Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ
พระคาถารัตนสูตร ขจัดความทุกข์ยาก โดย พระชลินทร์ ปิ่นวัฒนะ
ทำบุญ “วันพระใหญ่” สร้างพลังใจให้ตัวเอง โดย พระชลินทร์ ปิ่นวัฒนะ
ศีลนำความสุขมาให้ จวบวันสุดท้ายชีวิต โดย พระอาจารย์ ขลินทร์ ปิ่นวัฒนะ
ให้โอกาสคนให้โอกาสพระ หาทางออกให้ชีวิต โดย พระอาจารย์ชลินทร์ ปิ่นวัฒนะ
น้ำใจงามของหญิงพิการ ช่วย“ขายผักสร้างโบสถ์” โดย พระอาจารย์ชลินทร์ ปิ่นวัฒนะ
แสงพระธรรมนำทาง ที่พึ่งสุดท้ายของหญิงชรา โดย พระชลินทร์ ปิ่นวัฒนะ
องค์ประกอบแห่งทาน ต้องให้ด้วยใจบริสุทธิ์ โดย พระอาจารย์ชลินทร์ ปิ่นวัฒนะ
อำนาจใดไม่ร้ายเท่า “แรงกรรม” ความชั่วอย่าทำเลยดีกว่า โดย พระอาจารย์ชลินทร์ ปิ่นวัฒนะ
แผ่นดินไหวที่เชียงราย แผ่นดินสูบครั้งพุทธกาล โดย พระอาจารย์ชลินทร์ ปิ่นวัฒนะ
ธรรมของผู้ปรารถนาน้อย ธรรมของผู้มีปัญญา โดย พระอาจารย์ชลินทร์ ปิ่นวัฒนะ