Get Adobe Flash player

เล่าสู่กันฟัง

Font Size:

                                                                         เล่าสู่กันฟัง
รัฐบาลไทยยังไม่เคยสำเร็จในการส่งหนังสือขอตัวผู้ร้ายข้ามแดนจากต่างประเทศเลย แต่คดีก่อการร้ายที่ซานฟรานซิสโก น่าจะเป็นเหตุผลที่ดีคราวนี้...................
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 ชาววัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ แคลิฟอร์เนีย จัดงานเนื่องในวันวิสาขบูชา เชิญชวนญาติโยมมาร่วมกันทำบุญตักบาตร เวียนเทียน  ถวายสังฆทาน ร่วมกันฟังพระธรรมเทศนา......................
เตือนมาอีกครั้ง สถานกงศุลใหญ่จัดทีมกงศุลสัญจรให้บริการต่อหนังสือเดินทางและงานนิติกรต่างๆ ยกเว้นลงตราวีซ่าในหนังสือเดินทางของชาวต่างชาติที่จะเข้าเมืองไทย ในวันเสาร์ วันอาทิตย์ ที่ 20-21 พฤษภาคมนี้ ที่วัดพุทธานุสรณ์..............

วันแม่ปีนี้ คุณดาเรศ ลี และคุณกฤษมา เจือศรีกุล เชิญบรรดาคุณแม่ๆมาร่วมฉลองกันที่โบสถ์ First Thai Presbyterian Church เมืองซานโฮเซ่ อาทิตย์นี้................
เพื่อนฝูงต่างดีอกดีใจจะได้ทานอาหารแซบๆ เมื่อป้าบัวไข บุบผามาต ที่บินกลับจากเมืองไทยมีเสบียงกรังติดกรเป๋ามาแน่นเลย…………………