Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ
พระมหาเถรคันฉ่อง “สังฆราชมอญ”แห่งกรุงศรี โดย พระอาจารย์ชลินทร์ ปิ่นวัฒนะ
จาก “หลวงปู่ทวด” วัดช้างไห้ ถึง “หลวงพ่อธรรมโชติ” โดย พระอาจารย์ชลินทร์ ปิ่นวัฒนะ
ย้อนรอย “พ่อขุนมังราย” กษัตริย์ผู้ต้องอสนีบาต โดย พระอาจารย์ชลินทร์ ปิ่นวัฒนะ
แบบอย่างของ “ราธพราหมณ์” พระภิกษุผู้บวชเมื่อแก่ โดย พระอาจารย์ชลินทร์ ปิ่นวัฒนะ
วิถีชีวิตย่อมไม่เที่ยงแท้ แปรเปลี่ยนเป็นธรรมดา โดย พระอาจารย์ชลินทร์ ปิ่นวัฒนะ
ยกย่องหญิงครรภ์แก่ สร้างรูปหล่อ “หลวงปู่มั่น” โดย พระอาจารย์ ชลินทร์ ปิ่นวัฒนะ
ภิกษุผู้เจริญเมตตาจิต ย่อมเป็นที่พึ่งปวงชน โดย พระอาจารย์ ชลินทร์ ปิ่นวัฒนะ
บูชาพระอาจารย์ใหญ่ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต โดย พระอาจารย์ชลินทร์
ภิกษุผู้เห็นธรรมในธรรม ย่อมนำความไพบูลย์มาสู่ โดย พระอาจารย์ชลินทร์ ปิ่นวัฒนะ