Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ
เปรียบ “บุญ” ดุจหยาดน้ำ แม้น้อยนิดไม่ควรหมิ่น โดย พระอาจารย์ชลินทร์ ปิ่นวัฒนะ
ภิกษุพึงรักการสันโดษ ห่างไกลความวุ่นวาย โดย พระอาจารย์ชลินทร์ ปิ่นวัฒนะ
พระปิลินทวัจฉะ ผู้เป็นที่รักแห่งเทวดา โดย พระชลินทร์ ปิ่นวัฒนะ
สวดพระคาถาคุ้มภัย “ระตะนะสุตตัง” โดย พระอาจารย์ชลินทร์ ปิ่นวัฒนะ
ทุกข์จากการพลัดพราก คือทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ของชีวิต โดย พระอาจารย์ชลินทร์ ปิ่นวัฒนะ
ต้นแบบพระธรรมทูต การเสียสละที่ยิ่งใหญ่ โดย พระอาจารย์ชลินทร์ ปิ่นวัฒนะ
ฤทธิ์แห่งความพยาบาท หยุดได้ด้วยการให้อภัย โดย พระอาจารย์ชลินทร์ ปิ่นวัฒนะ
แรงจิต “แรงอธิษฐาน” ผู้ยึดมั่นในพระรัตนตรัย โดย พระชลินทร์ ปิ่นวัฒนะ
พระคาถารัตนสูตร ขจัดความทุกข์ยาก โดย พระชลินทร์ ปิ่นวัฒนะ
ทำบุญ “วันพระใหญ่” สร้างพลังใจให้ตัวเอง โดย พระชลินทร์ ปิ่นวัฒนะ