Get Adobe Flash player

ความมหัศจรรย์แห่งพระบารมีพ่อ โดย ณาฒ สหัชชะ

Font Size:

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพ่อของปวงชน ทรงเป็นมหาราชที่อุดมด้วยทศพิธราชธรรมครบถ้วน ทรงคุณอันประเสริฐ ทรงเป็นผู้ให้สารพัดประโยชน์แก่ประชาชนอันเป็นลูกๆของท่านหาผู้ใดเปรียบมิได้ในโลกนี้

ท่านได้สร้างสมพระบารมีมาตั้งทรงพระเยาว์ จนทรงขึ้นเถลิงราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์อันยิ่งใหญ่เหนือกษัตริย์ทั้งโลก พระบารมีนี้คือ คุณความดีที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวด เพื่อบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่ง มี 10 ประการ

1.ทาน คือการให้ แบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมถ้าจะนับปริมาณก็มากเป็นหมื่นๆครั้ง

2.ศีล คือการปฏิบัติอยู่ภายใต้ข้อกำหนดห้ามทั้งกาย วาจา และใจ ได้แก่เบญจศีลห้าข้อ 2.1 ห้ามฆ่าสัตว์ 2.2 ห้ามลัก ยักยอก เบียดบัง ฉกชิงวิ่งราวและปล้นทรัพย์ของผู้อื่น หรือมีผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย ทั้งทรัพย์ที่มีรูปร่าง หรือไม่มีรูปร่างแต่อาจจะถือว่ามีราคาได้ และรวมทั้งเอกสารสิทธิในทรัพย์สินทุกประเภทด้วย 2.3 ห้ามประพฤติผิดในกาม คือห้ามผิดลูกเมียของผู้อื่น 2.4 ห้ามกล่าวคำเท็จ เพ้อเจ้อ ส่อเสียด หรือ คำหยาบคาย 2.5 ห่ามดื่มสุรา ยาเมา เครื่องดื่มที่ทำให้มันเมาทุกชนิด ห้ามของเสพย์ติด เช่น ชา กาแฟ หมาก บุหรี่ และเครื่องดื่มชนิดต่างๆ

3.เนกขัมมะ คือการออกจากกาม การออกบวช และความปลอดโปร่งจากสิ่งเย้ายวนใจ

4.ปัญญา คือ การเรียนรู้ในปัญหาต่างๆ ที่มนุษย์พึงเข้าไปเกี่ยวข้อง

5.วิริยะ คือ ความเพียรในการกระทำทุกอย่างที่พึงกระทำ

6.ขันติ คือ ความทรหดอดทนจากสิ่งเร้าทั้งภายในและภายนอกไม่ให้มาเหนือการกระทำ

7.สัจจะ คือ ความจริงที่ควรรู้แจ้งในทุกสิ่งทุกอย่าง

8.อธิษฐาน คือ ความยึดมี่นในกิจการนั้นๆ หรือสิ่งนั้นๆ ที่จะปฏิบัติยึดถือให้มั่นคง เพื่อให้ลุล่วงสมดังมโนรสในทุกประการ

9.เมตตา คือ ปราถนาให้ผู้อื่นเป้นสุขกาย สบายใจ จึงได้กระทำตามนั้น

10.อุเบกขา คือ การวางตัวตั้งมั่นอยู่ในความสงบ เฉยเปิดเผยไม่คลอนแคลนจากสิ่งเร้าที่มากระทบในทุกทาง

พระบารมีนี้เสด็จพ่อ ได้ทรงปฏิบัติได้ครบถ้วนทุกกระบวนความ อันเป็นที่รู้กันทั่วโลก จนเกิดพระบารมีในรูปร่างที่บรรยายไม่ได้ แต่ก็เกิดให้เห็นบ่อยครั้ง เช่น ฝนกำลังตกจั้กๆ จนคนที่มารับเสด็จต่างเปียกกันชุ่มโชก แต่พอพระองค์เสด็จมาถึง ฝนก็หยุดสนิทแบบไม่มีคำอธิบายได้

หรือที่จังหวัดปัตตานี สตรีผู้หนึ่งผีสิงมานานสามเดือน น้ำ ข้าว ไม่แตะต้องเลย หมอผีทัวไทย มาเลย์ อินโดนีเซีย ก็ขับไม่ได้ แต่พอเสด็จพ่อเอื้อมพระหัตถ์ไปไปแตะที่หน้าผาก สตรีคนนี้ก็หวีดร้องสุดเสียงแล้วผลอยลง ผีออก เข้ารับการรักษาที่ ร.พ. ต่อ ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่

ยังมีอีกมากมายในความหัศจรรย์ของเสด็จพ่อของเรา

ที่เกิดสดๆ ร้อนๆ กับธรรมชาตินอกเหนือคำอธิบายสองกรณี เมื่อหลังจากเสด็จสวรรคตแล้ว มีสองกรณีคือ

กษัตริย์จิ๊กมี วังชุก แห่งภูฐาน ได้เสด็จมาถวายบังคมพระบรมศพ และได้นำพระบรมฉายาลักษ์ณ์ของพระองค์ท่านไปประดิษฐานที่ยอดพระเจดีย์ในประเทศภูฐาน พอประดิษฐานเสร็จ เวลาเที่ยง ก็เกิดอัศจรรย์พระอาทิตย์ทรงกลดเต็มดวงเจิดจ้าเป็นอัศจรรย์ทำให้ชาวภูฐานตื่นเต้นกันทั่วเมือง

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.14 น ได้มีเต่าตัวใหญ่คลานขึ้นมาจากสระน้ำของอุทยานมกุฏรมยสราญ ศูนย์ราชการ จ.นนทบุรี มาที่แท่นพิธีการแสดงความอาลัยต่อพระองค์ท่านที่พระบรมฉายาลักษณ์ประดิษฐานอยู่ พอมาตรงหน้าท่าน ได้หยุดและผงกหัวสามครั้ง เสร็จแล้วก็คลานกลับไปลงสระน้ำต่อ ข้าราชการและประชาชนจำนวนมากที่มาแสดงความอาลัยในเสด็จพ่อต่างก็เห็นภาพนี้กันถ้วนหน้า เป็นที่มหัศจรรย์ยิ่งนัก

จากเหตุการณ์สองกรณีดังกล่าว จึงสรุปได้ดว่า พระบารมีของเสด็จพ่อทรงพลังยิ่งใหญ่สมกับที่มีอริยสงฆ์หลายองค์ได้กล่าวไว้ว่า พระองค์เป็นอริยบุคคลระดับโสดาบันเป็น หรือมากกว่านั้นแล้ว

ผมและครอบครัว ได้ไปลงชื่อแสดงความอาลัยต่อเบื้องยุคลบาทที่สถานกงสุลใหญ่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ทั้งน้ำตา และอธิษฐานว่า

“ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ”