่องกระจกสำรวจตัวเองตลอดเวลา 

บริษัทมีภูมิคุ้มกันความเสี่ยงทางธุรกิจ เน้นการสื่อสารให้เข้าใจกันทุกระดับ ความคาดหวังในการทำงานที่ชัดเจนทั้งผู้มอบและผู้รับมอบ มีภูมิคุ้มกันความเสี่ยงทางธุรกิจ ส่วนวิธีการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยเหตุผล มีความสม่ำเสมอและไม่เลือกปฏิบัติ     ใช้วิธีวัดผลทุกครั้งที่มีโอกาส สรุปการทำงานโดยใช้แบบสอบถามและการพูดคุย เพิ่มความถี่ในการสื่อสาร จัดหาการสื่อสารที่เหมาะสม รายงานการอบรมถึงผู้บริหาร

ในด้านการดูแลพนักงาน โดยส่วนตัวจากที่เป็นคนรุ่นใหม่ แล้วต้องทำงานกับคนรุ่นเก่า ไม่มีปัญหากับการใช้ระบบใหม่ ไม่ได้แสดงว่ารู้มากกว่า แต่มาเรียนรู้ด้วยกัน จ่ายค่าแรงที่เหมาะสมและมีสวัสดิการที่ดี ดูแลระบบความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมในการทำงาน ระบบการเงิน การบัญชีที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยเหลือสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง  

คุณสมิธบอกว่า ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจำหน่ายในประเทศ 99 เปอร์เซ็นต์ อีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไปที่ไต้หวัน ฮ่องกง มาเลเซีย ฮังการี สเปน ถือว่าบริษัทยังเล็กเกินกว่าที่จะส่งออก เพราะการจำหน่ายในประเทศยังใม่เพียงพอ ทั้งยังต้องแข่งขันกับประเทศต่างๆ อีก  

จากนั้นคุณสมิธก็นำพวกเราเข้าชมโรงงาน หลังจากถ้วนทั่วแล้ว คณะออกเดินทางต่อไปนมัสการพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน พ.ต.อ.ปรีชา วิมลไชยจิต รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดลำพูน และคุณเอื้อมพร ภรรยา ซึ่งเป็นญาติกับ ทญ.อาภรณ์ ศรีพิพัฒน์ ให้การต้อนรับ คุณเอื้อมพรนำทางไปซื้อผ้าไหมที่ร้านคุณภาพชั้นหนึ่งแต่ราคาไม่แพง สุภาพสตรีเลือกเพื่อตัวเอง ส่วนสุภาพบุรุษซื้อฝากผู้ที่รอคอยอยู่ทางบ้าน     

รุ่งเช้าของวันที่ 11 มีนาคม คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานคร รับประทานอาหารกลางวัน ที่โรงแรมเรดิสัน ก่อนหน้านั้นด้วยความปรารถนาดีของเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. ได้ขอไปตามขั้นตอนให้คณะเข้าไปชมโครงการหลวงฯ ที่สวนจิตรลดา

พวกเราถูก ดร.รสริน สมิตะพินทุ ต่อว่า...ไม่รักษาเวลา ไปถึงช้า แม้ว่ารถติดก็ต้องรู้และควรเผื่อเวลาไว้ด้วย สถานที่ที่จะให้เข้าไปชมก็ปิดหมดแล้ว จึงให้ได้แต่ข้อมูลกับซีดี ไปเปิดดูเอาเอง...

ผู้เขียนมองไปรอบๆ เห็นข้อความที่เขียนไว้ที่ฝาผนังน่าสนใจ บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เป็นแนวคิดจากเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้อย่างจริงจังในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540

บ้านพลังแสงอาทิตย์ มีแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดแผงละ 125 วัตต์ จำนวน 18 แผง ติดตั้งอยู่บนหลังคา ในขณะที่มีแสงอาทิตย์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรง และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจะแปลงเป็นกระแสสลับ (220 โวลต์ 50 เฮิร์ต) พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ สามารถใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เช่น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หลอดไฟ ในกรณีที่มีพลังงานไฟฟ้าเหลือใช้ พลังงานไฟฟ้าดังกล่าวจะไหลสู่ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวงโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ชนิดนี้ไม่สามารถผลิตทดแทนได้จากแหล่งต่างๆ เช่น น้ำมัน แก๊ซธรรมชาติ ถ่านหิน ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจะลดค่าไฟฟ้าของบ้านได้

จากนั้นพวกเราได้เข้าไปอุดหนุนสินค้าของโครงการฯ ซื้อนมปรุงแต่งชนิดเม็ด ผลิตที่โรงนมอัดเม็ด ส่วนหนึ่งของโรงนมผงสวนดุสิต เป็นโครงการทดลองทางการเกษตร เปิดดำเนินการตั้งแต่เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2512 เป็นโครงการหนึ่งในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในราคาย่อมเยา ในรูปแบบที่ไม่หวังผลกำไรแต่มุ่งส่งเสริมประชาชน บริโภคสินค้าที่ผลิตในประเทศ ซึ่งมีคุณภาพและราคาไม่แพง    

ในที่สุด...ไม่มีงานเลี้ยงใดที่ไม่มีวันเลิกรา...ก็มาถึง การเยี่ยมชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ให้แต่ประโยชน์สุขต่อประชาชนทั่วผืนแผ่นดินไทย ก็จบสิ้นโดยสมบูรณ์อย่างมีความสุข สนุกสนานกันถ้วนหน้า

คนที่จะเดินทางกลับแอลเอวันรุ่งขึ้น ต้องพักที่โรงแรมเอเมอรัลอีกหนึ่งคืน ส่วนคนที่มีญาติพี่น้องมารอรับไปพักผ่อนและเที่ยวต่อก็ตามกลับไปทีหลัง อีกประมาณสองสัปดาห์ต่อมาพวกเราทุกคนก็เดินทางถึงเมืองนางฟ้าโดยสวัสดิภาพ.