Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ
" ประเภทของคน " โดย โป๊ะ-เปิ้ล
"คนไทยในต่างแดน...รักกัน(ดี)ไหม" โดย โป๊ะ-เปิ้ล
" 24 ชั่วโมงต่อวัน.....ทำอะไรบ้าง "
"ถูกใจ..แล้ว..ถูกต้อง " โดย โป๊ะ-เปิ้ล
เรื่องของ " เด็ก ๆ " โดย โป๊ะ-เปิ้ล
" น้ำมันหมู " โดย โป๊ะ-เปิ้ล
ระวัง...คน !! มี " เขา " โดย โป๊ะ-เปิ้ล
" มารยาทการเล่น Facebook " โดย โป๊ะ-เปิ้ล
" มารยาท....การเข้าโรงหนัง " โดย โป๊ะ-เปิ้ล
" อาหารไทย..แพง..โหด ?!? " โดย โป๊ะ-เปิ้ล
" เมืองไทย " โดย โป๊ะ-เปิ้ล
" เฮ้อ..มารยาท...มารยาท "
"อยู่อเมริกา...อย่างมีความสุข." โดย โป๊ะ - เปิ้ล
"อากาศร้อน...อย่าร้อนตามนะคะ" โดย โป๊ะ-เปิ้ล
"ระวัง...การส่ง Email " โดย โป๊ะ-เปิ้ล
"มารยาทการใช้ E-mail" โดย โป๊ะ-เปิ้ล
" สุขสันต์ ... วันสงกรานต์นะคะ " โดย โป๊ะ - เปิ้ล
" บ้านสีขาว..ค่ะ" โดย โป๊ะ - เปิ้ล
" อารมณ์ หรือ นิสัย ( ล่ะ ) "
" ชีวิตนี้...ไม่จีรัง "