Get Adobe Flash player

การช่วยเหลือหญิงไทยและคนไทยในแอลเอ โดย Super Pat

Font Size:

เป็นที่น่ายินดีที่หน่วยราชการจากประเทศไทยให้ความเป็นห่วงชุมชนไทยในต่างประเทศ ได้ส่งหน่วยงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จากการนำทีมโดย พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาลงนามบันทึกความเข้าใจ"การให้ความช่วยเหลือหญิงไทยและคนไทยในอเมริกากับ 3 องค์กรณ์เอกชนที่ให้ความช่วยเหลือชาวไทยในลอสแอนเจลิส ได้แก่ ศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชน

ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย และสมาคมไทยมุสลิมแห่งอเมริกา รวมถึงมอบใบรับรองการเป็นองค์กรณ์ สาธารณประโยชน์แก่ทั้ง 3 องค์กรณ์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ.สถานกงสุลใหญ่แอลเอ

จากการที่ได้เข้าร่วมพบปะพูดคุยกับทีมงานกระทรวงพัฒนาสังคมฯได้ข้อความหลักๆมาฝากแฟนคลับผู้อ่านคร่าวๆดังนี้

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว กล่าวว่า กงสุลใหญ่แห่งแอลเอ ต้องเป็นผู้นำเป็นกลไกแห่งความเข้มแข็งสมานสามัคคี เป็นต้นแบบให้ชุมชนไทยทั่วโลกได้ปฎิบัติตาม ความเข้มแข็งต้องเริ่มจากภายในชุมชน ผนวกประชาชนร่วมกับรัฐบาล ซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมฯมีมาตรการพัฒนา 5 ช่วงวัย ดูแลเด็กแรกเกิด-เยาวชน-ผู้สูงอายุ-คนพิการ-สตรี รวมทั้งครอบครัว อีกทั้งยังเน้นให้ผู้ที่ต้องการเดินทางไปพักอาศัยอยู่ต่างประเทศได้มีการเตรียมตัวอย่างถูกต้อง เช่นการเตรียมตัว

ก่อนเดินทางมาเพื่อให้ชีวิตประสบผลสำเร็จ

      1..ต้องมีการบูรณาการ ทำคู่มือการใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศด้านการให้ความรู้ด้านภาษา กฎหมาย การปรับตัว

      2..ตั้งชมรมดูแล ตั้งระบบ โดยทางรัฐบาลจะมีงบประมาณสนับสนุน

      3..ทำเว็บไซท์ให้มีการติดต่อที่ประเทศไทยได้ www.yingthai.net

      4..ตั้งหมายเลขโทรศัพท์โทรฟรี ให้คำปรึกษาฟรี ภายใน 3 เดือน หรือ กดหมายเลข 1310

      5..รับทราบปัญหา ช่วยแก้ไข ให้กำลังใจ

จึงขอให้ 3 หน่วยองค์กรณ์เอกชนเป็นหน่วยนำร่องควบคู่ไปกับรัฐบาลได่แก่ ศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชนไทย ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย และสมาคมไทยมุสลิม ช่วยเป็นแกนนำร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมฯ หลังจากได้ร่วมมือกันอย่างสม่ำเสมอ จะมีการจดทะเบียนและสามารถขอทุนส่งเสริมจากรัฐบาลได้ ท่านนายพลยังเน้นถึงการสื่อสารให้ความรู้ ตอบคำถามเตรียมพร้อม ปรับตัว จะทำให้มีความสุข และอย่าลืมเมืองไทย

พล ต.อ. อดุลย์ ยังได้กล่าวต่อไปว่า ภายใต้รัฐบาลปัจจุบันจะเป็น 40 ปีแห่งประวัติศาสตร์ที่ รัฐบาลและประชาชนจะขับเคลื่อนประเทศควบคู่กันอย่างเข้มแข็ง ปฎิรูปการเมือง การศึกษา พัฒนาสังคม สร้างความปรองดองเพื่อให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใน 20 ปี โดยประเมินผลทุกๆ 5 ปี พร้อมยึดนโยบาย เศรษฐกิจพอเพียง-เน้นการศึกษา-ตามทันเทคโนโลยี ปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญมากอีกปัญหาหนึ่งคือ Human Trafficking การค้ามนุษย์ ปัญหาแรงงาน รัฐบาลจะเพิ่มเงินส่งเสริมด้าน เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ

ท่านนายพลยังกล่าวถึง จุดแข็งของประเทศไทยว่า 1..ชาวไทยมียิ้มสยาม 2..ชาวไทยสุภาพ อ่อนน้อม 3..ซื่อสัตย์ และซื่อตรง 4..ขยัน อดทน 5..รู้จักบริหารการเงินจัดการชีวิต ขอให้เชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาประเทศที่กำลังไปในทิศทางที่ดี เราจะก้าวไปพร้อมๆกัน

"รัฐบาลจะไม่ทิ้งเรา และเราจะไม่ทิ้งกันและกัน" สำหรับผู้อยู่ต่างประเทศ ขอได้อย่าลืมประเทศไทย

ขอขอบคุณกำลังใจและคำพูดดีๆที่ประทับใจให้ชุมชนไทยในแดนไกลได้ชื่นใจ พวกเราจะติดตามผลงานและก้าวไปกับประเทศไทยพร้อมๆกัน