Get Adobe Flash player

ชาวสุพรรณบุรี โดย ณาฒ สหัชชะ

Font Size:

ในสังคมเมืองไทยทุกระดับ ในแต่ละเรื่อง แต่ละยุค และบุคคล จะมีการกล่าวขานถึง เมืองุสพรรณบุรี ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

ผมจึงลองมานั่งนึก นับ และกล่าวถึงจากที่ผมจำมาได้ออกมาให้อ่านกันเล่น ๆ อาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้าง ก็ขออภัยครับ

เมืองสุพรรณบุรี และเมืองกาญจนบุรี ต่างก็แปลว่า เมืองทอง แต่ความต่างอยู่ที่ เมืองกาญจน์เป็นเมืองที่มีทองก้อน แต่เมืองสุพรรณ รับทองก้อนมาสร้างรูปพรรณ ให้มีราคาค่างวด ถ้าจะเรียกภาษาชาวบ้านก็เป็น เมืองช่างทอง

ทางสงครามกับพม่า เมืองกาญจน์ รับทัพหน้าของพม่าเต็ม ๆ ทุกศึก แต่เมืองสุพรรณ จะเป็นทัพเสริม หรือ หนุนเนื่อง ทุกศึกเช่นกัน

เมืองสุพรรณ เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภาคกลาง  เพราะอยู่ในระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำท่าจีน

ที่พิเศษตรงที่ เมืองสุพรรณ มีดินเหนียว พิเศษ ที่ขุดไปทำพระเครื่องหลายๆ ต่อหลายหลุมและหลายวัด แถมในละแวกเมืองนี้มีคนพบทองในดินมาก จึงเรียกกันในส่วนนี้ว่า อู่ทอง

ราชวงศ์ที่สร้างเมืองกรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยา ก็ไปจากอู่ทองคือพระเจ้าอู่ทอง พระรามาธิบดีที่ 1 ต้นราชวงศ์ และโปรดแต่งตั้งขุนหลวงพะงั่ว พี่มเหสี ครองเมืองสุพรรณ แต่ต่อมา ขุนหลวงพะงั่วก็ไปเป็นพระมหากษัตริย์ครองราชย์ที่กรุงศรีอยุธยาในพระนาม พระบรมราชาธิราชที่ 1เป็นต้นราชวงศ์สุพรรณภูมิ ในเวลาต่อมา สมเด็จพระเนเรศวรมหาราช และ พระเอกากทศรฐ ก็อยู่ในราชวงศ์นี้ ซึ่งร่วมกับราชวงศ์สุโขทัยส่วนหนึ่งด้วย

สมเด็จเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) ต้นตระกูล สุขุม ชาวสุพรรณ เป็นข้าหลวงต่างพระเนตรพระกัณฐ์ของพระพุทธเจ้าหลวง รัขกาบที่ 5 ไปครองประเทศราชมณฑลปัตตานี ซึ่งมักจะกระด้างกระเดื่องออกจะบ่อยครั้ง แต่ตอนเจ้าพระยาฯ มาครองท่านใช้วิเทโศบาย “เข้าใจ เข้าถึง” ของล้นเกล้า ฯ กลุ่มชนต่างชาติศาสนา กลับอยู่กันอย่างสงบ และยอมรับท่านอย่างศิโรราบ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณปุณณเถระ พระสังฆราช (ปุ่น ปุณณเถโร) ชาวบางปลาม้า สุพรรณฯ ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดเชตุพนวิมลมังคลาราม(วัดโพธิ์ ท่าเตียน) และเป็นปฐมในการสร้างพระธรรมนิเทศน์ ออกเผยแพร่พุทธศาสนาไปทั่วโลก

นายบรรหาญ ศิลปอาชา(แซ่เบ๊) อดีตนายกรัฐมนตรี

จอมพลฝ้าย เพชนะ เป็นคำเรียกของบรรดาสมาชิกเสรีไทยในสงครามโลกครั้งที่สอง ที่มีหลวงประเดิษฐ์มนูธรรม เป็นหัวหน้า เพราะท่านเป็นหัวหน้ากองพลตะวันตกที่ต้องประชิตกองทัพญี่ปุ่นในพม่า แต่พอหลังสงคราม ท่านคือ เสือฝ้าย ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเสียนี่

กำนันฤทธิ์ วัฒนะ ชาวสามชุก มีที่นามากที่สุด มีเมียมากที่สุด และมีบุตรมากที่สุด เป็นผู้ให้ทางหนีทีไล่ต่อ เสือฝ้าย เพชนะ ในทางลับ

พุ่มพวง ดวงจันทร์ นักร้องลูกทุ่งจากอำเำภอสองพี่น้อง ที่ไม่มีการศึกษาอ่านหนังสือไม่ออก แต่จำเพลงได้เป็นร้อย ๆ เพลง ความจำเป็นเลิศ จนไม่มีใครกล้าเล่นรั่มมี่กับเธอเลย เพราะเธอจำไพ่ได้หมด ไม่มีใครชนะได้ เธอโด่งดังจนมีรูปปั้นเป็นที่ระลึกในจังหวัดสุพรรณบุรี งานศพของเธอได้รับพระราชทานเพลิงอย่างมีเกียรติ

ปภัสรา ชุตานุพงศ์ เป็นนางงามไทยแลนด์เวิร์ลด คนแรก เป็นเด็กชาวบ้านจากอำเภอสองพี่น้องเช่นกัน มีการศึกษาระดับ ป 4 แต่ความคิดการวางแผนชีวิตเยี่ยมยอด ปัจจุบันเป็นเศรษฐีณีไปแล้ว

นายสมุทร หัตถสิงห์(ตังกวย) เด็กเกิดที่ ต โพธิ์พญา อ เมืองสุพรรณบุรีจบ ป ตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มธ ภายในสองปี ทำงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสุพรรณบุรีและ ธนาคารกรุงเทพฯ อีกราวหนึ่งปี ลาออกมาร่วมงานกับนายเจริญ สิริวัฒนภักดี เข้่าสู่อาณาจักรน้ำเมา โดยประเดิมได้สัมปทานโรงงานสุราของกระทรวงคลัง จ ชลบุรี และค่อยเขยิบไปจนครองประเทศ เมื่อคุณเจริญ ได้เป็น “ราชันย์แห่งน้ำเมา” คุณสมุทร ก็ถึงแก่กรรม ทั้งที่ยังหนุ่มอยู่เลย

คุณสมุทร นอกจากจะเก่งแล้ว ยังเป้นบุคคลที่สูงที่สุด คือสูงขาดสี่เซ็นติเมตรจะได้สองเมตร

เพื่อนหลายคนเรียกว่า “ไอ้ยักษ์ฌ้อ ปาอ๋อง แห่งสุพรรณ” เพราะพระเจ้าฌ้อ ปาอ๋องสูงถึงสองเมตร

ท่านพึงสังเกต หญิงชายชาวสุพรรณ จะมีรูปร่างหน้าตาดีแทบทุกคน และไม่มีใครที่แสดงความโง่ให้สังคมเห็นเลย

และที่พิเศษกว่าความพิเศษอื่นๆ คุณแสงจันทร์ วัจนคุปต์ บุตรสาวของนายประตูน้ำฯ คู่ชีวิตของผม เธอ ก็เป็นคน ต โพธิ์พญา อ เมืองสุพรรณบุรี เช่นกัน