Get Adobe Flash player

วิธีรับมือกับความโศกเศร้าจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก โดย Super Pat

Font Size:

วันนี้แฟนคลับคุณบุญญา พิทักษ์ทรัพย์ ที่ติดตามบทความของดิฉันมานานหลายสิบปี ได้ส่งบทโคลกลอนเพื่อแสดงความรักรำลึกถึงและอาลัยต่อการจากไปของอาจารย์ปาหนัน (ไม่ได้ให้นามสกุลมาด้วย)ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาชีพให้กับนักเรียนพยาบาลหลายร้อยคน ซึ่งได้เสียชีวิตไปเมื่อเร็วๆนี้ ให้ดิฉันนำลงเพื่อแสดงความรักเคารพและไว้อาลัย ซึ่งดิฉันเห็นว่าเป็นความกตัญญูรู้คุณของลูกศิษย์ที่มีต่ออาจารย์จึงขอนำลงให้ในบทความของดิฉันด้วยความยินดียิ่ง และขอขอบคุณที่ให้บทความของดิฉันเป็นส่วนหนึ่งของความกตัญญูรู้คุณนี้...โคลงกลอนที่คุณบุญญา พิทักษ์ทรัพย์ได้แต่งไว้อาลัยใจความว่า.....

"อาจารย์ปาหนันจากไปใจสลด แสนรันทดหวนถึงวันที่เราฝัน เข้าศึกษานักเรียนพยาบาลร่วมใจกัน ห้าร้อยชีวิตในหอนั้นพลันหมุนเวียน

วัยเยาว์วัยเรียนเพียรเขียนอ่าน วิชาการสิ่งใหม่ต้องขยัน สุดยากแสนเข็ญเป็นตำนาน บ้างไม่ผ่านสุดยืนต้องกลืนคำ

วัยรุ่นวัยเรียนต้องเพียรรัก ครูรู้จักจิตวิทยาภาษาศาสน์ ครูทันสมัยรู้ใจในเหตุการณ์ รักเหมือนลูกหลานไม่ผลาญใจใฝ่นิยม

วิชากระดูกสุดแสนลำบากยิ่ง ครูต่างหากสอนเราให้ทำจำได้ง่าย เรียนวิชานี้ทีไรใจสบาย ครูไม่ร้ายอารมณ์ดีมีคุณธรรม

ตึกเรียนใหม่ใกล้ราชวิถีที่ได้เห็น อนุญาติสมาคมเต้นรำได้ในวันเสาร์ เปิดสิทธิ์ให้วัยรุ่นรู้จักหนักเบา ฝึกอารมณ์เราให้รู้จักรักชีวี

อเมริกาสถานสองรองจากบ้าน ครูท่านปรีเปรมด์เกษมศรี เปิดสมาคมแคลิฟอร์เนียใต้ที่ไทยมี ดรุณีน้อยๆค่อยเติบโต

ผลงานช่วยเหลือคนผู้ยากไร้ ในเมืองไทยมีผู้น่าสงสารประมาณเหลือ ผลบุญของท่านนานจุนเจือ ลูกศิษย์เชื่อว่าครูอยู่เป็นคู่เรา

ขอน้อมภาวนาแด่ท่านได้รับรู้ ไม่ว่าท่านสถิตย์อยู่ณ.หนไหนในเวหา ช่วยรับรู้เถิดเกิดเมตตา มวลศิษย์ของท่านหนารักอาจารย์

ขออำนาจบุญกุศลที่ท่านสร้าง ช่วยนำทางสุขีมณีฉาย สู่สุขคติหลับสนิทนอนสบาย ดวงวิญญาณของท่านไซร้ศิษย์บูชา" รักรำลึกถึง ฐุญญา พิทักษ์ทรัพย์

และในฉบับนี้ ดิฉันขอนำบทความวิธีรับมือจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักที่ดิฉันอ่านพบในอินเตอร์เน็ทและคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อแฟนคลับกันบ้างมาแบ่งปันให้ได้อ่านกันมาฝากด้วยค่ะ....

การจากไปของบุคคลหนึ่งมักก่อให้เกิดความโศกเศร้าและสร้างความเจ็บปวดให้กับบุคคลหลายกลุ่ม นอกเหนือจากการพยายามดูแลเยียวยาจิตใจของตัวเองให้ดีแล้ว การช่วยดูแลและส่งผ่านความเห็นอกเห็นใจให้กันและกันระหว่างคนที่สูญเสียก็เป็นสิ่งที่พึงกระทำเช่นเดียวกัน

9 ข้อแนะนำเพื่อรับมือกับความโศกเศร้าจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก

1..ตั้งสติและทำใจยอมรับการสูญเสีย แม้ว่าการยอมรับจะเป็นสิ่งที่เจ็บปวด แต่หากคุณยังหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญหน้ากับความจริง ความเจ็บปวดนี้ก็จะไม่ได้รับการเยียวยา การยอมรับเหตุการณ์จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอารมณ์โศกเศร้าที่ผิดปกติหรือโรคซึมเศร้าได้ ขอให้คุณตระหนักรู้ไว้ว่าคุณมีความสามารถที่จะจัดการดูแลทุกความเจ็บปวดทางจิตใจที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ เพียงแค่เปิดใจยอมรับและสร้างกระบวนการเยียวยาให้ตนเอง

2..อนุญาตให้ตนเองอยู่กับความอ่อนแอทางอารมณ์ ความโศกเศร้าที่เกิดจากการสูญเสียเป็นสิ่งปกติ คุณต้องอนุญาตให้ตนเองรู้สึกและระบายออกความรู้สึกต่างๆ นั้นอย่างอิสระ ไม่ควรแสร้งหลอกว่าตัวเองเข้มแข็ง หรือกดดันตัวเองว่าควรโศกเศร้าได้แค่ไหนและใช้เวลานานเท่าใด การพูดเล่าความคิดภายในใจและร้องไห้คร่ำครวญตามความต้องการที่แท้จริงเป็นสิ่งที่คุณควรทำ เพราะสิ่งนี้จะช่วยให้ความเจ็บปวดของคุณเบาบางลง

3..ระบายความคิดความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับคนที่คุณไว้ใจ หลายคนที่อยู่ในระยะซึมเศร้ามีแนวโน้มที่จะแยกตัวและเก็บกดความรู้สึกต่างๆ ไว้กับตัวเอง การได้พูดคุยกับคนที่คุณไว้ใจและพร้อมที่จะเข้าใจจะช่วยให้คุณสามารถปลดปล่อยความรู้สึกเจ็บปวดนี้ หากคุณพบความยากลำบากในการสื่อสารกับบุคคลรอบข้างและไม่สามารถจัดการความคิดและความรู้สึกที่อ่อนแอสับสนนี้ การปรึกษากับจิตแพทย์ นักบำบัด หรือผู้เชี่ยวชาญก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

4..สร้างแนวความคิดเชิงบวกเกี่ยวกับการสูญเสีย รูปแบบของความคิดที่เป็นบวกจะช่วยให้เกิดกระบวนการจัดการความคิดและความรู้สึกที่เป็นลบ และสนับสนุนให้คุณสามารถดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคตอย่างมีความสุขมากขึ้น ตัวอย่างความคิดเชิงบวก เช่น

5..เลือกจัดเก็บภาพและเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับบุคคลอันเป็นที่รักไว้ในความทรงจำ เรื่องราวและประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกันของคุณกับบุคคลที่คุณรักอาจจะมีทั้งส่วนที่ดีและไม่ดี คุณควรเลือกที่จะสร้างความทรงจำจากสิ่งที่คุณและเขามีความสุขร่วมกัน การจมอยู่กับความรู้สึกผิด ประสบการณ์ที่เป็นทุกข์ และยึดติดความคิดอยู่กับสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ ไม่สามารถช่วยให้คุณหลุดพ้นจากความเจ็บปวดนี้ได้

6..แสดงออกถึงความโศกเศร้าอาลัยอย่างสร้างสรรค์ การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เปรียบเสมือนตัวช่วยที่ทำให้คุณสามารถเผชิญหน้าและปลดปล่อยความเจ็บปวดได้ง่ายขึ้น คุณสามารถเลือกที่จะปรับเปลี่ยนมวลความทุกข์และความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นด้วยรูปแบบการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ที่คุณถนัดหรือสนใจ เช่น วาดภาพ แต่งกลอน แต่งเพลง จัดทำสมุดภาพ และเขียนบันทึกความประทับใจที่มีต่อคนที่คุณรัก ฯลฯ

7.. ดูแลสุขภาพร่างกายและพยายามควบคุมการใช้ชีวิตให้เป็นปกติ ปฏิกิริยาความโศกเศร้าไม่เพียงแค่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตใจ แต่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของคุณด้วย หลายคนมักเกิดอาการปวดศีรษะ ร่างกายอ่อนล้า หายใจขัด ความดันผิดปกติ อาหารไม่ย่อย ฯลฯ ฉะนั้นคุณจึงควรให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายขั้นพื้นฐาน อันได้แก่ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ กินอาหารที่มีประโยชน์ งดเว้นการดื่มสุราและใช้สารเสพติดเพื่อปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึก นอกจากนี้คุณควรพยายามควบคุมกิจวัตรให้เป็นปกติเพื่อช่วยสร้างเป้าหมายของการใช้ชีวิตในแต่ละวัน และช่วยไม่ให้ตัวคุณจมอยู่กับความคิดและความรู้สึกด้านลบมากจนเกินไป

8..ทำในสิ่งที่คุณรักและมีความสุข เมื่อเกิดการสูญเสีย คุณอาจจะติดอยู่กับความโศกเศร้าทุกข์ใจจนลืมนึกถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการ ฉะนั้นคุณจึงควรให้พื้นที่และเวลากับตัวเองเพื่อทำสิ่งที่คุณรักและมีความสุข เช่น เล่นกีฬา ทำอาหาร ท่องเที่ยว ฯลฯ ควบคู่ไปกับการจัดการความคิดและความรู้สึกด้านลบ

9..เข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่ออำลาบุคคลอันเป็นที่รัก พิธีกรรมหลังการสูญเสีย เช่น งานศพ การสวดมนต์ และทำบุญอุทิศส่วนกุศล เปรียบได้กับเครื่องมือสำหรับการเยียวยาจิตใจ การให้ความช่วยเหลือในการจัดเตรียมงานและได้เข้าร่วมพิธีกรรมจะทำให้คุณมีโอกาสได้ทำสิ่งดีๆ และแสดงออกซึ่งความเคารพรักต่อบุคคลอันเป็นที่รักของคุณอีกครั้ง การที่คุณต้องดูแลจัดการงานต่างๆ และพบปะกับเพื่อนฝูงญาติมิตรจะช่วยสร้างกระบวนการผ่อนคลายความโศกเศร้า นำมาซึ่งกำลังใจ และจะช่วยให้คุณสามารถนำตนเองกลับมาใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติได้รวดเร็วขึ้น

หวังว่าบทความนี้คงมีคนนำไปใช้เพื่อคลายความโศกเศร้ากันบ้างนะคะ