Get Adobe Flash player

สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดงานแถลงข่าวและปฐมนิเทศโครงการเพื่อนมิตรไทยอเมริกัน โดย Super Pat

Font Size:

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 กงสุลใหญ่แห่งนครลอสแอนเจลิส คุณธานี แสงรัตน์ เชิญนักข่าวไทยท้องถิ่นเข้าฟังความคืบหน้าและรายละเอียดของหลายๆโครงการที่สนับสนุนโดยสถานกงสุลใหญ่และที่สถานกงสุลใหญ่มีส่วนร่วมด้วยในวาระครบรอบ 1 ปี ที่มาประจำการ ณ.สถานกงสุลใหญ่เมืองนครลอสแอนเจลิส

เริ่มด้วยโครงการเพื่อนมิตรไทยอเมริกัน (Thai American FriendshipProject 2017)สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ด้วยความร่วมมือกับ ททท.สนง.ลอสแอนเจลิส และ ม.รังสิต เพื่อให้กลุ่มคนไทยอเมริกันรุ่นที่สอง (2nd generation) ที่เกิดและเติบในสหรัฐฯ ได้สร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและชุมชนไทยในสหรัฐฯ กับภาคส่วนต่าง ๆ ในไทย ผ่านการกลับไปปฏิบัติงานอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษในไทย ในขณะเดียวกันก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อสร้างความผูกพันกับประเทศไทยและความตระหนักรู้ในความเป็นไทย เป็นโครงการที่คัดเลือกเด็กไทยที่อยู่ในสหรัฐจำนวน 5 คนเพื่อกลับไปสอนภาษาอังกฤษ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน-9 กันยายน 2560

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่

1. Ms. Ginger Slentz จากเมือง Santa Clarita รัฐแคลิฟอร์เนีย ไปสอนภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

2. Ms. Rachel B. Forrest จากเมือง Medford รัฐออเรกอน ไปสอนที่สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต

3. Ms. Anshanika Phetbenjakul จากเมือง La Jolla รัฐแคลิฟอร์เนีย ไปสอนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

4. Ms. Jennifer Dantijaroennon จากเมือง Montebello รัฐแคลิฟอร์เนีย ไปสอนที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

5. Ms. Taminie C. Panich จากเมือง Pacoima รัฐแคลิฟอร์เนีย ไปสอนที่คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หลังจากถึงเมืองไทยซึ่งมีปฐมนิเทศในวันที่ 29 มิถุนายน จะได้ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และเยี่ยมชมโครงการพระราชดำริ และเรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่กรุงเทพฯจ.สมุทรสง คราม และจ.นครปฐม

ในวันที่ 5 กรกฎาคมจะเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายดอน ปรมัตถ์วินัย และกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรอง

ระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม-28 สิงหาคม 2560 สอนภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์จะมีการทัศนศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตในท้องถิ่น หลังจากนั้นจะมีประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการในวันที่ 28 สิงหาคม ระหว่าง 30 สิงหาคม-3 กันยายน 2560 ทัศนศุกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และเยี่ยมชมโครงการพระราชดำริ และเรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่เชียงใหม่ วันที่4-5 กันยายนดูงานโครงการประเทศไทย 4.0 ก่อนเดินทางกลับมีเวลาพบครอบครัวและญาติระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2560

ท่านกงสุลใหญ่ฯยังชี้แจงอีกโครงการคือ โครงการผู้นำเยาวชนไทยอเมริกัน(Thai American Leadership Project 2017)โครงการ TALP เป็นโครงการต่อเนื่องของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่พยายามผลักดันให้กลุ่มคนไทยอเมริกันรุ่นที่สองได้มีส่วนร่วมในการเมืองสหรัฐฯ ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงชุมชนไทยกับภาคการเมืองสหรัฐฯ และสร้างความมีตัวตนของชุมชนไทยในสหรัฐฯ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยปีนี้มีผู้เข้าร่วม 3 คนที่จะฝึกงานภาคฤดูร้อนกับนักการเมืองสำคัญ คือ LA Mayor Eric Garcetti,  LA Councilman David Ryu และ US Congressman Tony Cardenas โดยมีทั้งหมด 3 คนที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่

1. นายวริทธิ์ธร ศรีบุญมา จะไปฝึกงานที่สถานกงสุลและ สนง.Councilmember District 4, David Ryu

2. น.ส. ณยฎา กตเวทิตา ฝึกงานที่สถานกงสุลและ สนง. Mayor of Los Angeles, Eric Garcetti

3. นายเจสัน เมธิยาคม ฝึกงานที่สถานกงสุล และสนง. Congressman Tony Cardenas

หลังจากนั้นกงสุลใหญ่ฯซึ่งได้มาดำเนินงานที่สถานกงสุลใหญ่ ณ.นครลอสแอนเจลิสครบ 1 ปีเต็มได้ชี้แจงถึงงานที่ได้สนับสนุนและมีส่วนร่วมอาทิเช่นThai Community Club กีฬาประเพณีไทย LA-SF งานคาวบอยไนท์ อีสานบอลล์ งานครบรอบสวรรคตในหลวง 50 วัน และ 100 วัน และงานอื่นๆที่จะมีขึ้น เช่น ชั้นเรียนมวยไทย ที่ Los Angeles Community College ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน-12 สิงหาคม 2560 รวม 10 สัปดาห์

โครงการเยาวชนไทยเยือนแผ่นดินแม่ในเดือนกรกฎาคม โครงการคุ้มครองเสรีภาพ ให้ความรู้ชุมชนซึ่งจะจัดขึ้นในหลายเมือง ระหว่าง 13-18 กรกฎาคม 2560 งานระดมหาทุนให้กับศูนย์สุขภาพชุมชนระหว่าง 2-4 กันยายน งานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทร์ที่วัดไทยในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 งาน LA Fashion Week ระหว่างวันที่ 4-8 ตุลาคม ที่ S Museum ในเมืองเบเวอรี่ฮิลส์ กำลังประสานงานกับกระทรวงต่างประเทศ การท่องเที่ยว และนักธุรกิจ อยากเชิญนักออกแบบไทยสัก 3 ท่านมาโชว์ผ้าไทย

และสุดท้ายได้กล่าวถึงงาน Thai New Year ซึ่งกำลังประสานงานกับมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ อยากจะให้นักดนตรีจากวัดต่างๆ มาแสดงโชว์ และหาเด็กไทยสัก 200 คนมาเดินโชว์โขนในวันงาน กล่าวได้ว่ากงสุลใหญ่ฯธานี แสงรัตน์ จัดเต็มกับทุกงานและทุกโครงการ